Facebook

Novinky

Skupina studentů naší školy spolu s vyučujícími anglického jazyka je momentálně na devítidenním poznávacím zájezdu ve Skotsku. Můžete si prohlédnout fotografie, které nám poslali studenti třídy C2c.

Zatmění Slunce 20. března 2015 pozorovala třída E3 na Ďáblické hvězdárně. S použitím různých barevných filtrů sledovali žáci postupné zatmění, kdy Měsíc „ukousl“ přes 73% slunečního průměru. V prostorách hvězdárny byla připravena interaktivní výstava a výklad o řízení a funkcích dalekohledů.

Studenti naší školy se zúčastnili 19.3.2015 regionálního kola XXII. ročníku EXPO SCIENCE AMAVET (soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže pořádané Akademií věd ČR). Ve velkém konkurenčním boji se studenty gymnázií a ostatních vynikajících středních škol nakonec do národního kola postoupil náš student Tomáš Lála s projektem: "Knihovna pro vývoj mobilních aplikací ke školním ICT". Gratulujeme k vynikajícímu vědeckému úspěchu.

V rámci programu Erasmus, který podporuje nejen mezinárodní spolupráci odborných škol, jsme v odborných učebnách naší školy mohli vyučovat studenty střední odborné školy z Turecka. Studenti si v rámci svého pobytu v ČR pod vedením našich zkušených vyučujících osvojili základy práce kancelářským software a samozřejmě i problematiku archivace a správu dokumentově orientovaných databází. Výuka probíhala výhradně v anglickém jazyce s možným překladem do turečtiny. Závěrem kurzu obdrželi úspěšní absolventi  certifikáty. Děkujeme všem studentům i vyučujícím za skvělou spolupráci a těšíme se na další mezinárodní projekty.

V příloze naleznete abecední seznam uchazečů přihlášených ke studiu na naši školu spolu s cizími jazyky studovanými na základní škole a pořadím školních vzdělávacích programů. Seznam je rozdělen na dvě části - žáci, kteří mají naši školu jako první v pořadí a žáci, kteří mají naši školu jako druhou v pořadí.

Ve čtvrtek 19. 3. 2015 měly čtvrté ročníky možnost diskutovat se zástupci společnosti Job Leader o uplatnění absolventů na trhu práce, o přijímacích pohovorech, požadovaných dovednostech, nabízených pozicích i o případné výši nástupních platů. Zájemci tak mohli navázat kontakt s touto společností pro případnou spolupráci.

Pozvánka pro naše žáky a zaměstnance na přednášku hosta ze Silicon Valley je v příloze.

V týdnu od 9. 3. prošli všichni žáci prvních ročníků dvouhodinovým školením v oblasti poskytování první pomoci. V rámci zaměstnání se seznámili např. s tím, jak správně komunikovat se záchrannými složkami při přivolávání pomoci. Také si vyzkoušeli prakticky na modelu přímou srdeční masáž.  Školení bylo vedeno zdarma posluchači lékařství v rámci projektu Pro život. Mezi žáky vzbudilo opravdový zájem, přístup školitelů byl žákům blízký.

Dne 13. 3. 2015 proběhla pro třídy 4a,4b a E4 přednáška o možnostech studia na ČVUT - FEL Otevřená informatika.  Přednáška byla vedena z pohledu bývalého studenta SPŠE Ječná pana Ondřeje Krejčíře a zaměřena na možnosti studia po maturitě na této fakultě, její prezentace a studentský program Otevřená informatika.

Na základě posudku školského poradenského zařízení může ředitel školy prodloužit čas na jednotné testy uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami. Posudek musí být přiložen k přihlášce ke vzdělávání - studiu ve střední škole.

Srdečně zveme rodiče, studenty, absolventy a přátele na již 62. maturitní ples pořádaný naší školou. V letošním roce bude poprvé spojený se slavnostní imatrikulací studentů 1. ročníku. Těšíme se tedy na setkání v pátek 13. března 2015 ve velkém sálu Lucerny od 19:00 hod. Vstupenky na ples je možné zakoupit u firmy Ticketpro v pasáži Rokoko u Václavského náměstí.

Proč se na školní chodbě  v úterý 3. března ozval výstřel? O tom by mohli nejlépe informovat studenti tříd C3a, C3b a C3c, kteří zhlédli divadelní hru Válka profesora Klamma. Skvělý výkon pana Oldřicha Navrátila byl oprávněně odměněn nadšeným potleskem a také následná beseda byla pro všechny účastníky zajímavá.

Žádám bývalé studenty Milana Hanáka, Davida Vodičku, Lukáše Pěnkavu, Martina Antoše, Marka Málka, Editu Šoferovou a Lumíra Táborského, abyse dostavili do kanceláře školy k převzetí pozvánky a podpisu jejího převzetí. Kancelář je otevřena každý pracovní den od 7 do 15 hodin.

V příloze naleznete nabídku brigády.

V přílohách naleznete nabídky zaměstnání pro absolventy elektro oborů.

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Ječná 30, 121 36, Praha 2
Tel/Fax: 224 941 469 | E-mail: spsejecna@spsejecna.cz
Web: www.spsejecna.cz | Facebook: facebook.com/spsejecna
Code, Design: OndraMandik.com © Všechna práva vyhrazena.