Novinky

Uchazeči obdrželi pozvánku na jednotné přijímací zkoušky na SPŠE Ječná. Na pozvánce je uvedena učebna Cermatu. Naše skutečná učebna, ve které se zkoušky konají, je jiná. Má jiné číslo.  Podle tabulky v příloze si můžete již nyní zjistit číslo učebny, ve které budete zkoušku skutečně konat. Doporučujeme si skutečnou učebnu již nyní v tabulce najít a poznamenat. Stejná tabulka bude k dispozici při vstupu do školy. Dále budou vyvěšeny v 1. patře  také jmenné seznamy žáků, kdo patří do které učebny, ve které zkoušky koná.

Přijďte včas. Škola bude otevřena nejméně od 7.30. Začátek zkoušek v učebnách je v 8.30. Po této době nebude uchazečům již umožněn přístup do učebny.  Rodičům není povoleno do budovy vstupovat.

Zkoušky končí kolem 13 hodiny podle skupiny, do které žák patří podle přiznaného časového navýšení.

Dovolujeme si upozornit, že uchazeči o studium na naší škole musí vykonat jednotné přijímací zkoušky, které se konají od 8:30 dne 3. a 4. května 2021. Prosím uchazeče, aby do školy přišli v čase, který jim byl vygenerován na pozvánce, a dodržovali následující pokyny a pravidla:

 • Přinést si teplé oblečení. Po celou dobu budou pravěpodobně otevřena všechna okna.
 • Při vstupu si dezinfikovat ruce.
 • Při vstupu doložit negativní výsledek antigenního nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu/viru SARS-CoV-2. Potvrzení by uchazečům měla běžně vydávat jejich ZŠ, ale lze využít i potvrzení z libovolného zdravotnického zařízení. Potvrzení nesmí být starší než 7 dní a lze jej také nahradit dle bodu II. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN
 • Po celou doby přítomnosti je povinné mít nasazenou ochranu dýchacích cest, přičemž doporučujeme respirátor typu FFP2 nebo KN95, ale dle opatření MZDR 15757/2020-48/MIN/KAN akceptujeme i běžné ústenky. 
 • Po celou dobu přítomnosti v maximální možné míře dodržovat odstup 1,5m od všech ostatních osob.

Také si dovolujeme připomenout, že je třeba vzít si doklad s podobenkou, pozvánku na přijímací řízení a psací i rýsovací potřeby.

Neboli Girls Day připadá letos na 22. 4. 2021. Je otevřený všem středoškolačkám.V rámci tohoto dne se mohou dívky přihlásit do firmy v jakémkoli regionu, vyzkoušet si nové technologie v praxi, seznámit se s lidmi v oboru a získat důležité kontakty. Letos (9. ročník) si mohou vybírat z programů těchto firem: ŠKODA AUTO; VODAFONE; CN GROUP CZ, MSD CZECH REPUBLIC; KONPLAN.

Přihlašovat  se mohou do 15. dubna přes online formulář na stránkách akce: https://girlsday.cz/cz/pro-divky. Akce je zdarma. Dotazy zodpoví organizátoři akce přes e-mail na girlsday@genderstudies.cz, nebo telefonicky na 777 910 930.

Jak se dá sportovat v době pandemii a distanční výuky? Podívejte se na video https://youtu.be/fCWJcNz5Yx0

Dekujeme žákům na videu za udělení souhlasů se zveřejněním.

S velikým zármutkem oznamujeme, že dne 22. března 2021 zemřel pan Ing. Josef Hrázský. Byl nadšeným pedagogem s osobitým přístupem k výuce. Studenti i kolegové si ho velmi vážili pro jeho mimořádnou píli, vysokou odbornost, velké praktické dovednosti a zkušenosti. Patřil mezi učitele, na které není možné zapomenout. SPŠE Ječná vyjadřuje rodině a přátelům upřímnou soustrast.

V novém pořadu ČT radí maturanti maturantům, jak zvládnout didaktický test. V každém z třiadvaceti dílů pořadu provázejí po typických úlohách maturitních didaktických testů z českého jazyka a matematiky a vedle obvyklých postupů upozorňují i na nejčastější chyby. Internetová série Dáme to je volně dostupná na vzdělávacím webu ČT edu, www.ctedu.cz/dameto. Zahrnuje 10 dílů k testům z českého jazyka, 10 dílů k matematice a tři díly provázejí hodnocením maturitních testů či správným vyplňováním záznamových archů.

Na základě informací z MŠMT upozorňujeme na změnu termínů JPZ, které se konají v termínech níže. Upozorňujeme, že kvůli vysokému počtu přijatých přihlášek pro školní rok 2021/2022 naše škola JPZ v letošním roce koná.

 • 3. května 2021 pro uchazeče, kteří naši školu zvolili na prvním místě.
 • 4. května 2021 pro uchazeče, kteří naši školu zvolili na druhém místě.

Pokud jste naši školu zvolili na obou místech, nebo druhá škola nepořádá jednotné přijímací zkoušky, prosíme abyste se dostavili na oba uvedené termíny do naší školy. Doporučujeme uchazečům, aby se na zkoušky zodpovědně připravili a využili k přípravě testy z minulých let, které naleznete na: https://prijimacky.cermat.cz

Nadační fond IT People zahájil projekt „Počítače dětem“. V souvislosti s tím vyvstaly určité pracovní pozice (Servisní technik, Sociální koordinátor, Logistický pracovník), pro které hledáme dobrovolníky z řad studentů. Více informací naleznete na adrese www.pocitacedetem.cz.

Vzhledem nařízení vlády ČR ze dne 26. února 2021, konkrétně krizových opatření č. 200 a 216 zůstává režim školy nadalé stejný jako v únoru 2021. Škola upozorňuje, že výše uvedená opatření nadále povolují:

 • konání přijímacích zkoušek a související agenda,
 • konání maturitních zkoušek a související agenda,
 • konání mezinárodně uznávaných zkoušek a související agenda,
 • konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek,
 • individální konzultace v režimu jeden vyučující a jeden žák.

Z obecného zákazu pohybu mezi okresy platí také výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách výše uvedených. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, které lze stáhnout na webu mvcr.cz: vzor 1 PDF, vzor 1 DOCX, vzor 2 PDF, vzor 2 DOCX.