Informace o přijímacím řízení

V prvním kole přijímacího řízení se můžete přihlásit na dvě školy, nebo na jednu školu a dva různé obory. V rámci jednoho oboru se můžete přihlásit na více vzdělávacích programů (zaměření) a napsat je do přihlášky podle pořadí vašeho zájmu. Toto pořadí důsledně respektujeme a v případě, že se nedostanete na první studijní program, zařadíme vás na druhý v pořadí, atd. Tím velmi zvyšujete šanci na přijetí. Naše vzdělávací programy jsou zařazeny do dvou oborů:

Obor 18-20-M/01 Informační technologie

Obor 26-41-M/01 Elektrotechnika

V příštím školním roce budeme přijímat následující počty uchazečů:

Obor Počet přijímaných uchazečů
18-20-M/01 Informační technologie3 třídy (90 žáků)
26-41-M/01 Elektrotechnika3 třídy (90 žáků)

Studium je určeno pro žáky, kteří absolvovali 9. třídu základní školy a je vhodné nejen pro chlapce, ale i pro dívky.

Kritéria přijímacího řízení - výpočet bodů

Uchazeči budou přijímáni podle součtu bodů ze získaných ZŠ + součtu bodů z centrálních přijímacích zkoušek do naplnění oborů.

Body ze ZŠ se získají z průměrného prospěchu za obě pololetí osmé a první pololetí deváté třídy a navíc za dobré známky z matematiky, fyziky a také z českého jazyka a chování.

K bodům ze ZŠ se navíc přičtou body z centrálních přijímacích zkoušek a to tak, že body z matematiky se násobí osmi a body z českého jazyka se násobí třemi.

Například:
Máte-li ze ZŠ 320 bodů a z centrálních příjímacích zkoušek získáte 40 bodů za matematiku a 30 bodů za český jazyk, ve výsledku se k Vašim bodům ze ZŠ přičte 40 * 8 + 30 * 3 = 410 bodů. Celkem tedy získáte 320 + 410 = 730 bodů.

Chcete-li zjistit jaká je Vaše šance na přijetí, můžete si to spočítat na stránce: Výpočet šance na přijetí.

Termíny přijímacího řízení

  • Nejpozději do 1. března musíte na naši skolu doručit podepsanou přihlášku ke studiu. Podrobnosti, jak ji vyplnit a elektronický formulář si můžete stáhnout na stránce: Jak vyplnit přihlášku.
  • 12. dubna se konají centrální přijímací zkoušky pro uchazeče, kteří naši školu zvolili na prvním místě.
    Náhradní termín bude 13. května.
  • 15. dubna se konají centrální přijímací zkoušky pro uchazeče, kteří naši školu zvolili na druhém místě.
    Náhradní termín bude 14. května.
  • Nejpozději do deseti dnů od data, kdy budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení, musíte na naši školu doručit zápisový lístek.

 

Jak vyplnit přihlášku

Formulář přihlášky ke stažení, podrobný popis a vzor jak ji vyplnit naleznete na stránce: Jak vyplnit přihlášku.

Osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky

Do bodování se místo prospěchu z českého jazyka bude počítat cizí jazyk (prioritně anglický jazyk). U takovéhoto žáka bude navíc ověřena schopnost ústně komunikovat v českém jazyce a na základě toho též posouzena možnost přijetí. Tato část přijímacího řízení nebude bodována. Nejpozději v den nástupu na školu musí prokázat oprávněnost svého pobytu na území ČR.

Přijetí na jiný studijní obor, nebo vzdělávací program

Na základě písemného souhlasu podepsaného žákem a jeho zákonným zástupcem může být žák přijat na jiný studijní obor nebo vzdělávací program, pokud splnil kritéria pro přijetí a na původní obor nebo vzdělávací program nebyl přijat z důvodu nedostatečného počtu volných míst.

Podrobné informace

Podrobné informace a konkrétní vzorce výpočtu bodů naleznete na stránce Kritéria přijímacího řízení a v dokumentech pro veřejnost.