Novinky

Třídní schůzky se konají  ve středu 20.11. od 17 hodin v kmenové učebně třídy společně s prof. třídním. Od 17.30 je možné navštívit jednotlivé učitele v kabinetech školy a osobně projednat prospěch a chování žáka v předmětu. Doporučujeme předem se podívat na studijní výsledky žáka a na evidovanou docházku na portálu. Děkujeme předem za Vaši účast na třídních schůzkách.

 

Prosíme také, pokud jste tak ještě neučinili, o úhradu částky 1000 Kč na účet SRPŠ školy (příspěvek 500 Kč +  vstupy 500 Kč). Číslo účtu SRPŠ a variabilní symbol žáka je na stránce žáka. 

Zimní biomedicínský den na FEL se koná 3. 12. 2019. Představí se nový studijní program Lékařská elektronika a bioinformatika. V sekci pro středoškoláky je zařazena přednáška prof. Kulhánka, exkurze do laboratoří i diskuze o studiu.

Žákům 4. ročníků byly rozdány přihlášky k maturitní zkoušce pro zkušební termín jaro 2020. Termín odevzdání přihlášek třídnímu učiteli je 20. 11. 2019. Žáci, kteří budou v termínu jaro 2020 opravovat některou z dílčích zkoušek, odevzdají přihlášku v kanceláři školy nejpozději 27. 11. 2019. Předvyplněné přihlášky pro jednotlivé obory jsou k dispozici též v kanceláři školy. V případě dotazů kontaktujte ZŘ Ing. Zdeňka Velicha. 

Ve středu 13. listopadu studenti třídy A4b navštívili Ústav fotoniky a elektroniky Akademii věd ČR. V rámci dne otevřených dveří budoucí maturanti měli možnost nahlédnout do nanosvětu fotonů a elektronů, seznámili se se základním a aplikovaným výzkumem v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky, který se týká optických biosenzorů, vláknových laserů a nelineární optiky, bioelektrodynamiky, nano-optiky a nanomateriálů.

Den otevřených dveří ČVUT dne 15. 11. 2019 pro studenty se zájmem o informatiku, kybernetiku, robotiku Praha 6 – Dejvice, Technická 2 a pro studenty se zájmem o informatiku, kybernetiku, robotiku Praha 2 – Nové Město, Karlovo náměstí 13. Více informací naleznete na https://www.fel.cvut.cz/cz/prestudent/dod.html.

Dne 21. 11. 2019 pořádá  MMF UK tradiční Den otevřených dveří. Bohatý program bude probíhat po celý den v budově Matfyzu na Malostranském náměstí 25. Pro účast na besedě o studiu je však nutné se předem registrovat. Prosíme, učiňte tak co nejdříve na odkazu: www.mff.cuni.cz/dod Podle dojezdové vzdálenosti je možné zvolit začátek besedy v 9:00, 10:00 nebo 11:00. Na stejné adrese naleznete všechny další potřebné informace.

 

pondělí 12. listopadu se konal školní turnaj ve florbalu, kterého se zúčastnili třídy A4b, C1d, E2, C3b a A2. Studenti předvedli moderní florbal a hráli fair play. Jednoznačným vítězem turnaje se stala třída E2, na druhém místě se umístila třída C3b a třetí místo si vybojovala třída A2.

Dne 5.11. 2019 proběhla na naší škole prezentace seznamující studenty čtvrtých ročníků s podmínkami studia, požadavky na přijímací zkoušku na elektrotechnickou fakultu ČVUT. Prezentaci provedli Doc. Václav Prajzler a Doc. Vítězslav Jeřábek z katedry mikroelektroniky. Studenti byli také seznámeni se strukturou řízení školy, druhy studijních oborů. V závěru bylo podrobněji referováno o katedře mikroelektroniky, vybavení katedry a výzkumných oborech, které se na katedře řeší. Prezentace se setkala s živou odezvou studentů.    

11.listopadu

Zveme všechny zájemce o studium v pondělí 11.11.2019 od 14:30 do 17:30 do naší školy. Nejkratší cesta k nám vede ze zástávek metra C - I.P. Pavlova, nebo metra B - Karlovo náměstí. Těšíme se na Vás.

V úterý 5. listopadu se tým školy zúčastnil Přeboru Prahy SŠ ve florbale. Naší studenti předvedli moderní a dynamický florbal. Nad Gymnáziem Špitálská jsme vyhráli 4:2, OA Heroldovy sady porazili 4:1, Gymnázium Evropská nemělo šanci a podlehlo 0:8. Ale na Gymnázium J. Patočky, za které hrál juniorský mistr světa ve florbale Filip Langer, jsme bohužel nestačili a prohráli 1:4. Oporou týmu byl brankář Svatopluk Daněk ze třídy C1d, který odvrátil spoustu nepřátelských útoků na naši branku. Děkujeme studentům za skvělou reprezentaci školy. Na krátký sestřih z akce se můžete podívat na YOUTUBE... více

Oznamujeme, že SPŠE Ječná bude ve středu 6.11.2019 plně v provozu a bude zajištěna výuka zejména 3. a 4. ročníků dle upravených rozvrhů akcentujících maturitní předměty a pro studenty 1. a 2. může být v případě stávky zajištěn náhradní vzdělávací program. Všem studentům plánujeme vydávat objednané obědy jako v běžný den.