Volby pro doplnění zástupců do školské rady

12.září, Ing. Jan Šváb | Pro veřejnost

V těchto dnech probíhají na škole volby pro doplnění zástupců do školské rady. Volby probíhají elektronicky. Prosíme všechny oprávněné voliče o účast ve volbách. Za nezletilé žáky volí jejich zákonný zástupce. Zletilý žák volí sám.  Stránku s kandidáty a s hlasováním načtete na základě QR kódu nebo užitím odkazu z dokumentu, který obdržel žák  a na kterém je i anonymní kód. Pokud by byl kód použit vícekrát, nebude tento volební hlas započítán. Volby budou ukončeny ve čtvrtek 14.9.2023 ve 20: 00 hodin. K tomuto dni je také uvažována zletilost studenta. 

Děkujeme předem za vaši účast a podporu hlasování.