Novinky

Na základě omezení vlády ze dne 21.10.2020 škola ve smyslu výkonu činností orgánu veřejné moci upravuje svou otevírací dobu pro veřejnost na:

 • Pondělí od 8:00 do 13:00
 • Středa od 8:00 do 13:00

Ředitel školy v souladu s platnými nařízeními MŠMT, MZDR a HSHMP, které určují mimořádná opatření upozorňuje, že od 14.10.2020 bude probíhat veškerá výuka pouze distančně. Nadále bude škola vydávat rozpis online hodin i suplování a nově budou dnes do 16:00 upravena pravidla distanční výuky. 

Rozpis on-line hodin a suplování: http://spsejecna.cz/suplovani 

Pravidla distanční teoretické výukyhttp://spsejecna.cz/distancni-vzdelavani

Školní stravování: Škola nebude do ukončení nouzového stavu poskytovat stravování a všechny obědy byly hromadně odhlášeny

Dále upozorňujeme na prodloužení podzimních prázdnin od 26. 10. až do 30. 10.

Ředitel školy v souladu doporučením HSHMP, nařízením Ministerstva zdravotnictví a doporučením Bezpečnostní rady hl. m. Prahy upravuje následující hygienická opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob s platností od 22.9.2020 ve znění níže. 

 • Zakazuje se vstup a pobyt ve škole všem osobám, které vykazují příznaky respiračního onemocnění.
 • Všechny osoby, které vstupují do školy, musí mít stále nasazenou roušku, nebo si vhodným způsobem zakrývat nos a ústa. Roušky si každá osoba musí po třech hodinách užívání měnit.
 • Roušky lze sejmout pouze v učebně mimo výuku a jídelně na nezbytnou dobu v případě konzumace jídla a nápojů, nebo při výměne roušky.
 • Všechny osoby si musí povinně po vstupu do školy umýt nebo dezinfikovat ruce ve vstupní hale. V případě utvoření fronty je třeba dodržovat rozestupy 2m.
 • Všechny osoby od sebe udržují odstup 2m, vyjma případů kdy je přiblížení nezbytně nutné.
 • Všechny osoby musí omezit přímý kontakt s jinými osobami, zejména podávání rukou.
 • Všichni žáci se na základě pokynu pedagoga musí podrobit bezdotykovému měření teploty, které je prováděno na vrátnici školy. O měření teploty mohou žáci na vrátnici požádat i dobrovolně.
 • V případě zvýšené teploty, nebo jiných příznaků respiračního onemocnění musí bezodkladně po nahlášení situace zletilý žák opustit školní budovu a nezletilý žák nastoupí do karantény v učebně D2, nebo D1 a vyčká příjezdu rodičů.
 • Žákovská služba je povinna každou přestávku po celou dobu jejího trvání větrat, vyjma období, kdy to klimatické podmínky neumožňují.
 • Ve sdílených učebnách, zejména v PC učebnách, provádí žáci na základě pokynu pedagoga dezinfekci svého pracoviště.
 • Všechny osoby musí plně respektovat a dbát pokynů pracovníků školy pověřených k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti provozu školy.

Poslední aktualizace pokynů proběhla: 17.8.2020

Od 7.9.2020 je obnovena výuka i provoz školy v běžném režimu, včetně konání profilových maturitních zkoušek. Převážná většina sboru byla dnes na základě negativních testů na covid-19 uvolněna z karantény. Prosíme všechny žáky i pedagogy, aby v pondělí ráno věnovali zvýšenou pozornost rozpisu suplování a náhrad v maturitních komisích.

Ředitel školy dle §24 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) vyhlašuje v pátek 4. 9. 2020  ředitelské volno pro všechny žáky i zaměstnance z důvodu výskytu pozitvního testu na Covid-19 v pedagogickém sboru. Všechny obědy na 4.9.2020 jsou hromadně odhlášeny.

 

V současné době situaci řeší HSHMP a AČR. Pracovníkům školy v karanténě jsou sdělovány výsledky testů a probíhá uvolňování většiny pedagogů z karantény, neboť od začátku testování dne 4.9.2020 jsou zatím výsledky všech testovaných osob negativní. Na některé výsledky stále čekáme, proto lze očekávat vyšší míru suplování.

Poslední aktualizace 6.9.2020 ve 15:15

Dovolujeme si připomenout, že 1. školní den ve školním roce 2020/2021 je úterý 1.9.2020 a výuka bude zahájena od 7:30 v kmenových učebnách s třídními učiteli a bude dle potřeby trvat 1 až 3 vyučovací hodiny. Následující den je z důvodu organizace spádových maturitních zkoušek vyhlášeno ředitelské volno pro žáky a od čtvrtka bude probíhat běžná výuka dle rozvrhu. 

Informujeme strávníky naší školy, že od 3.9.2020 bude možno se po přechozí objednávce, kterou je možno provést nejdříve 1.9.2020 (u studentů budoucích 1. ročníků), stravovat v naší jídelně.

Ředitel školy vyhlašuje dle §24 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) vyhlašuje ve středu 2. 9. 2020  ředitelské volno pro všechny žáky naší školy z důvodu organizace spádových maturitních zkoušek.

Pouze třetí ročníky provedou tento den výměnu učebnic ve stanovených časech.

Výpisy z přihlášek k maturitní zkoušce (MZ2020 - podzim), podepsané ředitelem školy, je možné si vyzvednout v kanceláři školy v úředních hodinách proti podpisu.

1. 9. 2020 12:00 DT AJ, M

2. 9. 2020 8:30 DT ČJ, 12:30 DT AJ

4. 9. 2020 Praktická zkouška 7:30