Novinky

Dnes mělo několik studentů naší školy jedinečnou příležitost navštívit výrobní závod BMW v Lipsku, kde byli svědky procesu výroby ikonických vozidel BMW a to z první ruky. Tato návštěva jim umožnila nahlédnout do složitého světa moderní automobilové výroby, od počátečních fází montáže až po finální dokončení vozidel. Bylo fascinující pozorovat, jak se přesná inženýrství a pokročilé technologie spojují v dokonalý výsledek, kterým je každý automobil. Exkurze jim poskytla cenné poznatky o důležitosti inovací, kvality a důkladnosti v průmyslové výrobě. 

Včera proběhla programátorská svačina se zástupcem firmy Apertia. Žáci různých ročníků se dovídali, jaké je to dnes vyvíjet software, jaké je to být vývojářem. Program byl interaktivní, hodně otázek a odpovědí.

Dnes zástupkyně z Vodafone přednášela žákům o agilních metodách vývoje. Čtvrťáci se dozvěděli, jak probíhá vývoj produktů ve více lidech ve velkých firmách, základní principy agilního vývoje.  Díky tomu budou lépe připraveni na reálnou praxi, která je brzy čeká.

 

Dne 27.února se v rámci programu kariérního poradenství školy konala Interaktivní přednáška na téma "Základy finanční gramotnosti". Přednášku vedla paní Jana Merunková, ředitelka Yourchance o.p.s. a organizátorka projektu Global Money Week v České republice. Studenti z tříd C2b a E2 měli možnost diskutovat o tématech spojených s financemi, včetně výdělečné činnosti v oblasti podnikání, základních položek domácího rozpočtu a prevence zadlužení. Přednáška byla velmi interaktivní, studenti se aktivně zapojovali, pokládali otázky a sdíleli své názory.

V rámci kariérního poradenství pro žáky jsme pozvali dámy z NO77, které našim maturantům pomohly s přípravou na pohovor a dali jim užitečné rady pro jejich CV.

V pátek 16. února 2024 u nás ve škole pořádal studentský parlament akci s názvem "No-Backpack Day". Jak již název napovídá, studenti, kteří se akce zúčastnili, si své školní potřeby přinesli jiným způsobem než v batohu. Kreativita našich studentů nás příjemně překvapila, což dokládají i přiložené fotografie. Jednalo se o pilotní akci školního parlamentu, která sklidila pozitivní ohlasy jak mezi studenty, tak i pedagogy. Proto věříme, že se akce bude konat i v příštím roce. Více fotek na https://www.instagram.com/jecnaparlament/

Pro správné vyplnění přihlášky na naši skolu prostřednictvím systému DiPSy, nebo pomocí papírového formuláře uvádíme základní informace o naší škole a nabízených programech ke studiu:

 

Název a adresa střední školy: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30

Forma studia: denní (pro všechna zaměření)

Zkrácené studium: ne, nezaškrtávat (pro všechna zaměření)

Názvy a kódy oborů a zaměření

  • Název oboru zaměření/ŠVP: C / Programování a aplikace počítačů Kód oboru vzdělání: 18-20-M/01
  • Název oboru zaměření/ŠVP: A / Aplikace počítačů v automatizaci a robotice Kód oboru vzdělání: 26-41-M/01
  • Název oboru zaměření/ŠVP: E / Elektronické počítačové systémy Kód oboru vzdělání: 26-41-M/01

Povinné přílohy:

Nepovinné přílohy (pouze pro uchazeče, kterých se to týká):

Doporučujeme kompletní přihlášku, včetně všech příloh podat prostřednictvím systému DiPSy, ale škola samozřejmě akceptuje všechny formy podání přihlášky a v případě nejasností bude s uchazeči aktivně komunikovat e-mailem, nebo datovou schránkou.

Naši čtyři studenti 4. ročníku se zúčastnili  na VUT Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií v Brně soutěže Merkur PerFEKT Challenge na téma  stavba autonomního dopravního prostředku. Obsadili ve finále velmi pěkné 3. místo. Tím získali další pohár do sbírky naší školy. Tímto jim děkujeme za účast a  gratulujeme!!!

Včera jsme uspořádali další panelovou diskusi. Opět přišel Jak Viktor Křepelka a Antonín Kadrmas a k nim se přidal Ondřej Komeda. Se žáky 2. a 3.  diskutovali o tom, jak vypadá život po absolutoriu naší školy.LM

Dnes u nás měli přednášku hoši z NN IT HUBu o etickém hackingu. Žáci se dozvěděli o tom, jaké je to být etickým hackerem, a také o možnostech brigád a stáží.

Děkuji Janu Kopeckému a Markovi Jílkovi, že přišli. LM

Studenti třídy E2 navštívili dne 13.2.2024 školní štěpný jaderný reaktor VR-1 Vrabec, který provozuje Katedra jaderných reaktorů na FJFI ČVUT. Získali zajímavé informace o konstrukci a činnosti jaderného reaktoru, druhu a použití jaderného paliva, demineralizaci vody použité v reaktoru, ochraně před jaderným zářením a práce operátorů při řízení činnosti reaktoru. Díky minimálnímu výkonu reaktoru měli možnost nahlédnout přímo do nádoby reaktoru s umístěnými palivovými tyčemi.

Ve dnech 29. 1. - 2. 2. 2024 se konal tradiční lyžařský zájezd do Alp. Ledovec Kitzsteinhorn v nadmořské výšce 3200 metrů nás přivítal krásným slunečným počasím a nádherně upravenými sjezdovkami. Specialitou tohoto střediska je černá sjezdovka "Black Mamba", která má sklon63%. Sjezdovka je dlouhá 1000 metrů, převýšení činí 290 metrů a je „jedovatá“ jako mamba. Dalším lyžařským střediskem, které jsme navštívili, byl Schmitten s nejdelší sjezdovkou v délce 4000 m. Studenti školy si v Alpách perfektně zalyžovali a načerpali energii na nové pololetí, někteří také na maturitu :-). Velké poděkování Ski Rakousko, ALVA Tour za perfektní zajištění skvělého zájezdu pro studenty naší školy.

V rámci karierního poradenství probíhá na škole série panelových diskusí s úspěšnými absolventy naší školy.

Dne 30. ledna jsme se takto potkali s panem Ing. Vackem a M. Kozákem, kteří sdíleli své zkušenosti s třídou C2c a A2a. Cílem akce bylo motivovat studenty ke studiu a prostřednictvím osobních příběhu jejich bývalých spolužáků a ukázat jaké jsou možnosti uplatnění našich absolventů na pracovním trhu.