Proč studovat u nás

V řadě předmětů se třída dělí na poloviny nebo třetiny - pro lepší kontakt s technikou a s vyučujícím (viz přehled učebních plánů). Výuka začíná v 7:30, končí většinou ve 13:50. Některé třídy mají jednou v týdnu odpolední výuku. Odpoledne se vyučují nepovinné předměty a konají se zájmové kroužky.

Jsme státní škola - školné se neplatí.

Učebnice a výukové materiály

Naše SRPŠ zapůjčuje studentům základní sadu učebnic zdarma. Případné další učebnice si obstarají studenti sami.

Obědy

Obědy pro žáky jsou zajišťovány přímo ve školní budově. O přestávkách je pro studenty otevřen školní bufet, též jsou k dispozici automaty s občerstvením.

Skvělá dopravní dostupnost

Velmi dobrá dopravní dostupnost z metra B a C.

Cizí jazyky

Žáci pokračují ve studiu stejného cizího jazyka jako na ZŠ. Povinně se na škole studuje jeden světový jazyk (angličtina nebo němčina), další lze studovat formou nepovinného kroužku. Ve vzdělávacím programu Informační technologie je možno si vybrat studium 2 cizích jazyků (AJ a NJ), nebo jen jeden cizí jazyk a místo druhého cizího jazyka výuku dalšího odborného předmětu.

Zájmová činnost

Žáci mohou v průběhu roku navštěvovat v odpoledních hodinách nepovinnou výuku dalšího cizího jazyka, sportovní hry, kroužky programování (včetně programování počítačových her) a internetu a po dohodě též laboratoře nebo dílny školy.

Exkurze, zájezdy, přednášky

Pro zájemce škola pořádá výběrové akce - zájezdy na Strojírenský veletrh a Invex do Brna, různé odborné exkurze a návštěvy tematických výstav.

Škola zajišťuje též osvětu studentů v oblasti sexuální výchovy a prevence drog. Na škole působí výchovné poradkyně, které pomáhají žákům překonávat studijní obtíže a jsou v kontaktu s pedagogicko - psychologickou poradnou.

Spolupráce s vysokými školami

Většina našich absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách. Po odborné stránce škola spolupracuje s vysokými školami:

Ubytování

Pro mimopražské studenty je možné ubytování v Domově mládeže v Praze 10, Na Třebešíně 2299/69, telefon: 274 777 341. Žádosti o ubytování je třeba podat co nejdříve po obdržení rozhodnutí o přijetí, přímo na uvedenou adresu.

Vyhláška č. 50/1978 Sb.

Ve druhém pololetí čtvrtého ročníku mohou studenti absolvovat školení na tuto vyhlášku a zkoušky. Osvědčení podle § 5 je jim vydáno po úspěšném složení maturitní zkoušky.