Prošetřovatel oznámení protiprávního jednání

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30 implementovala organizační opatření související s oznamováním protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů a v této souvislosti byli zvoleni prošetřovatelé, kteří přijímají oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření

Prošetřovatelem byl zvolen Jiří Bárta a v případě jeho nedostupnosti byla zvolena Tereza Novotná Krejčíková.

Pro podání oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání v elektronické podobě byla zřízena adresa elektronické pošty prosetrovatel-protipravniho-jednani@spsejecna.cz. Pomocí této formy podání lze podat oznámení i anonymně.

Pro podání oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání v listinné podobě byla dále zřízena uzamykatelná schránka umístěná ve sborovně školní budovy na adrese Ječná 30, 120 00, Praha 2. Pomocí této formy podání lze podat oznámení i anonymně.

Prošetřovatelé prošetří podezření zpravidla do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. Při prošetřování oznámení prošetřovatel postupuje podle vnitřní směnice o ochraně oznamovatelů a oznamovatel má právo být vyrozuměn o výsledku prošetření, pokud oznámení nepodal anonymně.