Novinky

Vážení rodiče žáků budoucích prvních ročníků,

třídní schůzky se konají v pondělí 24.6. od 17 hodin v budově školy

SPŠE Ječná 30, Praha 2.

Rozmístění tříd  do učeben a seznamy žáků jednotlivých tříd budou vyvěšeny na nástěnce ve škole a na příslušných učebnách. Těšíme se na vaši účast.

Studenti všech tříd mají možnost zakoupit si za 250 Kč revalidaci karty ISIC, kterou se prodlouží její platnost v obchodech a všude, kde na ISIC poskytují slevy, do prosince 2025. Pokud je zájemců ve třídě více, vyberte příslušnou částku a spolu se seznamem ji odevzdejte do kanceláře pí Třískové.

Žáci vracejí učebnice a dostávají učebnice na další rok v těchto termínech:

  • třetí ročníky ve čtvrtek 20.6. 2024
  • druhé ročníky v pondělí   24.6. 2024
  • první ročníky ve středu 26.6.  2024

Hodiny vracení knih budou také na rozpisu suplování. Seznamy vracených knih jsou v příloze. Pokud vám některá učebnice chybí, přineste její cenu přesně. V pátek 28.6.  v 1. vyučovací hodině bude vydáno všem třídám vysvědčení, nezapomeňte na vhodné desky.

Studenti ze tříd C4a a C3b dosáhli vynikajících výsledků v soutěži v programování v obvodním kole v Praze 2. Zástupce třídy C4a si vybojoval první místo, zatímco studenti z třídy C3b obsadili druhé a třetí místo. Slavnostní ceremoniál, na kterém byly předány ceny a diplomy, se konal v pátek 7. 6. 2024 v aule DDM ve Slezské ulici na Praze 2. Jeden ze studentů z třídy C3b navíc v krajském kole obhájil třetí místo.

úterý 4. června v nádherných prostorách auly školy se odehrálo předávání maturitních vysvědčení absolventům SPŠE Ječná. Ředitel zdůraznil, že naše škola patří mezi nejlepší střední školy v ČR a udělil pochvaly nejlepším studentům. Spolu s maturitními vysvědčeními absolventi pěti tříd obdrželi celkem 1062 nabídek práce od renomovaných zaměstnavatelů z průmyslového i státního sektoru.Na sestřih z akce se můžete podívat na YOUTUBE.

Naše škola se s dalšími zajímavými projekty zúčastnila konference Středoškolská Technika - StreTech, kterou pořádá každoročně ČVUT v Praze ve spolupráci se středními školami s dvouletou pauzou již od roku 2007. Naše vystavované projekty opět zaujaly širokou odbornou i laickou veřejnost. 

Cílem Veletrhu vědy, který od roku 2015 pořádá AV ČR, je přitáhnout pozornost veřejnosti k české vědě a výzkumu a současně ukazovat dalším vědeckým institucím, že prezentovat jejich práci veřejnosti má význam. Stále větší návštěvnost je toho důkazem. Letošní ročník Veletrhu vědy se konal ve dnech 30. 5. až 1. 6. 2024 a jako stážista AV ČR se ho zúčastnil i student SPŠE Ječná Matěj Zelenka.

Slavnostní předání maturitních vysvědčení absolventům  se koná v úterý 4.6.  v aule školy

  • od 15 hodin pro třídy C4a a C4b,
  • od 16 hodin pro třídy C4c, A4 a E4.

Akce je přístupná i veřejnosti. Gratulujeme absolventům k dokončení studia.

V rámci dalšího navazování vztahů se školami ze zahraničí hostila naše škola učitele z IES FERNANDO III (MARTOS) - Španělsko díky projektu ERASMUS+. 

V úterý 21. května se naši žáci zúčastnili natáčení pořadu Fokus Václava Moravce, které proběhlo v prostorách Uhelného mlýna v Libčicích nad Vltavou. Vybraní studenti druhého a třetího ročníku spolu s dalšími účastníky z pražských i mimopražských středních škol sledovali odbornou diskuzi na téma Energetika vedenou moderátorem Václavem Moravcem. Mezi diskutujícími byli například jaderná inženýrka Dana Drábová a bývalí ministři Martin Kuba a Martin Bursík.

V živém vysílání kladli dotazy i studenti, za naši školu se Tadeáš Pirich z C3b zeptal Ing. Dany Drábové, Ph.D., na komerční využití termonukleární fúze. Díky jeho zajímavému a profesionálně položenému dotazu se diváci dozvěděli, že do pěti let by měl být k dispozici termonukleární reaktor s pozitivní energetickou bilancí, což je důležitý krok ke komerčnímu využití této technologie. Pořad můžete zhlédnout zde.