Novinky

Ve čtvrtek 30. listopadu se tým školy zúčastnil Přeboru Prahy ve florbale. Naší studenti předvedli moderní a dynamický florbal. Oporou týmu byl brankář Martin Bergman ze třídy E2, který odvrátil spoustu nepřátelských útoků na naši branku. Děkujeme studentům za skvělou reprezentaci školy. Na krátký sestřih z akce se můžete podívat na YOUTUBE.

Pan Martin Laža ze Siemens měl přednášku pro naše žáky o programování zařízení vyvinutých firmou Siemens. V přednášce se také zmínil tom, jak se implementuje zabezpečení přenosu mezi zařízeními šifrováním. Žákům byla také nabídnuta možnost týdenního workshopu ve firmě.

 

5.prosince

Zveme zájemce o studium a jejich rodiče a přátele na den otevřených dveří spojený s prohlídkou školy, který se koná dne 5. prosince 2023 (úterý) od 14:30 do 17:30 hodin.

Vodafone zorganizoval skvělou akci pro naše žáky. Dozvěděli se, co se dělá v dohledovém centru, svařili optické vlákno a získali mnoho zajímavých informací o telekomunikační síti současnosti. Závěr dne patřil přestavení možností stáží.

Dejte svůj hlas projektu SPŠE Ječná a umožněte naší škole vyhrát skvělé ceny! https://noark-schools.com/hlasujte-pro-nejlepsi-projekt/. Hlasovat pro naše studenty můžete ze svého domácího počítače nebo mobilu každý den jednou od 21. 11. 2023 až do 20. 12. 2023. Z jedné IP adresy se může hlasovat pouze jedenkrát za den! Prosíme vás tedy o udělení vašeho hlasu našemu projektu. Kluci s tím měli hodně práce a zasloužili by si ocenění. Děkujeme.

Děkuji studentům 4. ročníků za účast na VŠExpedici - novém zážitkovém programu Vysoké školy ekonomické v Praze pro studenty středních škol. 

Program začal odbornou přednáškou — na výběr byla 4 témata — a následně studenti plnili sérii úkolů a otázek v mobilní hře, jejímž cílem bylo seznámit se zábavně a neformálně s prostředím a lidmi na VŠE. 

Navazovat bude Den otevřených dveří na VŠE dne 19. 12. 2023. 

Cílem naší školy je žáky připravovat na pracovní realitu. A tak jsme trénovali agilní metodu vývoje pomocí dětské stavebnice. Žáci se těší, až si to procvičí např. v laboratoři počítačových sítí. Děkujeme manželům Zubcovým za inspiraci.

Den otevřených dveří Fakulty elektrotechnické ČVUT (FEL ČVUT) se uskuteční v pátek 1. prosince 2023 Můžete si vybrat ze čtyř různých tras, které "zblízka" ukáží možnosti studia na fakultě, anebo projít rovnou všechny čtyři trasy.  Dvě trasy budou na FEL v Dejvicích, dvě v budově na Karlově náměstí. Více informací zde.

 

 

Na základě žádosti zřizovatele sdělujeme, že rada hl. m. Prahy usnesením č. 2675 a č. 2676 ze dne 27. 11. 2023 vyhlašuje konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky níže uvedených škol:

 • Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 - Michle, Ohradní 55
 • Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1
 • Gymnázium Christiana Dopplera, se sídlem Zborovská 621/45, Praha 5
 • Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2
 • Obchodní akademie Hovorčovická, se sídlem U Vinohradského hř. 2471/3, Praha 3
 • Základní škola a Střední škola, Praha 2, Vinohradská 54
 • Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8
 • Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169
 • Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Praha 8, Ústavní 91
 • Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5, se sídlem Kuncova 1580/1, Praha 5
 • Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6, se sídlem Vokovická 32/3, Praha 6
 • Základní umělecká škola, Praha 10, Olešská 2295
 • Základní umělecká škola, Praha 4 - Nusle, Lounských 4/129
 • Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5
 • Dům dětí a mládeže Modřany, se sídlem Herrmannova 2016/24, Praha 4
 • Základní škola speciální, Praha 10, Starostrašnická 45

Informace naleznete ve složce konkursní a výběrová řízení

Přednáška pana Škouly z Commerzbank potěšila naše žáky. Zajímavosti o tom, jak se vyvíjí software v bance. Zmínil se i o absolventech Ječné z minulých ročníků, které banka už zaměstnává. Naší absolventi je překvapili nejen svými IT schopnostmi, tak i tím, jak umí svou práci prezentovat i v angličtině.

Další technický úspěch Ječňáků. Dne 24.11. 2023 se zúčastnili naši studenti Robosoutěže 2023 na ČVUT FEL s letošní úlohou VĚŽ pod názvem týmu Lednice (Štěpán Bříza a Jan Simon Kubita - Ječná + Jaromír Obitko - Gymnázium Arabská) Tento tým se umístil na 4. místě, čímž se dostává do finále, které se bude konat 15.12. 2023 Zároveň se jim podařilo postavit nejvyšší věž, která se na soutěži objevila. Zde je odkaz s videem.

Oblíbený veletrh vzdělávání a nabídky pražských středních škol se konal ve dnech 24. až 26. listopadu. Již 28. ročník Schola Pragensis stánek SPŠE Ječná byl od prvních minut obklopen žáky ZŠ. Studenti vyšších ročníků SPŠE připravili pro žáky, které zajímá elektrotechnika a svět počítačů, bohatý program.  Aktivně se zapojili do prezentace školy a provázeli zábavnou formou zájemce po vystavených exponátech. S mnohými žáky se těšíme na shledanou při dnech otevřených dveří 5. 12. 2023, 10. 1. 2024 a 25. 1. 2024 vždy od 14:30 do 17:30 hodin. Těšíme se právě  na Vás.

Děkuji našim absolventům, že si našli čas, aby řekli našim druhákům o životě po maturitě. Čišel z nich optimismus a spokojenost s pracovním i osobním životem. Druháci dostali také pár rad, jak do dalšího studia a do života. Jejich sebevědomí, schopnosti a obzory motivují i učitele. Už teď se těšíme na příští panelovou diskuzi. LM

Ve spolupráci s firmou ČEZ naši studenty 3. ročníků studujících zaměření "A" se účastnili ESCO maturity. Setkali se výhradně s odborníky z praxe. Poznali základní terminologii a procesy v oblasti facility managementu. Představili jim společnost KART, spol. s r.o. včetně jejich zakázek. Přirozenou cestou je seznámili s preventivní údržbou i havarijním servisem. Zjistili tak, že facility management je specifický v různých provozech. Měli možnost si prohlédnout technické zázemí a jednotlivé technologie velkých významných budov v centru Prahy. Dozvěděli se věcné informace o chodu objektů jejich provozu a údržbě technologií a zařízení, včetně struktury údržby, životnosti, opotřebení a obnovy.

Gratulujeme našim studentům k umístění v soutěži Merkur perFEKT, kde náš tým složený ze studentů 4. ročníku skončil na 1. místě v kategorii Autonomní dopravní prostředek a kvalifikovali se tak do finále, které se bude odehrávat v Brně na VUT v únoru 2024. Druhý tým složený ze studentů 2. ročníku se umístil na 3. místě v kategorii Svalem na robotaGRATULUJEME a jen tak dál. 

Oznamujeme rodičům a uchazečům o studium na naší škole, že se účastníme výstavy středních pražských škol Schola Pragensis ve dnech 23. 11. 2023 - 24. 11. 2023 od 8:30 do 18:00 hodin a 25. 11. 2023 od 9:00 do 15:00 hodin v Kongresovém centru v Praze na Vyšehradě. Můžete nás navštívit na stánku č. 222. Budeme se na Vás těšit. 

Vážení žáci a rodiče,

ředitel školy vyhlašuje dle § 24 školského zákona dne 27. 11. 2023 ředitelské volno z důvodu stávky nepedagogických i pedagogických pracovníků. Vzhledem k počtu stávkujících a v souladu s § 164 odst. 1 písm. a) školského zákona a § 302 písm. c), f) a g) zákoníku práce v tento den není možné zajistit výuku ani stravování.  Obědy budou pro všechny strávníky hromadně odhlášeny. Žákům 4. ročníků budou odpadlá cvičení nahrazena odpolední výukou v jiných dnech a v den stávky proběhnou níže uvedené volitelné konzultace a semináře pro třídy:

 • A4, E4 – od 7:30 do 16:00 individuální konzultace k maturitní zkoušce u ZŘ VL
 • C4a, C4b, C4c – od 12:30 do 16:00 semináře z předmětu PV a CIT v učebně 18ab, 19ab a 17ab s MA, RE, ŠV

Ve spolupráci s odborovou organizací naší školy přikládáme v přílohách stanoviska stávkového výboru a zaměstnanců podporujících stávku, včetně dopisu pro rodiče. Stávku můžete podpořit i jako rodič nebo zletilý žák například podpisem petici učitelské platformy

pondělí 20. listopadu se konal školní turnaj v kopané, kterého se zúčastnili třídy C4b, C4c, C3a a A3a. Studenti předvedli moderní fotbal a hráli fair play. Jednoznačným vítězem turnaje se stala třída C4c, na druhém místě se umístila třída C3a a třetí místo si vybojovala třída C4b.

20.listopadu

Zveme zájemce o studium a jejich rodiče a přátele na den otevřených dveří spojený s prohlídkou odborných učeben i laboratoří, který se koná dne 20. listopadu 2023 (pondělí) od 14:30 do 17:30 hodin.

Otevřená věda umožní talentovaným studentům a studentkám, aby se přihlásili na roční vědeckou stáž v Akademie věd ČR. Zájemci mohou vybírat z více než 110 stáží. Adepty a adeptky bádání čekají v největší výzkumné instituci opravdu nápadité stáže. Zájemci se mohou hlásit na www.otevrenaveda.cz, kde najdou i přehled vypsaných stáží pro následující rok, až do 30. listopadu 2023. Stáže nabízíme na našich pracovištích po celé České republice – naživo i on-line. www.facebook.com/otevrenaveda

ComAp uspořádal workshop pro naše žáky. Zkusili si naprogramovat desku, která reguluje výkon generátoru, který se zapne v případě výpadku napájení ze sítě. Děkujeme ComAp za skvělou a dlouhodobou spolupráci.