Facebook

Novinky

Ve dnech 23. až 24. dubna v národním finále středoškolské soutěže vědeckých a technických projektů EXPO SCIENCE AMAVET pořádané Akademií věd ČR  reprezentoval naši školu Tomáš Lála s projektem: "Knihovna pro vývoj mobilních aplikací ke školním ICT". Tomáš se umístil v první padesádce nejlepších studentských vědeckých projektů v ČR (bez určení pořadí) k čemuž mu gratulujeme. Naše škola tak opět obhájila své místo mezi nejlepšímy školami z veřejného i soukromého sektoru, které vedou své studenty jak k praktické aplikaci svého vzdělání, tak i k vědecké práci.

Gratulujeme studentům, kteří naší školu úspěšně reprezentovali na kraském kole soutěže v programování a obsadili 2. a 3. místov kategorii Programovací jazyky a 3. a 5. místo v kategorii Tvorba webu. Naše škola tak v letošním ročníku soutěže opět prokázala, že se řadí mezi elitní pražské školy v oblasti programování a webdesignu. Přejeme všem postupujícím studentům mnoho úspěchu v národním kole.

Hledáme nové kolegy pro výuku elektrotechnických předmětů (Automatizace, Mikrokontroléry, Elektrotechnická měření, Elektronika, počítačové sítě). Požadujeme VŠ vzdělání v oboru, trestní bezúhonnost, samostatnost a aktivní zapojení se do budovaní školy. Vítáme ukončené pedagogické vzdělání (není podmínkou). V případě zájmu kontaktujte ředitele školy: Ing. Zdeněk Vondra, e-mail: vondra@spsejecna.cz, tel: 224 941 146

Výsledky přijímacího řízení si můžete prohlédnout online nebo v přílohách, kde naleznete:

1) Seznam přijatých uchazečů na jednotlivé obory a seznam nepřijatých uchazečů.

2) Výsledky uchazečů seřazené podle počtu bodů

3) Výsledky uchazečů seřazené podle registračních čísel

V úterý 21.4.2015 vybraní studenti naší školy navštívili veletrh automatizace na výstavišti PVA v Praze v Letňanech, kde se zde seznámili s modernímy trendy v oborech automatizace a elektronika. Studenti zde mohli načerpat inspiraci nejen ke svému studiu, ale i ke svému uplatnění na trhu práce.

Výsledky jednotných přijímacích testů přenášíme do našich informačních systémů a zítra ráno zveřejníme přijaté uchazeče. Současně budou zítra ráno výsledky jednotných přijímacích testů zasílány na email uchazečů z informačního systému CERMATu. Škola nemá možnost tyto výsledky odeslat dříve.

Společnost ČEZ pořádá pro žáky partnerských středních škol tzv. Energetické maturity. Vybraní žáci se svými pedagogy jsou pozváni na některou z tepelných elektráren ČEZu. V letošním roce se akce  konala v elektrárně Tušimice II v době od 8. do 10. 4. 2015. Z naší školy se zúčastnili žáci třídy E3 Marek Hanzlík, Jan Pospíšil a Ondřej Štěpánek. Studenti si vyslechli přednášky o provozu elektrárny, ekologických parametrech provozu a o systému energetické spolupráce v Evropě. Součástí akce byla i prohlídka elektrárny s odborným výkladem. Kromě elektrárny Tušimice  navštívili i malou vodní elektrárnu Želina na řece Ohři. Tato vodní elektrárna byla uvedena do provozu v roce 1908. Provoz ukončila v roce 1925 a znovu byla uvedena do provozu po rekonstrukci v roce 2002. Pro zpestření  se mohli také zblízka podívat na velkorypadlo K800 (výška 53 m, délka 139 m), které se používá v povrchových dolech pro skrývku zeminy.

Dne 21. 4. proběhla na naší škole videokonference studentů druhého ročníku se studenty střední školy ve španělském Gijónu. Studenti spolupracují na eTwinningovém projektu "Developing of a computer game for knowing other european cultures and languages". Obě školy budou na tomto mezinárodním projektu pracovat po dobu dalších tří měsíců. Přejeme hodně úspěchů.

V příloze naleznete nabídku brigády.

V uplynulých dvou týdnech poskytla naše škola v rámci programu Erasmus+ další odborné vzdělávání v anglickém jazyce nejen svým studentům, ale i studentům z odborné střední školy Fatih Sultan Mehmet Anatolian vocational and technical high school z města Ankara, specilizované v oblasti webdesignu a tvorby webových stránek. Děkujeme za velmi cenné zkušenosti, které jsme si mohli s partnerskou školou vyměnit a vážíme si toho, že SPŠE Ječná je jednou ze škol, kam zahraniční studenti  přijíždějí studovat. Děkujeme také našemu pedagogickému sboru za velmi kvalitní výuku v angličtině v oblasti programování, tvorby webu a databázových systémů a také robotiky a elektrotechniky.

V příloze naleznete nabídku zaměstnání.

Dne 8. 4. naše škola pořádala školní kolo soutěže středoškolská odborná činnost, kde jedni z nejlepších studentů naší školy představili své odborné projekty v kategoriích elektrotechnika, informační technologie, společenské vědy a ekonomie a řízení. Odborná porota tak hodnotila například studentský minisatelit CanSAT, řízeného robota na platformě Arduino, knihovny pro vývoj aplikací na mobilní platformě Android nebo začínající webový projekt novestari.cz. Gratuluje všem účastníkům a postupujícím přejeme hodně štěstí v navazujícím krajském kole.

V pátek 20. 3. proběhlo národní finále elektrotechnické olympiády pořádané katedrou telekomunikací ČVUT FEL. Soutěže se zúčastnilo přes 200 studentů z celé ČR a odborná komise vybrala 12 nejlepších do finále. Jedním z nich byl náš žák Ladislav Macoun s projektem zabývajícím se počítačovou pamětí. Naše škola tak opět prokázala, že patří mezi špičkové střední elektrotechnické školy v ČR a že naše odborná výuka má přímou návaznost na studium na ČVUT FEL.

Na pozvání  technického nakladatelství FCC na výstavu Amper 2015 prezentovali studenti naší školy výsledky práce v soutěži studentského minisatelitu v plechovce od limonády 0.33 l  CanSat, pořádaného evropskou kosmickou agenturou ESA a ukázky robotiky.  Finalisté soutěžě CanSat 2014 v Norsku PragSat společně s dívčím týmem GirlsSat, který byl  kosmickou agenturou ESA vybrán do finále soutěže CanSat 2015 v Portugalsku, podávali informace zájemcům o tuto problematiku. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Dne 8.a 9.4. 2015 navštívili třídy A2 a E2 firmu PCB Benešov. Tato akciová společnost založená v roce 1992 navazuje na téměř padesátiletou tradici výroby desek plošných spojů v Benešově.  Za využití nejmodernějších technologií vyrábí až 12-ti vrstvé plošné spoje  vysoké kvality a technické úrovně. Po příjezdu nás přivítala paní ředitelka Eva Vránková a seznámila nás s historií a produkcí firmy. Poté měli naši studenti možnost shlédnout celý výrobní postup za odborného výkladu hlavního technologa. Návštěva potvrdila důležitost provázání výuky s praxí.

Na závěr vojenského cvičení NATO Atlantic Resolve, které proběhlo v Pobaltí, byl přesun po vlastní ose 2. mechanizovaného pluku americké kavalerie na jeho základnu v Bavorsku, v délce téměř 2000 km, pod názvem Dragoon Ride. V roce 1945 se tehdejší příslušníci této jednotky účastnili osvobozování jihozápadních Čech. Přesun probíhal po třech trasách, které se spojily v Praze v kasárnách Ruzyně. V úterý 31. března zde byl Den otevřených dveří, kterého se zúčastnili studenti naší třídy A3.

V přílohách naleznou uchazeči o studium na naší škole informace k testům a seznam uchazečů, kteří budou konat testy na naší škole. Pozvánky k testům jsem odesílal na mail uvedený na přihlášce v úterý 31. 3. 2015. Pokud některý z uchazečů mail dosud neobdržel, ozvěte se na vondra@spsejecna.cz. Uveďte mail, na který mám pozvánku poslat.

Skupina studentů naší školy spolu s vyučujícími anglického jazyka je momentálně na devítidenním poznávacím zájezdu ve Skotsku. Můžete si prohlédnout fotografie, které nám poslali studenti třídy C2c.