Novinky

Zveme studenty k účasti na projektu Vzdělání budoucnosti, za kterým stojí studenti a absolventi Fakulty strojní ČVUT v Praze. Vzdělávací akce a kroužky programování jsou určeny primárně studentům, kteří mají zájem o  IT a komunikace s PC. V sobotu 18. září 2021 se můžete bezplatně zúčastnit akce ‘Seznam se s Pythonem‘, která se věnuje úvodu do základů programování v programovacím jazyce Python. Během 2 hodin studenti pochopí základy IT a zároveň dostanou úvod do bezplatné online aplikace, kde mohou navázat na získané znalosti a rozvíjet své programovací dovednosti. Přihlášení na kurz: https://vzdelanibudoucnosti.cz/registrace/seznam-se-s-pythonem-d851080

Kroužky programování, robotiky nebo 3D tisku pořádáme ONLINE. Na kroužcích se po úvodu do programování studenti věnují vlastnímu projektu, ať už půjde o modelování a tisk vlastního nápadu nebo programování her.Všechny kroužky a možnost přihlášení naleznete zde: https://vzdelanibudoucnosti.cz/krouzky-pro-deti

 

Úpravy rozvrhu a suplování najdete vždy předchozí den nejpozději v 17 hodin  na nástěnce Mimořádný rozvrh a suplování - viz menu ve sloupci vpravo.  Prohlédněte si. Děkujeme.

Na pondělí 27.9.  před státním svátkem 28.9. stanovil ředitel školy ředitelské volno.

Rádi bychom pozvali žáky na třídenní seminář Letní škola SOČ. Navzdory názvu se letos bude konat až 6. - 8. 10. v Brně. Akce je zaměřená na začátečníky, kteří se na ní seznámí se systémem soutěže SOČ, naučí se vybrat téma, dozvědí se něco o základech psaní odborného textu i formálních náležitostech práce, zjistí podrobnosti o tvorbě prezentace, vyzkouší si pár rétorických cvičení a psychologických fíglů proti trémě a vyhoření. Účast je díky dotaci MŠMT, JmK a sponzorským darům bezplatná, a to včetně stravování (pro všechny) a ubytování (pro mimobrněnské). Účastníci si hradí jen cestu do Brna a z Brna. Bližší informace a přihláška je na webu www.snptm.cz/lss

Zveme naše studenty na setkání s praxí 23. – 24. října 2021 pod názvem ATOS Hackathon 2021. Zvláště jsou vítáni všichni studenti 3. a 4. ročníků a vážní zájemci o IT. Více informací

na https://hackathon.atoscz.net/.

Dne 9.9.2021 proběhne testování antigenními testy samoodběrným testem z přední části nosu od výrobce GENRUI, testovacími sadami SARS-CoV-2 Antigen Test Kit, dovolujeme si proto nabídnout v předstihu návod k použití ke stažení nebo a prosíme žáky i zaměstnance, aby se s postupem seznámili předem.

Zveme všechny žáky i učitele na festival kutilství Maker Faire, který se koná tento víkend.

Více na https://prague.makerfaire.com/

Ústní maturitní zkoušky se konají v učebně 21 v těchto dnech:

pro třídy A4, E4a a E4b  ve středu 8.9. 2021 od 14 hodin

pro třídu C4a ve čtvrtek 9.9. od 11 hodin

pro třídu C4b ve čtvrtek 9.9. od 14 hodin

Pro vyučující je přiložen také časový rozpis zkoušek

Zveme Vás na veletrhy pomaturitního vzdělávání Gaudeamus! Ve školním roce 2021/2022 pro Vás připravujeme veletrh Gaudeamus Brno, který proběhne v pavilonu V brněnského výstaviště v termínu od 23. do 26. listopadu 2021 a veletrh Gaudeamus Praha, plánovaný v termínu od 25. do 27. ledna 2022 v hale 4 výstaviště PVA Expo Praha.

V příloze jsou uvedeny základní údaje ke školnímu roku 2021/2022, jak je stanovilo MŠMT.

Žáci SŠ s odlišným mateřským jazykem se mohou přihlásit do kurzů českého jazyka, které pořádá Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy. 

Kurzy jsou pro žáky středních škol bezplatné. Je vybírána vratná záloha jako jistina, že žák neukončí docházku předčasně (nutnost absolvovat 75 %). Při přihlášení do kurzu zájemce doloží, že je žákem střední školy.Kurzy začnou v týdnu od 6. 9. 2021.

V případě dalších dotazů se můžete obrátit na tyto kontakty: 

e-mail: jo1@sjs.czreditel@sjs.cz

přihlášky:  http://www.sjs.cz/czech-for-foreigners/kurzy-pro-stredoskolaky-s-omj.html

V zájmu úspěšného zvládnutí studia na SŠ a také maturitní zkoušky z českého jazyka tento druh kurzů žákům s odlišným mateřským jazykem rozhodně doporučujeme. 

Čím dříve se přihlásíte, tím lépe. 

Školní rok 2021/2022 zahájí žáci 1. září v 7:30 v kmenových učebnách školy (dle přílohy níže) spolu s jejich třídními učiteli. Během prvního školního dne proběhne antigenní testování samoodběrem z přední části nosu u žáků, na které se nevztahuje výjimka níže a dále seznámení žáků s pokyny pro nový školní rok, včetně předání podkladů pro rodiče u nezletilých žáků. Předpokládáme, že první školní den bude ukončen pro žáky 2. až 4. ročníků přibližně v 9:00 a pro nové žáky 1. ročníků v 11:00. Provoz školní jídelny a výdej obědů bude zahájen od 2. září.

 

Testování

Ve dnech 1., 6. a 9. září proběhne 1. vyučovací hodinu testování všech osob samoodběrem z přední části nosu antigenními testovacími sadami dodanými MŠMT (RAT). Na základě výsledků těchto testů budou na tomto webu oznámeny další pokyny. Pokud se někdo v uvedených termínech nestihne zúčastnit, provede se tento test při prvním dalším vstupu do školy přímo na vrátnici. Testování nepodléhají osoby, které

  • doloží negativní Ag test z jiného testovacího/odběrového ne starším než 3 dny,
  • doloží negativní RT-PCR test z jiného testovacího/odběrového ne starším než 7 dní,
  • dříve něž 14 dní před datem testování ukončili očkování,
  • nejpozději 180 dní před datem testování prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19.

Ochranné pomůcky dýchacích cest

Ve všech společných prostorách školy, kterými jsou zejména chodby, haly, schodiště a toalety jsou všechny osoby jsou povinny nosit stále nasazenou ochranu dýchacích cest dle normy ČSN EN 149:2001+A1:2009, například respirátory typu FFP2 a KN95. Ochranu dýchacích cest je možné odložit se souhlasem vyučujícího v době vyučování v učebnách, laboratořích a dílnách, nebo v případě zdravotních důvodů, které je nutné škole písemně doložit. Upozorňujeme, že ve školních společných prostorách není spolehlivě možné dodržení rozestupu 1,5 od dalších osob.

Dezinfekce rukou a školních pomůcek

Každá osoba vstupující do školy je povinna si ve vstupní hale dezinfikovat ruce. Lze využít školní bezdotykové dávkovače dezinfekce nebo si donést svou vlastní dezinfekci zejména v případě osob s citlivou pokožkou. Ve všech běžných učebnách jsou k dispozici dezinfekční prostředky a v laboratořích i dílnách mají žáci povinnost po ukončení své práce provést dezinfekci veškerého vybavení, které ke své činnosti používali prostředky, které jim škola poskytne.

Větrání

V každé učebně se v maximální možné míře provádí větrání a může tedy docházet k průvanu nebo zejména v ranních hodinách k mírnému snížení teploty v učebně. Důrazně proto žádáme všechny žáky, aby si do učeben nosili teplé oblečení.

 

V případě, že máte dotazy k zahájení provozu školy prosím kontaktujte e-mailem svého třídního učitele, nebo sekretariát školy na adrese: spsejecna@spsejecna.cz. Přeji všem žákům, rodičům, zaměstnancům a přátelům školy úspěšný školní rok 2021/2022, který nás všechny zcela určitě naučí mnoha novým dovednostem a jsem Vám všem velice vděčný, že mohu tento školní rok prožít společně s Vámi.