Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro 2023/2024

2.května, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2022/2023 včetně registračních čísel a dalších informací naleznete na stránce výsledky přijímacího řízení po zadání jména a data narození. Anonymizované seznamy s výsledky jsou přílohou této zprávy. Kritéria přijímacího řízení naleznete zde.

 

Pro přijaté:

Gratulujeme přijatým uchazečům a prosíme zájemce o doručení zápisových lístků, které přijímáme denně od 7:30 do 16:00 do úterý 16.5.2023 (včetně) na sekretariátu školy. Po předchozí telefonické dohodě je možno dodat zápisový lístek i v pozdějších hodinách. (Pokud se rozhodnete na naši školu nenastoupit, prosím informujte nás, usnadníte tak přijetí dalších uchazečů na odvolání.)

 

Pro zatím nepřijaté:

Naši školu velmi tíží, že kvůli vysokému počtu zájemců nebylo možné přijmout větší množství uchazečů v tomto prvním vyhlášení. Počítáme však, že přijmeme ještě další významné množství uchazečů na základě odvolání. Doporučujeme si rychle vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí, nejlépe osobně do středy 3.5.2022 do 16:00 na sekretariátu školy. Nevyzvednutá rozhodnutí budou následující den odeslána poštou a lhůta pro odvolání začíná od dne doručení.

Zatím nepřijatým uchazečům doporučujeme a odhadujeme, že snad bude možné vyhovět odvolání v případě, že uchazeč získal:

  • pro obor Informační technologie (C) více než 690 bodů.
  • pro obor Elektrotechnika (E,A) více než 680 bodů.

Nelze ale vyloučit, že vyhovíme i uchazečům s méně body. Odvolání je nezbytné podat 3 dny od převzetí písemného rozhodnutí o nepřijetí. V případě, že se budete ucházet o přijetí v rámci 2. kola přijímacího řízení v jiné škole, doporučujeme osobně si na sekretariátu vyzvednout výpis výsledku Vašich jednotných přijímacích testů. Škola plánuje vyhovět maximálnímu možnému počtu odvolání ihned po té, co přijatí uchazeči oznámí, že k nám nenastoupí.

 

Anonymizované seznamy: