Novinky

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 včetně registračních čísel DiPSy podle jména a data narození naleznete na stránce: Výsledky přijímacího řízení

 

Pro přijaté:

Gratulujeme Vám a zveme Vás na třídní schůzky budoucích 1. ročníků, které se konají v pondělí 24. 6. 2024 od 17:00 v budově školy. Pozvánku na tyto schůzky Vám zašleme s uvítacím dopisem e-mailem. (Pokud se rozhodnete na naši školu nenastoupit a místa se vzdát, prosím informujte nás nejlépe prostřednictvím DiPSy, usnadníte tak přijetí dalších uchazečů v dalších kolech.)

 

Pro nepřijaté:

Naši školu velmi tíží, že kvůli vysokému počtu zájemců nebylo možné přijmout větší množství uchazečů v tomto 1. kole. Pokud by se přijatí uchazeči místa v 1. kole vzdali, škola tato místa může nabídnout v dalších kolech a o této skutečnosti budeme informovat zde na webu.

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dle ŠVP

Seznamy, které plní funkci rozhodnutí ve správním řízení, dle registračních čísel z DiPSy s výsledky i pořadím  uchazečů dle kritérií přijímacího řízení:

Body, které uchazeči o studium na naší škole získali z jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) z CERMATu, naleznete na stránce o průběhu přijímacího řízení a jeho výsledků. Jedná se o lepší z výsledků zkoušek z matematiky a českého jazyka. 

Oznamujeme uchazečům, že v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 proběhne v úterý 7. 5. 2024 od 14:00 v učebně 1 naší školy na adrese Ječná 30, Praha 2, 120 00 veřejné losování o jednoznačné pořadí uchazečů, kteří v rámci přijímacího řízení dosáhnou po zveřejnění výsledků 6. 5. 2024 shodného počtu bodů. Losování se týká především uchazečů, kteří mají ze ZŠ samé jedničky v 8. i 9. třídě a dosáhli shodného počtu bodů z matematiky. Účast není nutné předem potvrzovat ani se registrovat. Losování proběhne pouze u oboru 18-20-M/01 Informační technologie pro následující pořadí:

  • 1. až 3. místo, 6. a 7. místo, 10. a 11. místo, 14. až 17. místo, 28. a 29. místo, 48. a 49. místo, 265. a 266. místo

Zákonní zástupci uchazečů o kterých se losuje byli všichni osloveni přímo prostřednictvím systému DiPSy nebo e-mailem. 

V pondělí 29. dubna se v DDM v Karlíně konalo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ). V panelu "Teorie kultury, umění a umělecké tvorby" se soutěže zúčastnila i žákyně C1b Diana Rusnaková s prací na téma "Poetika českého folkového písničkářství" a obsadila pěkné 3. místo. Porota ocenila zejména její nadšení pro téma a také kultivované vystupování. Účast na soutěži tak pro ni byla mimo jiné velmi cennou prezentační zkušeností.

V Norimberku se ve dnech 9 – 11. dubna konala výstava a konference zaměřená na embedded počítače a IoT. Nečekaně velký prostor měly také startupy. Odvětví embedded elektroniky vzkvétá díky inovacím, které jsou často poháněny začínajícími podniky. „Chceme mladým společnostem v oboru vestavěných systémů nabídnout co největší podporu“..  Cílem je vybudovat most mezi nedávno založenými podniky, osobami s rozhodovací pravomocí a světem financí. Ať už na odborných fórech, odborných panelech, konferenci embedded world nebo konferenci o elektronických displejích, odborníci z komunity embedded se setkávají, aby společně rozvíjeli nápady a koncepty pro budoucnost.

Již více než deset let je veletrh HANNOVER MESSE nejdůležitějším veletrhem digitalizace průmyslu. Umělá inteligence nyní posouvá průmyslovou digitalizaci na další úroveň tím, že přináší revoluci v průmyslu, zefektivňuje procesy a přidává hodnotu. Využitím umělé inteligence budou společnosti schopny zkrátit dobu vývoje a zároveň ušetřit zdroje a energii. Naše škola připravuje studenty pro práci i v takových společnostech. Proto jsme na HANNOVER MESSE nemohli chybět.

Vybraní studenti třídy C2a navštívili dne 30. 4. 2024 Televizi PRIMA v Praze. Zde se mohli seznámit s prací ve studiu televizních zpráv a popovídat si s moderátory. Dále navštívili střihová, zvuková a natáčecí studia. Poznali místa záložních zdrojů elektřiny a datová centra. Zažili zde příjemný čas plný novinek, přednášek a hodnotných zkušeností i do praktického života.

Dne 20. 4. 2024 se řada studentů třídy C3b zúčastnila exkurze na Fakultu informačních technologií ČVUT v Praze. Program zahájila přednáška z analytické matematiky, následovaná praktickými ukázkami v laboratořích se zaměřením na programování, RFID technologie a moderní laboratoře vybavené kamerami, senzory a mikroskopy. Tato návštěva poskytla studentům cenné teoretické i praktické znalosti a nabídla jim pohled na možnosti studia a rozvoje na této renomované vysoké škole.

Další dobrou exkurzí se stala prohlídka výrobních provozů ve firmě Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Skupiny studentů tříd C2a a A2a (část třídy) si ve čtvrtek 25. 4. 2024 prohlédly se zájmem zákaznické centrum, muzeum, depozitář, oddělení výroby motorů, svařovny a montáže automobilů. Viděli zde i produkty firem Trucker, Siemens, Vondra a Vondra a Schuler.

MySQL Community tým společně s "CZJUG" pořádají ve čtvrtek 25. dubna od 16:45 odpolední Meetup na téma MySQL a Helidon na SPŠE Ječná. Na této akci budete mít příležitost se seznámit s úvodem do Helidon 4, MySQL Document Store a dozvíte se, jak jednoduše tyto dvě technologie hladce a rychle společne integrovat. Přihlášení a program akce naleznete na:

https://www.ticketsource.co.uk/oraclemysql/mysql-document-store-helidon-together/e-plkgbe

640 studentů, 46 škol, čtyři města, tři odborné přednášky, tři praktické úkoly – to byly Studentské informační dny Schrack Technik 2024. Studenti se během dopoledního programu dozvěděli, jak funguje internet, kam sahá jeho historie, co je to paketová síť, fakta a zajímavosti. Dále co je to Schrack Design a jaké jsou jeho výhody. Michal Oplt seznámil publikum s tématem Elektromobilita. V praktické části programu si studenti ověřili svoji zručnost při zapojování žaluziových relé, dále navrhovali vhodné komponenty a kabely pro domovní instalaci včetně jejího nacenění. Třetím a posledním praktickým úkolem bylo za pomocí katalogů vyřešit křížovku a poté provést výpočet. Třešničkou na dortu bylo vyhlášení Dobrovolného úkolu na Schrack Design a Bonusový úkol během přestávky. Ti nejlepší získali hodnotné ceny. Tým A4 zvítězil v praktickém úkolu zapojení modulu sekvenčního řízení rolet a žaluzií. Tým E4 byl druhý v elektrotechnickém kvízu. Reakce studentů zde.