Novinky

V případě Vašeho zájemu o prodloužení platnosti ISIC karet, máte možnost:

a) jednotlivě si vyplnit formulář "Platba za čipovou kartu" (umístěný před sekretariátem nebo na sekretariátě) a zaplatit v hotovosti do pokladny sekretariátu 250 Kč;

nebo

b) podat hromadnou objednávkou. Tedy například přes třídního pokladníka, který vybrané peníze donese na sekretariát spolu s čitelným jmenným seznamem, ze kterého bude zřejmé, na koho se objednávka revalidace vztahuje.Prosíme, pro revalidaci (prodloužení platnosti) na příští školní rok, tedy na období 09.2023 - 12.2024 označte na formuláři nebo na jmenném seznamu "ISIC - Revalidace šk.rok 23/24"Účinnost slev nastane od 01.09.2023. Od 01.07.2023 není povinnost vylepovat známku na prodloužený průkaz, ověření platnosti karty bude probíhat on-line.

Vzhledem k zájmu o téma jsme připravili dva přednáškové dny (pondělí 26. 6. a úterý 27.6), kdy můžeme do programu přivítat i 60 hostů. Nabídka k účasti v režimu host se tedy týká pondělí a úterý do kapacity posluchárny. Zaregistrovat se je možné na SMR CAMP ...kde jinde. (jobs.cz), kde je i detail.

Šestý ročník Maker Faire Prague, největšího festivalu technologií, inovací a kreativity v České republice, proběhne 10. a 11. června na Výstavišti Praha (Křižíkovy paláce). Maker Faire je skvělou příležitostí najít inspiraci, objevovat a rozvíjet své zájmy v široké škále témat, včetně digitálních technologií, robotiky, 3D tisku, digitální výroby, vědy, ekologie i umění. Přihlásit se jako vystavovatelé můžete zde.

Fakulta strojní ČVUT v Praze pořádá tradiční Letní školu robotiky. Přihlásit se můžete zde.

Přihlášku k podzimnímu termínu maturitní zkoušky odevzdejte v kanceláři školy nejpozději do 26. 6. 2023. Přihlášku podávají studenti, kteří konají reparát či doklasifikaci, nebo z některé dílčí zkoušky neuspěli v jarním termínu. Přihlášku je možné vyplnit i na místě (jsou k dispozici v kanceláři školy).

Dnes 24.5. 2023 se studenti účastnící se projektu Erasmus+ měli možnost v době volna podívat na okruh Formule 1 v Monze. Měli štěstí a tak viděli vozy v jejich plné kráse.

K 24. 5. bylo v rámci autoremedury zatím vyhověno 76 odvoláním proti rozhodnutí o nepřijetí uchazečům, kteří podali řádně odvolání a měli:

  • na 26-41-M/01 Elektrotechnika ŠVP E více než 671 bodů
  • na 26-41-M/01 Elektrotechnika ŠVP A více než 673 bodů
  • na 18-20-M/01 Informační technologie ŠVP C více než 644 bodů

Škola ještě čeká na žáky, kteří se odvolávali na jiných školách a berou si své zápisové lístky zpět a tím uvolňují další místa. Škola odhaduje, že v následujícím týdnu bude uvolněno už jen několik posledních míst. V případě vyhovění odvolání Vás škola informuje bez zbytečných odkladů telefonicky ihned, jakmile je místo volné.

Skupina našich studentů třetích ročníků se zaměřením Elektrotechnické počítačové systémy a Aplikace počítačů v automatizaci a robotice, která se účastní programu Erasmus+ v Budapešti, dostala příležitost navštívit maďarskou pobočku společnosti KUKA Hungária Kft. Společnost nabízí celou řadu průmyslových robotů. Studenti měli možnost obeznámit se s firemní kulturou i zaměřením společnosti a podívat se na jejich klíčovou produkci. Celodenní exkurze byla velice hodnotná a chceme i touto cestou managementu společnosti poděkovat za jejich čas a profesionální přístup.

V neděli 21.5.2023 v době svého volna v rámci projektu Erasmus+ navštívila skupinka studentů, oboru Informační technologie, Generální konzulát velvyslanectví pro Českou republiku v Miláně (It). Zde se seznámili s prací tohoto úřadu a možnostmi propagace České republiky a pomoci v nouzi českým občanům.

Výsledky z náhradního termínu (NT) přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2023/2024 nalezte na stránce výsledky přijímacího řízení po zadání jména a data narození (včetně registračních čísel). Anonymizované seznamy s výsledky jsou přílohou této zprávy. Kritéria přijímacího řízení naleznete zde.

 

Rozhodnutí je možné si vyzvednout v pátek 19.5.2023 od 7:30 do 13:00 na sekretariátu školy. Nevyzvednutá rozhodnutí budou odpoledne odeslána poštou a lhůta pro odovolání začíná od dne doručení. Odvolání je nezbytné podat 3 dny od převzetí písemného rozhodnutí o nepřijetí, ale nejlépe co nejdříve. 

 

Anonymizované seznamy po NT:

Dnes jsme se podívali v rámci projektu ERASMUS+ do firem, kde se budou naši studenti věnovat v Miláně (Itálie) tvorbě webových stránek a v Budapešti osazování elektrotechnických desek. Seznámili jsme se s naším zaměstnavatelem na následující dva týdny a poznali, jak to v zahraničních firmách funguje s pracovním nasazením. Zároven jsme po cestě do budoucího zaměstnání poznali i část historie a krás Milána a druhá skupina Budapešti a jejich dopravní infrastruktury. 

Program kariérního poradenství dne 9.5. 2023 nabídnul pro 2. ročníky přednášky o základech finanční gramotnosti. Přednášející pan Jakub Švestka vysvětloval naším studentům, jak si udržet zdravé osobní finance, jak se nestát oběti podvodu na internetu, jak postupovat při ztrátě karty nebo jak si bezpečně půjčit peníze. Děkujeme za užitečné informace

V rámci projektu ERASMUS + studenti v pořádku dorazili do Milána a Budapešti, kde vzhledem k tomu, že je neděle, začali obdivovat krásy jednotlivých míst. Od zítřejšího dne nastupují na dva týdny praxí do práce a budou si zde rozvíjet své znalosti v oboru, který studují.

Studenti (a studentka) třídy A3 navštívili vodní dílo Štěchovice (postavené v létech 1937 až 1947), které tvoří dvě elektrárny (průtočná a přečerpávací). Prozkoumali tak strojovny obou elektráren a neminuli ani venkovní rozvodnu 110 kV s vývodovými a distribučními transformátory.  

Oznamujeme, že nebudeme pro školní rok 2023/2024 vyhlašovat 2. kolo přijímacího řízení. Kapacita školy bude naplněna uchazeči, kteří se přihlásili v 1. kole, v rámci vypořádání podaných odvolání.

V úterý 25. dubna se v naší škole pořádal veletrh žákovských prací, kde se žáci 4. ročníků prezentovali svým spolužákům a zástupcům předních průmyslových společností v oblasti informatiky a elektrotechniky svými vlastními projekty a nápady, které mají průmyslové využití. Děkujeme všem účastníkům i návštěvníkům za skvělou a velmi inspirující atmosféru, přikládáme krátké video, které pro Vás připravili naši žáci v rámci výuky zpracování videa a těšíme se na Vás všechny i v dalším roce!