Novinky

Tradiční veletrh a konference 14. - 16. března 2023 se uskutečnil v Norimberku s mottem „embedded odpovědně a udržitelně“. Zaměřil se na otázky budoucnosti vestavných systémů , které mohou pomoci učinit digitální svět udržitelnějším.  Mezi hlavními hesly nechybělo: embedded. responsible. sustanable. Přivezli jsme i několik startkitů, které využijeme k výuce.  U významných firem majících pobočku v České republice jsme se setkávali s tím, že nejenom znají naší školu, ale hlavně chtějí zaměstnávat další absolventy z Ječné.

Kariérní poradenství i v tomto školním roce připravilo pro 3. ročník, ve spolupráci s panem Ing. Vaňkem, přednášku o profesní síti LinkedIn. Přednáška se uskutečnila 7.3. 2023 a studenti se aktivně zajímali, jak se připravit na trh práce, jak reagovat na pracovním pohovoru a jak si vytvořit na LinkedInu profil, který zaujme potenciální zaměstnavatelé. Děkujeme všem za neformální a příjemnou atmosféru a Ing. Vaňkovi za zajímavé a praktické rady i informace.

Pracovníci ČMIS dnes zasvětili naše žáky do poskytování IT služby a provozování datového centra. Na workshop, kde si žáci zkusí správu podnikové sítě s Windows serverem, se žáci již těší.

Žáci čtvrtých ročníků se po roce opět zúčastnili oblíbené programátorské svačiny s firmou Unnits. Seznámili se s tím, jak probíhá nábor nových programátorů a jak probíhá praxe. Zaměstnanec firmy pan Charousek byl potěšen, jaký posun žáci za rok udělali. Děkujeme.  

Dovolujeme si oznámit, že naše škola pro školní rok 2023/2024 roce přijala 744 přihlášek, což je výrazně vyšší počet, než jsme očekávali, konkrétně na dle oborů a ŠVP:

  • 18-20-M/01 Informační technologie ŠVP C: 400 přihlášek
  • 26-41-M/01 Elektrotechnika ŠVP E: 183 přihlášek
  • 26-41-M/01 Elektrotechnika ŠVP A: 161 přihlášek

Děkujeme všem uchazečům za zájem o studium na naší škole a zároveň upozorňujeme, že výsledky naší on-line kalkulačky pro odhad šance na přijetí nemusí ve všech případech odpovídat skutečnosti, neboť jsme odhadovali pro tento rok nižší počty zájemců. Všem vážným zájemcům doporučujeme důsledně se připravit na jednotné přijimací zkoušky, zvláště na test z matematiky.

Ve středu 1.3. 2023 navštívily všechny druhé ročníky ve dvou skupinách přednášky a ukázky na MFF UK v Tróji. Studenti viděli pokusy k ověření vlastností elektromagnetického vlnění, o kterých se učí ve škole. Exkurze byla spojena i s příjemnou procházkou po nábřeží Vltavy.  

V pondělí se naši žáci zúčastnili workshopu ve firmě Siemens. Měli možnost si zkusit konfigurovat nejnovější technologie této firmy, seznámit s tím jaké je to pracovat v této firmě. Děkujeme Siemensu za podporu a těšíme se na další léta budoucí spolupráce.

Ve středu 1. března 2023 od 15:00 v aule školy proběhlo školní kolo 45. ročníku soutěže Středoškolská odborná činnost. Soutěžili 4 odborné práce studentů z oborů Elektrotechnika, Didaktika/Učební pomůcky a Informatika. Záznam akci si můžete shlédnout ZDE.