Novinky

Ředitel školy od 1.7.2020 ruší všechna školní mimořádná opatření na SPŠE Ječná zavedená kvůli koronaviru, včetně povinnosti nošení roušek, a s platností od 1.7.2020 stanovuje následující tři mimořádná opatření do 31.8.2020 včetně:

 

1. Každá osoba si při každém příchodu do školy musí povinně dezinfikovat ruce pomocí gelové dezinfekce, která je umístěna ve vstupním prostoru školy.

 

2. Každá osoba je povinna dodržovat rozestup 2m od ostatních osob uvnitř školní budovy, je-li to možné. Dále se všem osobám nařizuje omezit přímý dotyk, zejména podávání rukou a dbát na dodržování základních hygienických pravidel, zejména na správný postup mytí rukou.

 

3. Během pobytu v uzavřené místnosti se nařizuje minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut větrat.

 

Zároveň ředitel školy doporučuje nadále každé osobě v interiéru budovy nosit roušku dobrovolně a vyhrazuje si právo pravidla změnit podle vývoje epidemiologické situace a pokynů nadřízených institucí.  

Fakulta strojní ČVUT, Technická 4, Praha 6 pořádá pro studenty SŠ letní školu robotiky. Přihlásit se můžete pomocí formuláře v příloze.

Termín odevzdání přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky do kanceláře školy byl vyhl. 232/2020 Sb. prodloužen do 25. 7. 2020. Přihlášky pro jednotlivé obory jsou v příloze, nebo vytištěné v kanceláři školy.

Rozhodnutí o přijetí z náhradního termínu přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 20/21 nalezte na stránce výsledky přijímacího řízení po zadání jména a data narození (včetně registračních čísel).

 

Pro přijaté: Gratulujeme přijatým uchazečům a prosíme zájemce o doručení zápisových lístků, které přijímáme denně od 7:30 do 16:00 do pondělí 29.6.2020 na sekretariátu školy. Po předchozí telefonické dohodě je možno dodat zápisový lístek i v pozdějších hodinách.

 

Pro zatím nepřijaté: Zatím nepřijatým uchazečům, kteří jsou v blízkosti hranice pro přijetí, doporučujeme podání žádosti o nové rozhodnutí (dříve odvolání), které je nezbytné podat 3 dny od převzetí písemného rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí je možné si vyzvednout 29.6.2020 do 15:00 na sekretariátu školy. Nevyzvednutá rozhodnutí budou v pondělí v 15:30 odeslána poštou a lhůta začíná od dne doručení.

 

Upozornění hygienická opatření: Upozorňujeme také, že vstup do školy je povolen pouze v roušce/ústence a škola vyžaduje od všech osob čestné prohlášení a dodržování zavedených hygienických pravidel.

 

Anonymizované seznamy:

Ředitel školy vyhlašuje dle §24 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) vyhlašuje ve dnech 29. 6. 2020 a 30. 6. 2020 ředitelské volno pro žáky naší školy a přeje jim příjemné prožití letních prázdnin.

Ředitel školy oznamuje, že nebude pro školní rok 2020/2021 vyhlašovat 2. kolo přijímacího řízení. Kapacita školy bude naplněna uchazeči přijatými v 1. kole a některými uchazeči, kteří podali žádost o nové rozhodnutí na základě nepřijetí v 1. kole.

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 20/21 nalezte na stránce výsledky přijímacího řízení po zadání jména a data narození (včetně registračních čísel). Anonymizované seznamy s výsledky jsou přílohou této zprávy. Kritéria přijímacího řízení naleznete zde.

 

Pro přijaté: Gratulujeme přijatým uchazečům a prosíme zájemce o doručení zápisových lístků, které přijímáme denně od 7:30 do 16:00 do úterý 23.6.2020 (včetně) na sekretariátu školy. Po předchozí telefonické dohodě je možno dodat zápisový lístek i v pozdějších hodinách.

 

Pro zatím nepřijaté: Zatím nepřijatým uchazečům, kteří jsou v blízkosti hranice pro přijetí, doporučujeme podání žádosti o nové rozhodnutí (dříve odvolání), které je nezbytné podat 3 dny od převzetí písemného rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí je možné si vyzvednout 16.6.2020 do 15:00 na sekretariátu školy. Nevyzvednutá rozhodnutí budou zítra odeslána poštou a lhůta začíná od dne doručení.

 

Upozornění hygienická opatření: Upozorňujeme také, že vstup do školy je povolen pouze v roušce/ústence a škola vyžaduje od všech osob čestné prohlášení a dodržování zavedených hygienických pravidel.

 

Anonymizované seznamy:

Veškeré informace k distančnímu vzdělávání a souvisejícím opatřením v rámci pandemie koronaviru, včetne informací pro maturanty naleznete na souhrné stránce https://www.spsejecna.cz/koronavirus která je pravidelně aktulizována na základě nových vládních opatření a informací z MŠMT.

Veškeré vzdělávací akce s účastí žáků podléhají přímému povolení ředitele školy a povolené akce jsou zveřejněny v seznamu: https://cutt.ly/GyztNWk