Novinky

13.ledna

SPŠE Ječná zve všechny zájemce na den otevřených dveří online, který začne 13.1.2021 od 14:00 živým vysíláním na tomto webu s následujícím programem:

  • 14:00 Představení školy a krátká prezentace o studijních oborech
  • 14:30 Odpovědi na dotazy a diskuse s vedením školy 
  • 14:45 Komentovaná prohlídka prostor školy.

Po dobu platnosti usnesení vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 č. 1379 je omezena doba provozu sekretariátu školy ve smyslu výkonu činnosti orgánu veřejné moci na pondělí až pátek od 8:00 do 13:00. Prosíme, je-li to možné, své návštěvy ohlašujte v předstihu telefonicky na 224 941 469.

Maturanti si mohou osobně vyzvednout výpis z přihlášky podepsaný ředitelem školy jako doklad o řádném přihlášení k maturitní zkoušce. Žáci, kteří zvolili dlouhodobou maturitní práci, zároveň převezmou zadání. Vyzvednutí je možné denně od 8 do 13 hodin v kanceláři školy. 

Dovolujeme si zveřejnit rozhovor ředitele školy se studentským redaktorem v rámci Schola Pragensis online:

Ředitel školy v souladu s platnými nařízeními MŠMT, MZDR a HSHMP, které určují mimořádná opatření upozorňuje, že od 4.1.2020 bude probíhat veškerá výuka pouze distančně. Nadále bude škola vydávat rozpis online hodin i suplování:

Rozpis on-line hodin a suplování: http://spsejecna.cz/suplovani 

Pravidla distanční teoretické výukyhttp://spsejecna.cz/distancni-vzdelavani

Školní stravování: Škola nebude do ukončení nouzového stavu poskytovat stravování a všechny obědy byly hromadně odhlášeny.

SPŠE Ječná přeje všem žákům, jejich rodičům i zaměstnancům veselé Vánoce a šťastný nový rok.

Dovolujeme si upozornit žáky, že dny 21. a 22. prosince 2020 jsou v tomto školním roce na základě mimořádného opatření MŠMT č.j. MSMT-45767/2020-1 stanoveny jako volné dny, kdy nebude probíhat žádné vyučování. 

Virtuální Den otevřených dveří Fakulty strojní ČVUT, který proběhne v sobotu, 16. ledna 2021 od 16.00 hodin. Můžete tak poprvé navštívit Fakultu strojní ČVUT v Praze z pohodlí svého domova. Připravili jsme pro Vás video ukázky specializovaných laboratoří, zajímavých experimentů a prezentací studia. V on-line verzi tak uvidíte vše podstatné z jednotlivých specializací studia. Během on-line události bude poskytnuta možnost chatu. Na Vaše dotazy bude odpovídat děkan a proděkan FS ČVUT i naši studenti z Engineering student Club. Diskuse s našimi studenty bude probíhat na platformě MS TEAMS.

Odkaz na podrobné informace o celém programu Dnů otevřených dveří: https://www.fs.cvut.cz/dod-online.

Vážení zájemci o studium a prohlídku školy, dovolujeme si oznámit, že Hyg. stanice hlm. Prahy nepovolila naší škole uspořádat prezenční den otevřených dveří a to ani formou krátkých komentovaných prohlídek. 

V úterý 15.12.2020 se tímto den otevřených dveří ruší a bude nahrazen on-line verzí krátké přednášky o škole, novou fotogalerií školy a několika krátkými texty k nabízeným oborům.