Novinky

10.prosince

Zveme všechny zájemce o studium v úterý 10.12.2019 od 14:30 do 17:30 do naší školy. Nejkratší cesta k nám vede ze zástávek metra C - I.P. Pavlova, nebo metra B - Karlovo náměstí. Těšíme se na Vás.

Naši žáci oboru Automatizace a robotika navštívili školicí středisko FANUC Academy v Praze 8. Nejprve se seznámili se širokým portfoliem produktů předního světového výrobce průmyslové automatizace. V praktické části se seznámili se základy programování průmyslových robotů FANUC LR Mate 200iD. Na konci školení dokázali samostatně vytvořit jednoduchý job, za což obdrželi drobné dárky.

24. ročník oblíbeného veletrhu vzdělávání Schola Pragensis 2019 se konal ve dnech 28. až 30. listopadu v Kongresovém centru. Stánek SPŠE Ječná byl od prvních minut obklopen žáky ZŠ. Studenti vyšších ročníků SPŠE připravili pro žáky, které zajímá elektrotechnika a svět počítačů, bohatý program. Aktivně se se zapojili do prezentace školy a provázeli zábavnou formou zájemce po vystavených exponátech. Workshop – pájení SMD součástek elektronického blikače (astabilního multivibrátoru), byl přímo obléhán chlapci i dívkami, kteří si pak svůj výrobek mohli odnést. S mnohými žáky se těšíme na shledanou při dnech otevřených dveří 10. 12. 2019, 16. 1. 2020 a 29. 1. 2020.

Vysoká škola ekonomická zve všechny zájemce o bakalářské a navazující magisterské studium na den otevřených dveří 17. 12. 2019 . www.vse.cz  V angličtině/češtině: Fakulta financí a účetnictví – Nemovitosti a jejich oceňování (C-MBARE) V angličtině/češtině: Fakulta mezinárodních vztahů: https://www.vse.cz/aktuality/den-otevrenych-dveri-vse/

Na základě hlasování firem získala naše škola 1. místo v soutěži "ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI 2019".  Tato cena byla předána škole na Schole Pragensis zástupci Magistrátu hlavního města Prahy, firmy Škoda auto a ČEZ.

Od 28. 11. 2019 do 30. 11. 2019 probíhá Schola Pragensis v Kongresovém centru v Praze. Navštivte nás na stánku 221 ve druhém patře a přijďte si spájet a odnést (zdarma) třeba blikátko nebo se podívat na robota, který dokáže míchat třeba kafe a nebo si jen tak popovídat o našich zajímavých studijních oborech a o studiu na naší škole. Budeme zde přítomni 28. 11. a 29. 11. od 9:00 do 18:00 hodin a 30. 11. od 9:00 do 15:00 hodin.

Žákům 4. ročníků byly rozdány přihlášky k maturitní zkoušce pro zkušební termín jaro 2020. Termín odevzdání přihlášek třídnímu učiteli je 20. 11. 2019. Žáci, kteří budou v termínu jaro 2020 opravovat některou z dílčích zkoušek, odevzdají přihlášku v kanceláři školy nejpozději 27. 11. 2019. Předvyplněné přihlášky pro jednotlivé obory jsou k dispozici též v kanceláři školy. V případě dotazů kontaktujte ZŘ Ing. Zdeňka Velicha. 

Ve středu 15. listopadu studenti třídy C2a navštívili Ústav fyziky plazmatu Akademie věd ČR. V rámci dne otevřených dveří měli studenti možnost prohlédnout si unikátní terawattový jódový laser, který je jedním z největších laserů v Evropě, známý od roku 2000 pod jménem Prague Asterix Laser System (PALS). Dále se studenti seznámili s fúzním reaktorem Tokamak COMPASS, pomoci kterého se vědci zabývají generací a udržením plazmatu, studiem jeho vlastností, studiem procesů interakce plazmatu s materiálem a jeho aplikací. Ovládnutí termonukleární fúzi představuje splnění snu o zdroji nevyčerpatelné energii a kdo ví, možná zrovna studenti SPŠE Ječná posunou lidstvo o krok dál... více

Zimní biomedicínský den na FEL se koná 3. 12. 2019. Představí se nový studijní program Lékařská elektronika a bioinformatika. V sekci pro středoškoláky je zařazena přednáška prof. Kulhánka, exkurze do laboratoří i diskuze o studiu.

Třídní schůzky se konají  ve středu 20.11. od 17 hodin v kmenové učebně třídy společně s prof. třídním. Od 17.30 je možné navštívit jednotlivé učitele v kabinetech školy a osobně projednat prospěch a chování žáka v předmětu. Doporučujeme předem se podívat na studijní výsledky žáka a na evidovanou docházku na portálu. Děkujeme předem za Vaši účast na třídních schůzkách.

 

Prosíme také, pokud jste tak ještě neučinili, o úhradu částky 1000 Kč na účet SRPŠ školy (příspěvek 500 Kč +  vstupy 500 Kč). Číslo účtu SRPŠ a variabilní symbol žáka je na stránce žáka. 

Ve středu 13. listopadu studenti třídy A4b navštívili Ústav fotoniky a elektroniky Akademii věd ČR. V rámci dne otevřených dveří budoucí maturanti měli možnost nahlédnout do nanosvětu fotonů a elektronů, seznámili se se základním a aplikovaným výzkumem v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky, který se týká optických biosenzorů, vláknových laserů a nelineární optiky, bioelektrodynamiky, nano-optiky a nanomateriálů.

Den otevřených dveří ČVUT dne 15. 11. 2019 pro studenty se zájmem o informatiku, kybernetiku, robotiku Praha 6 – Dejvice, Technická 2 a pro studenty se zájmem o informatiku, kybernetiku, robotiku Praha 2 – Nové Město, Karlovo náměstí 13. Více informací naleznete na https://www.fel.cvut.cz/cz/prestudent/dod.html.

Dne 21. 11. 2019 pořádá  MMF UK tradiční Den otevřených dveří. Bohatý program bude probíhat po celý den v budově Matfyzu na Malostranském náměstí 25. Pro účast na besedě o studiu je však nutné se předem registrovat. Prosíme, učiňte tak co nejdříve na odkazu: www.mff.cuni.cz/dod Podle dojezdové vzdálenosti je možné zvolit začátek besedy v 9:00, 10:00 nebo 11:00. Na stejné adrese naleznete všechny další potřebné informace.

 

pondělí 12. listopadu se konal školní turnaj ve florbalu, kterého se zúčastnili třídy A4b, C1d, E2, C3b a A2. Studenti předvedli moderní florbal a hráli fair play. Jednoznačným vítězem turnaje se stala třída E2, na druhém místě se umístila třída C3b a třetí místo si vybojovala třída A2.

Dne 5.11. 2019 proběhla na naší škole prezentace seznamující studenty čtvrtých ročníků s podmínkami studia, požadavky na přijímací zkoušku na elektrotechnickou fakultu ČVUT. Prezentaci provedli Doc. Václav Prajzler a Doc. Vítězslav Jeřábek z katedry mikroelektroniky. Studenti byli také seznámeni se strukturou řízení školy, druhy studijních oborů. V závěru bylo podrobněji referováno o katedře mikroelektroniky, vybavení katedry a výzkumných oborech, které se na katedře řeší. Prezentace se setkala s živou odezvou studentů.    

11.listopadu

Zveme všechny zájemce o studium v pondělí 11.11.2019 od 14:30 do 17:30 do naší školy. Nejkratší cesta k nám vede ze zástávek metra C - I.P. Pavlova, nebo metra B - Karlovo náměstí. Těšíme se na Vás.