Novinky

Pouhá pětina studentů technických středních a vysokých škol má přesnou představu o tom, co znamená termín Průmysl 4.0. - viz Bulletin Průmyslu 4.0 č.3/2019 str. 2, IT systems č.3/2019 str. 2 a Metro z 18.3.2019 str. 22. Mezi tyto studenty patří i studenti naší školy, neboť využíváme i informace získané na konferencích a výstavách ve vyspělých průmyslových zemích. V prvním dubnovém týdnu to byla „ENOVA – Salon de l'innovation en électronique“ v západofrancouzském Nantes. K „mladému“ nádechu města Nantes přispívá univerzita se svými 40000 studenty. Studenti její technické fakulty Polytech Nantes, stejně jako studenti Polytech Angers ze 100 km vzdáleného Angers, na Enově představovali své projekty pro l'Industrie 4.0. Zaujal nás zejména projekt nodu pro IoT sítě LoRa realizovaný na startkitu Nucleo s obvodem SX1272 a jeho firmware napsaný v prostředí MBED, protože prakticky stejné řešení používají naši studenti ve svých ročníkových projektech.

Zveme všechny rodiče k účasti na třídních schůzkách, které se konají ve středu 10.4. od 17 hodin v kmenové učebně třídy. Po skončení společné části s prof. třídním můžete navštívit vyučující v jejich kabinetech a informovat se i individuálně o žákovi. Doporučujeme, seznamte se předem na portálu školy s docházkou a se studijními výsledky žáka.

Prosíme, podepište žákům na poslední straně omluvného listu zprávu o tom, že víte o konání třídních schůzek. Děkujeme.

FIT ČVUT v Praze pořádá ve spolupráci se Stanford University ve dnech 8.–19. července 2019 14denní kurz určený středoškolákům. Výuka bude probíhat v angličtině v prostorách fakulty a povedou ji profesoři a studentští lektoři z obou institucí. Kromě programování čeká na studenty i víkendový doprovodný program. Bližší informace naleznete na stránkách FIT ČVUT.

Dne 28. 3. 2019 navštívili vybraní žáci z oboru automatizace českou pobočku japonské světové "jedničky" firmy FANUC. (Jedná se o světový gigant s nadpoloviční světovou produkcí v robotizovaných i cnc systémech.) Na začátku byli studenti heslovitě seznámeni s informacemi o firmě. Hlavní částí bylo "školení" s programováním robota FANUC. Poté všichni studenti samostatně dokázali naprogramovat závěrečnou úlohu: uchopení, přesun a položení předmětu. Školení mělo vynikající úroveň a atmosféru! Velký dík studentu Lukáši Pavlíkovi, který celou akci samostatně zorganizoval! Děkujeme!

Maturitní a imatrikulační ples se koná v sobotu 30.3. od 19 hodin ve velkém sálu Lucerny. Vstupenky v cenách od 230 Kč budou k zakoupení ještě v pokladně Lucerny večer před plesem.  Zveme všechy bývalé studenty a přátele školy k návštěvě plesu. Těšíme se na viděnou.

Dne 20.3.2019 a 21.3.2019 proběhlo školní kolo 41. ročníku soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ), ze kterého postoupilo šest soutěžních projektů z oblasti:

Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace,

Ochrana a tvorba životního prostředí,

Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

do krajského kola soutěže. Všem postupujícím gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších kolech.

Dne 12. 3. 2019 studenti naší školy absolvovali exkurzi v budově Českého rozhlasu v Praze. Prohlídka začala v Galerii Vinohradská 12, Praha 2, kde se studenti seznámili s řadou starých rozhlasových přijímačů, magnetofonů, poslechli si nahrávky z archivu rozhlasu a seznámili se i s historií vysílání. Podívali se do vysílacích studií a střižen Českého rozhlasu v Římské ulici.  

Žáci C2a, C2b se zúčastnili exkurze do elektrárny Štěchovice. Měli možnost se v rámci předmětu Elektrotechnika podívat do strojovny průtočné elektrárny s Kaplanovými turbínami o celkovém výkonu 22,5MW a přečerpávací elektrárny s reverzní Francisovou turbínou o výkonu 45MW, které jsou součástí Vltavské kaskády. Viděli, že elektrárna funguje jako vyrovnávací, tj. že se provoz generátorů reguluje podle okamžité potřeby rozvodné elektrické sítě vvn, kam je rozváděna energie z venkovní rozvodny 110kV, přičemž je vše dálkově řízeno z centrálního dispečinku celé kaskády.