Novinky

Neboli Girls Day připadá letos na 22. 4. 2021. Je otevřený všem středoškolačkám.V rámci tohoto dne se mohou dívky přihlásit do firmy v jakémkoli regionu, vyzkoušet si nové technologie v praxi, seznámit se s lidmi v oboru a získat důležité kontakty. Letos (9. ročník) si mohou vybírat z programů těchto firem: ŠKODA AUTO; VODAFONE; CN GROUP CZ, MSD CZECH REPUBLIC; KONPLAN.

Přihlašovat  se mohou do 15. dubna přes online formulář na stránkách akce: https://girlsday.cz/cz/pro-divky. Akce je zdarma. Dotazy zodpoví organizátoři akce přes e-mail na girlsday@genderstudies.cz, nebo telefonicky na 777 910 930.

Jak se dá sportovat v době pandemii a distanční výuky? Podívejte se na video https://youtu.be/fCWJcNz5Yx0

Dekujeme žákům na videu za udělení souhlasů se zveřejněním.

S velikým zármutkem oznamujeme, že dne 22. března 2021 zemřel pan Ing. Josef Hrázský. Byl nadšeným pedagogem s osobitým přístupem k výuce. Studenti i kolegové si ho velmi vážili pro jeho mimořádnou píli, vysokou odbornost, velké praktické dovednosti a zkušenosti. Patřil mezi učitele, na které není možné zapomenout. SPŠE Ječná vyjadřuje rodině a přátelům upřímnou soustrast.

V novém pořadu ČT radí maturanti maturantům, jak zvládnout didaktický test. V každém z třiadvaceti dílů pořadu provázejí po typických úlohách maturitních didaktických testů z českého jazyka a matematiky a vedle obvyklých postupů upozorňují i na nejčastější chyby. Internetová série Dáme to je volně dostupná na vzdělávacím webu ČT edu, www.ctedu.cz/dameto. Zahrnuje 10 dílů k testům z českého jazyka, 10 dílů k matematice a tři díly provázejí hodnocením maturitních testů či správným vyplňováním záznamových archů.

Na základě informací z MŠMT upozorňujeme na změnu termínů JPZ, které se konají v termínech níže. Upozorňujeme, že kvůli vysokému počtu přijatých přihlášek pro školní rok 2021/2022 naše škola JPZ v letošním roce koná.

  • 3. května 2021 pro uchazeče, kteří naši školu zvolili na prvním místě.
  • 4. května 2021 pro uchazeče, kteří naši školu zvolili na druhém místě.

Pokud jste naši školu zvolili na obou místech, nebo druhá škola nepořádá jednotné přijímací zkoušky, prosíme abyste se dostavili na oba uvedené termíny do naší školy. Doporučujeme uchazečům, aby se na zkoušky zodpovědně připravili a využili k přípravě testy z minulých let, které naleznete na: https://prijimacky.cermat.cz

Nadační fond IT People zahájil projekt „Počítače dětem“. V souvislosti s tím vyvstaly určité pracovní pozice (Servisní technik, Sociální koordinátor, Logistický pracovník), pro které hledáme dobrovolníky z řad studentů. Více informací naleznete na adrese www.pocitacedetem.cz.

Vzhledem nařízení vlády ČR ze dne 26. února 2021, konkrétně krizových opatření č. 200 a 216 zůstává režim školy nadalé stejný jako v únoru 2021. Škola upozorňuje, že výše uvedená opatření nadále povolují:

  • konání přijímacích zkoušek a související agenda,
  • konání maturitních zkoušek a související agenda,
  • konání mezinárodně uznávaných zkoušek a související agenda,
  • konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek,
  • individální konzultace v režimu jeden vyučující a jeden žák.

Z obecného zákazu pohybu mezi okresy platí také výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách výše uvedených. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, které lze stáhnout na webu mvcr.cz: vzor 1 PDF, vzor 1 DOCX, vzor 2 PDF, vzor 2 DOCX.

Z důvodu umožnění plynulého odbavení při osobním podání příhlášky ke studiu a minimalizaci front od pondělí 8.2.2021 prodlužujeme otevírací dobu sekretariátu na pondělí až pátek od 7:30 do 16:00.

Návštěvu není třeba nijak rezervovat. V mimořádných případech, kdy nemůžete ani v prodlouženém čase přihlášku podat a zároveň na osobním podání trváte, kontaktujte nás telefonicky na 224 941 469.

Postup, jak vyplnit přihlášku, naleznete na www.spsejecna.cz/prijimaci-rizeni/prihlaska. Podat přihlášku lze osobně na sekretariátu naší školy, zasláním poštou nebo datovou schránkou na: zty3c7a