Elektromobilita

20.června, Hana Budská | Pro veřejnost

Ve středu 19. 6. vyslechli studenti 2. a 3. ročníků oboru A, E velmi fundovanou přednášku dr. Davida Klusáčka z MFF UK o elektromobilitě zaměřenou na řízení a činnost elektrického motoru v elektromobilu a na činnost a vývoj baterií. Studenti měli příležitost navázat na znalosti z EnM a ZE a získat širší přehled, než bývá běžně dostupné.