Novinky

Robotický tým SPŠE Ječná (ProLab jr team) se (jako jediný studentský tým) se svým projektem Autonomní řízení dronů zúčastnil Dne technologických trendů 2023, pořádaného Technickou fakultou ČZU v Praze. Přednáška našich studentů vzbudila velký ohlas účastníků z řad profesionálů v oboru. 

pondělí 18. září 2023 v Brožíkové síně Staroměstské radnice na slavnostním přijetí byli předány pamětní listy absolventům SPŠE Ječná Vojtěchu Perničkovi, Ladislavu Mrkvovi, Petru Boháčovi a Matyášu Gröschlovi za úspěšnou účast v soutěžích vyhlašovaných MŠMT ČR a Hlavním městem Praha.

V těchto dnech probíhají na škole volby pro doplnění zástupců do školské rady. Volby probíhají elektronicky. Prosíme všechny oprávněné voliče o účast ve volbách. Za nezletilé žáky volí jejich zákonný zástupce. Zletilý žák volí sám.  Stránku s kandidáty a s hlasováním načtete na základě QR kódu nebo užitím odkazu z dokumentu, který obdržel žák  a na kterém je i anonymní kód. Pokud by byl kód použit vícekrát, nebude tento volební hlas započítán. Volby budou ukončeny ve čtvrtek 14.9.2023 ve 20: 00 hodin. K tomuto dni je také uvažována zletilost studenta. 

Děkujeme předem za vaši účast a podporu hlasování.  

Nabízíme zájemcům kroužek zaměřený na vývoj hardware. Na kroužku se naučíte navrhovat desky s plošnými spoji na profesionální úrovni a samozřejmě jejich osazení, oživení a naprogramování firmwaru. Kroužek povede náš absolvent a zkušený praktik Ing. Vladimír Čebiš. Zájemci se hlásí na kontakt uvedený v letáku.

MÍSTO KONÁNÍ: Kasárna Vojenské akademie v Dědicích u Vyškova. 

DATUM: 5.12.2023

Zahájení v 10 hodin dopoledne, vzor přihlášky najdete na: www.facebook.com/Kybernoid23 a

vyplněnou přihlášku zašlete na: josef.kriz@unob.cz

Opravné zkoušky po zkouškách doklasifikačních se konají v pátek 1.9. od 10 hodin v učebně č. 3.

Letos se bude konat 11. – 15. 9 v Brně.  Akce je zaměřená na začátečníky, kteří se na ní seznámí se systémem soutěže SOČ. Účast je bezplatná, a to včetně stravování (pro všechny) a ubytování (pro mimobrněnské). Účastníci si hradí jen cestu do Brna a z Brna. Přihláška je na webu http://snptm.cz/event/letni-skola-soc-2023/.