Na Karlovku

11.listopadu, Hana Budská | Pro veřejnost

Na Karlovku proběhne 13. listopadu 2021 na Právnické fakultě UK a zároveň část celého programu se bude streamovat na webu nakarlovku.cz. Na chatech budou připraveni zodpovědět jakékoli otázky zástupci všech 17 fakult UK. Pro větší přehlednost v široké nabídce studijních programů je připraven nový web pro uchazeče nakarlovku.cz a brožura Studuj na Univerzitě Karlově. Pro uchazeče s ekonomickým znevýhodněním nabízí například podání jedné přihlášky zdarma či nabídku seminářů.