Novinky

Robotický tým SPŠE Ječná (ProLab jr team) se (jako jediný studentský tým) se svým projektem Autonomní řízení dronů zúčastnil Dne technologických trendů 2023, pořádaného Technickou fakultou ČZU v Praze. Přednáška našich studentů vzbudila velký ohlas účastníků z řad profesionálů v oboru. 

pondělí 18. září 2023 v Brožíkové síně Staroměstské radnice na slavnostním přijetí byli předány pamětní listy absolventům SPŠE Ječná Vojtěchu Perničkovi, Ladislavu Mrkvovi, Petru Boháčovi a Matyášu Gröschlovi za úspěšnou účast v soutěžích vyhlašovaných MŠMT ČR a Hlavním městem Praha.

V těchto dnech probíhají na škole volby pro doplnění zástupců do školské rady. Volby probíhají elektronicky. Prosíme všechny oprávněné voliče o účast ve volbách. Za nezletilé žáky volí jejich zákonný zástupce. Zletilý žák volí sám.  Stránku s kandidáty a s hlasováním načtete na základě QR kódu nebo užitím odkazu z dokumentu, který obdržel žák  a na kterém je i anonymní kód. Pokud by byl kód použit vícekrát, nebude tento volební hlas započítán. Volby budou ukončeny ve čtvrtek 14.9.2023 ve 20: 00 hodin. K tomuto dni je také uvažována zletilost studenta. 

Děkujeme předem za vaši účast a podporu hlasování.  

Nabízíme zájemcům kroužek zaměřený na vývoj hardware. Na kroužku se naučíte navrhovat desky s plošnými spoji na profesionální úrovni a samozřejmě jejich osazení, oživení a naprogramování firmwaru. Kroužek povede náš absolvent a zkušený praktik Ing. Vladimír Čebiš. Zájemci se hlásí na kontakt uvedený v letáku.

MÍSTO KONÁNÍ: Kasárna Vojenské akademie v Dědicích u Vyškova. 

DATUM: 5.12.2023

Zahájení v 10 hodin dopoledne, vzor přihlášky najdete na: www.facebook.com/Kybernoid23 a

vyplněnou přihlášku zašlete na: josef.kriz@unob.cz

Opravné zkoušky po zkouškách doklasifikačních se konají v pátek 1.9. od 10 hodin v učebně č. 3.

Letos se bude konat 11. – 15. 9 v Brně.  Akce je zaměřená na začátečníky, kteří se na ní seznámí se systémem soutěže SOČ. Účast je bezplatná, a to včetně stravování (pro všechny) a ubytování (pro mimobrněnské). Účastníci si hradí jen cestu do Brna a z Brna. Přihláška je na webu http://snptm.cz/event/letni-skola-soc-2023/.

Ve dnech 27. - 29. června 2023 se konal tradiční vodácký kurz. Zúčastnila se jej řada studentů tříd A1bC1a, C2a, C2b, A2b, A3. C3a, C3b, C3c. Sjížděla se Vltava od Vyššího Brodu do Českého Krumlova. Počasí se vydařilo a studenti si užili krásné tři dny na vodě. Tento vodácký kurz byl významným utužením kolektivu.