Novinky

Počáteční nesrovnalosti v ubytování a stravě jsme ke spokojenosti studentů vyřešili a tak se mohli v klidu věnovat své přidělené práci. Byly vytvořeny dvě skupiny, které spolu soutěží a pracují pro Dolphin Soluzioni informatische https://www.dolphin-si.it/ na tvorbě webových stránek a tyto stránky budou následně v on-line prezentaci na webu. Přikládáme pár fotek.

Dvě skupiny studentů naší školy v sobotu 14.5.2022 odjely v brzkých ranních hodinách na čtrnáctidenní praxi do Vídně (Rakousko) a Milána (Itálie). Dne 22. 5. 2022 výše uvedené skupiny bude následovat další, která pojede též do Itálie. Na základě úspěšného absolvování této praxe získají nejen plno nových poznatků a zkušeností v cizině, ale i zaměstnavateli uznávané certifikáty. Během tohoto projektu mají možnost i příjemného odpočinku, navštívit místní pamětihodnosti i zábavná střediska. Díky projektu Erasmus+ jim budou uhrazeny náklady za dopravu, ubytování a stravu.

Zde přikládáme část fotek pořízených skupinou z Vídně. Studenti se zde seznamují a pracují na rozvodech elektrických sítí a tvorbě webových stránek.

Výsledky z náhradního termínu (NT) přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2022/2023 nalezte na stránce výsledky přijímacího řízení po zadání jména a data narození (včetně registračních čísel). Anonymizované seznamy s výsledky jsou přílohou této zprávy. Kritéria přijímacího řízení naleznete zde.

Pro přijaté: 

Gratulujeme přijatým uchazečům a prosíme zájemce o doručení zápisových lístků, které přijímáme denně od 7:30 do 16:00 do pátku 1.6.2022 (včetně) na sekretariátu školy. Po předchozí telefonické dohodě je možno dodat zápisový lístek i v pozdějších hodinách. (Pokud se rozhodnete na naši školu nenastoupit, prosím informujte nás.)

Pro zatím nepřijaté: 

Rozhodnutí o nepřijetí je možné si vyzvednout ve čtvtek 19.5.2022 od 7:30 do 16:00 na sekretariátu školy. Nevyzvednutá rozhodnutí budou následující den odeslána poštou a lhůta pro odovolání začíná od dne doručení. Odvolání je nezbytné podat 3 dny od převzetí písemného rozhodnutí o nepřijetí, ale nejlépe co nejdříve. 

 

Anonymizované seznamy po NT:

Zítra dne 18. 5. 2022 škola obdrží výsledky náhradního termínu přijímacího řízení a ve čtvrtek 19.5. pak ředitel školy vydá rozhodnutí o přijetí a případně ihned nebo v pátek 20. 5. vyhoví dalším odvoláním. Uchazeče, kterým ředitel v rámci odvolání vyhoví budeme kontaktovat vždy telefonicky.

Studenti 2. ročníku navštívili dne 9. 5. 2022 Českou televizi v Praze. Zde se mohli seznámit s vládáním profesionálních kamer, prací ve střihových studiích, zvukovým studiem, natáčecími studii a dalšími místy.  Zažili zde příjemný čas plný novinek, přednášek a hodnotných zkušeností i do praktického života.

Na základě počtů přijatých zápisových lístků informujeme, že zatím nedošlo k zaplnění všech nově otevíraných tříd na maximální možný počet žáků, a proto si dovolujeme oznámit, že SPŠE Ječná bude od pondělí 16.5.2022 v rámci autoremedury vyhovovat odvoláním proti nepřijetí v tom pořadí, v jakém se uchazeči bodově umístili v přijímacím řízení a toto umístění bude jediným kritériem. Každého zákonného zástupce, kterému vyhovíme, budeme kontaktovat telefonicky ihned, jakmile se uvolní místo. Další místa se následně uvolní po vyhodnocení uchazečů konající náhradní termín JPZ nebo v případě, že si již přijatí uchazeči vezmou zpět zápisový lístek na základě odvolání na jinou školu, pokud tedy telefonát neobdržíte do pondělí, prosím dále vyčkávejte, zda-li se uvolní další místa.

Všem nepřijatým uchazečům doporučujeme na níže uvedené stránce školského odboru MHMP v sekci "Přehled volných míst v dalších kolech přijímacího řízení" sledovat seznam škol vyhlašující další kola přijímacího řízení: 

https://skoly.praha.eu/88741_Informace-o-prijimacim-rizeni-na-stredni-a-vyssi-odborne-skoly-pro-skolni-rok-2022-2023

Oznamujeme, že nebudeme pro školní rok 2022/2023 vyhlašovat 2. kolo přijímacího řízení. Kapacita školy bude naplněna uchazeči přijatými v 1. kole a v rámci autoremedury přijatých odvolání proti nepřijetí.

Na základě pokynu zřizovatele školy informujeme, že rada hl. m. Prahy vyhlásila konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní umělecká škola Popelka.

Zábavná vědecká laboratoř se bude konat 22. června 2022 od 8.30 do 18.30 na Vítězném náměstí  (travnatá plocha) v Dejvicích. Letošní jubilejní 10. ročník má téma Věda od A do Z. Populárním způsobem se představí přírodovědné, technické i humanitní obory. Čekají vás atraktivní prezentace, nevšední pokusy a edukativní exponáty. Na tuto akci není nutná registrace a vstup je zdarma. Více na www.vedafest.cz

V pátek 29. dubna proběhlo ve škole poslední zvonění pro čtvrté ročníky. Třídy připravily svým mladším spolužákům vtipné rozloučení. Všem studentům přejeme hodně zdaru při maturitě. 

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2022/2023 nalezte na stránce výsledky přijímacího řízení po zadání jména a data narození (včetně registračních čísel). Anonymizované seznamy s výsledky jsou přílohou této zprávy. Kritéria přijímacího řízení naleznete zde.

 

Pro přijaté: 

Gratulujeme přijatým uchazečům a prosíme zájemce o doručení zápisových lístků, které přijímáme denně od 7:30 do 16:00 do pátku 13.5.2022 (včetně) na sekretariátu školy. Po předchozí telefonické dohodě je možno dodat zápisový lístek i v pozdějších hodinách. (Pokud se rozhodnete na naši školu nenastoupit, prosím informujte nás, usnadníte tak přijetí dalších uchazečů na odvolání.)

 

Pro zatím nepřijaté: 

Rozhodnutí o nepřijetí je možné si vyzvednout v pondělí 2.5.2022 do 16:00 na sekretariátu školy. Nevyzvednutá rozhodnutí budou následující den odeslána poštou a lhůta pro odovolání začíná od dne doručení. Zatím nepřijatým uchazečům doporučujeme odvolání v případě, že uchazeč získal:

  • pro obor Informační technologie (C) více než 610 bodů.
  • pro obor Elektrotechnika (E,A) více než 500 bodů.

Odvolání je nezbytné podat 3 dny od převzetí písemného rozhodnutí o nepřijetí, ale nejlépe co nejdříve. Škola se pokusí vyhovět maximálnímu možnému počtu odvolání ihned po té, co přijatí uchazeči oznámí, že k nám nenastoupí.

 

Anonymizované seznamy:

Školní program kariérního poradenství nabízí studentům zajímavé možnosti, jak se obeznámit s potenciálním studiem na VŠ. Tak tomu bylo i v úterý 26.4. 2022, kdy se pro třídu C3a a C3b uskutečnila inspirativní přednáška na téma Podivuhodný svět náhody, statistiky a pravděpodobnosti. Přednášejícím byl pan Ing. Tomáš Karel Ph.D. z Katedry informatiky a statistiky FIS VŠE.

Body, které uchazeči o studium na naší škole získali z jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) z CERMATu naleznete na stránce o průběhu přijímacího řízení a jeho výsledků. Jedná se o lepší z výsledků zkoušek z matematiky a českého jazyka. Konečná rozhodnutí o přijetí a nepřijetí, včetně pořadí uchazečů budou zveřejněny ve pátek 29.4.2022 v pozdních odpoledních hodinách, prosíme tedy o strpení.