Prohlášení o přístupnosti

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30 se zavazuje k zpřístupnění svého informačního systému www.spsejecna.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na informační systém www.spsejecna.cz .

Stav souladu

Tento informační systém je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nepřístupný obsah:

K datu vypracování tohoto prohlášení nebyl zjištěn žádný nepřístupný obsah.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo automaticky vygenerováno dne 13.07.2024. Pro vypracování tohoto prohlášení byla v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 použita metoda vlastního posouzení provedené subjektem veřejného sektoru ve formě automatizovaného systému ověrování dostupnosti.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

V případě, že zaznamenáte problémy s přístupností informačního systému www.spsejecna.cz , obracejte se, prosím přímo na ředitele školy, který Vám poskytne informace o řešení příslušných problémů v oblasti souladu a na vyžádání poskytne informace o obsahu, který je vyňat z rozsahu působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Postupy pro prosazování práva

Dovolujume si Vás upozornit, že máte právo na zajištění přístupnosti té části informačního systému www.spsejecna.cz, která obsahuje informace o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že u tato část internetových stránek školy nebude přístupnost zajištěna a škola nebude řádně reagovat na vaše podněty, máte právo obrátit se na Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3 140 21 Praha 4, což je orgán určený pro prosazování vašich práv.