Informace o oborech a vzdělávacích programech

V příštím školním roce plánujeme přijímat studenty do následujících oborů a vzdělávacích programů:

Informační technologie

Elektronické počítačové systémy

Aplikace počítačů v automatizaci a robotice