Proč studovat u nás

V řadě předmětů se třída dělí na poloviny nebo třetiny - pro lepší kontakt s technikou a s vyučujícím (viz přehled učebních plánů). Výuka začíná v 7:30, končí většinou ve 13:50. Některé třídy mají jednou v týdnu odpolední výuku. Odpoledne se vyučují nepovinné předměty a konají se zájmové kroužky.

Jsme státní škola - školné se neplatí.

Učebnice a výukové materiály

Naše SRPŠ zapůjčuje studentům základní sadu učebnic zdarma. Většina ostatních výkových materiálů je dostupná v elektronické podobě v českém a anglickém jazyce všem studentům opět zdarma. Studenti si sami nakupují pouze pracovní sešity a případně doplňkové materiály..

Obědy

Obědy pro žáky jsou zajišťovány přímo ve školní budově. O přestávkách je pro studenty otevřen školní bufet, též jsou k dispozici automaty s občerstvením. Každý student má denně možnost výběru ze dvou jídel, případně diety, dezertu a nápoje dle nabídky.

Skvělá dopravní dostupnost

Velmi dobrá dopravní dostupnost z metra B - stanice Karlovo náměstí a metra C - stanice I.P. Pavlova. Dále je škola velmi dobře dostupná z tramavajové zastávky Štěpánská, kterou projíždí linky: 4,6,10,16,22.

Cizí jazyky

Povinně se na škole studuje anglický jazyk a další jazyk lze studovat formou externí spolupráce s našimi partnery, zejména Německý jazyk. Výuka jazyků je vedena tak, aby žáci přirozeně získali během studia Cambridge English Certificate.

Zájmová činnost

Žáci mohou v průběhu roku navštěvovat v odpoledních hodinách nepovinnou výuku dalšího cizího jazyka, sportovní hry, kroužky programování (včetně programování počítačových her) a další technické kroužky dle aktuální nabídky. Po dohodě mohou odpoledne žáci trávit čas i ve školních dílnách a laboratořích na svých projektech.

Exkurze, zájezdy, přednášky

Pro zájemce škola pořádá výběrové akce - zájezdy na veletrhy, odborné exkurze, semináře, neformální setkávání s průmyslem a návštěvy tematických výstav.

Škola zajišťuje též osvětu studentů v oblasti sexuální výchovy a prevence drog. Na škole působí výchovné poradkyně a drogové preventistky které pomáhají žákům překonávat studijní obtíže a jsou v kontaktu s pedagogicko - psychologickou poradnou. Pravidelně a systematicky se také určitá témata vyučují formou besed s odborníky a zdravotníky.

Vyhláška č. 50/1978 Sb.

Ve druhém pololetí čtvrtého ročníku mohou studenti absolvovat školení na tuto vyhlášku a zkoušky. Osvědčení podle §5 je jim vydáno po úspěšném složení maturitní zkoušky.

Mezinárodní certifikace

Škola umožňuje získat žákům mezinárodné uznáváné certifikace z oboru infromatiky z certifikačních center CISCO Academy, Oracle Academy, Microsoft Academy z oblasti databázových systémů Oracle 12c, programovacích jazyků Java, C#, Python, C/C++, správy operačních systémů Windows/Linux, síťových technologií (CCNA), a dalších a z oblasti elektrotechniky, konkrétně zabezpečovacích a sledovací techniky Jablotron, STMicroelectronics, MQTT, Node-reda a mnoha dalších. Některé z těchto mezinárodně uznávaných certifikátů lze využít k uznání maturitních zkoušek, zejména v oblasti IT.

Spolupráce s vysokými školami

Většina našich absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách. Po odborné stránce škola spolupracuje s vysokými školami:

Ubytování

Pro mimopražské studenty je možné ubytování v Domově mládeže v Praze 10, Na Třebešíně 2299/69, telefon: 274 777 341. Žádosti o ubytování je třeba podat co nejdříve po obdržení rozhodnutí o přijetí, přímo na uvedenou adresu.