Novinky

Letošní pražské kolo 42. ročníku SOČ úspěšně proběhlo v online režimu. Opět se soutěže zúčastnili i zástupci naší školy. Dosáhli v silné konkurenci vynikajících výsledků my jim gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci naši školy.

Obor 10. Elektrotechnika:

1. místo žák SPŠE Ječná – Chytrý květináč

Obor 18. Informatika:

2. místo žák SPŠE Ječná – Automatické testování domácích úkolů z programování

4. místo žáci SPŠE Ječná – 3D RPG Hra s D&D Prvky

Veškeré informace k distančnímu vzdělávání a souvisejícím opatřením v rámci pandemie koronaviru, včetne informací pro maturanty naleznete na souhrné stránce https://www.spsejecna.cz/koronavirus která je pravidelně aktulizována na základě nových vládních opatření a informací z MŠMT.

 

Aktualizace:

12.5.2020 10:30 upraveny podmínky pro možnost vyklízení šatních skříněk pro nižší ročníky.

8.5.2020 15:15 stanoveny hyg. opatření pro návštěvu žáků ve škole. Prosíme všechny žáky o vyplnení čestných prohlášení v předstihu před vstupem do školy.

30.4.2020 02:00 upřesněna pravidla dle vyhlášky 211/2020 Sb. v platném znění a stanoven předpoklad povolení osobní účasti žáků 4. ročníků od 11.5.2020 na vzdělávání formou konzultací a konání maturitních zkoušek od 1.6.2020 prezenční formou. Zpřesněna pravidla evidence absence a upřesněna hygienická opatření.

17.4.2020 08:00 škola předpokládá konání MZ s osobní přítomností žáků od 1.6. 

14.4.2020 15:30 upřesnění konání náhradní odborné písemné práce.

02.4.2020 06:00 upřesněny oblasti hodnocení, maturit a informací pro pedagogy.

28.3.2020 09:25 doplněn odkaz ná zákon č. 135/2020 Sb.

Dovolujeme informovat o následujících termínech Jednotných přijímacích zkoušek (JPZ):

  • 8.6.2020 Jednotná přijímací zkouška - řádný termín
  • (23.6.2020 Jednotná přijímací zkouška - náhradní termín) 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na stránce výsledky přijímacího řízení:

  • 16.6.2020 z řádného termínu
  • (27.6.2020 z náhradního termínu)

Zápisové lístky je nutné odevzdat nejpozději

  • 23.6.2020 z řádného termínu
  • (3.7.2020 z náhradního termínu)

Dovolujeme si upozornit uchazeče o přijetí, že v souladu s doporučením MŠMT a CERMATu škola zatím nerozeslala pozvánky k jednotným přijímacím zkouškám a učiní tak až po té, co bude stanoven termín jejich konání. Doporučujeme sledovat stránky https://prijimacky.cermat.cz/

Ke Dni učitelů přejeme celému současnému i bývalému sboru SPŠE Ječná hodně energie do dalších let, pevné zdraví a především dostatek trpělivosti. 

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy, po poradě HV SRPŠ s vedením školy jsme se  jako organizátoři plesu rozhodli, že vzhledem k výjimečným okolnostem bude letos ples zrušen bez náhradního termínu. Peníze za vstupenky byly společností Ticketmaster poukázány zpět na účty, ze kterých byly vstupenky zakoupeny. Děkujeme za  dosavadní podporu a pochopení našeho postupu. HV SRPŠ.

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, které stanovuje zákaz přítomnosti žáků na SŠ, naše škola bude od 11.3.2020 zrušena prezenční výuka v budově školy pro všechny žáky do odvolání z důvodu epidemiologické prevence. Žáci se budou z důvodu mimořádné situace vzdělávat po dobu platnosti opatření distanční formou samostudiem ze svých domovů.  Přípravné kurzy pro uchazeče o studium se ruší po celou dobu platnosti opatření. Všechny obědy byly automaticky hromadně odhlášeny po celou doby platnosti opatření.

Příjemné slečny z ČVUT nabídly našim studentům zajímavou přednášku o energetice. Na úvod probraly problematiku trhu s elektřinou - odchylky přenosové soustavy, aspekty distribuční soustavy, napojení na síť koncových odběratelů a rizika blackoutu. Dále se zmínily o složkách ceny elektřiny, jako například, silová elektřina, podporované zdroje, systémové služby. Dalším bodem přednášky byly úsporné budovy. Na konci přednášky se studenti pomocí svých mobilních telefonů zúčastnili zajímavého online kvízu, ve kterém otestovali své dovednosti.

První ročníky navštíví tento den film V síti o nebezpečí rizikového chování na internetu.

Dovolujeme si informovat rodiče i žáky, že škola přijala preventivní hygienická opatření v rámci úklidu budovy. Hygienická stanice hlavního města Prahy doporučuje, aby rodiče žáků, kteří byli v rizikových oblastech, kontaktovali jejich infolinku, a to i přesto, že se u nich neprojevily příznaky nemoci. Prosíme berte zřetel na to, zda jste byli jen lyžovat nebo navštívili tamní domácnost, akci s velkou koncentrací osob a podobně. Je proto důležité se v těchto případech obrátit na infolinku krajské hygienické stanice, kde epidemiolog konkrétní případ rozebere a vyhodnotí, zda se jedná o rizikovou situaci. Na základě toho v krajním případně doporučí domácí izolaci.

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19, které se týkají hl.m. Prahy naleznete na bezpecnost.praha.eu

Tak jako v minulých letech i letos jsme  poslední únorový týden navštívili Embedded World 2020 v Norimberku. Je to nejvýznamnější evropský veletrh spojený s konferencí prezentující novinky v oblasti embedded počítačů. Je zaměřen především na internet věcí IoT a nově rovněž na umělou inteligenci AI, robotiku a letos i automotive, zejména se zaměřením na autonomní řízení. Zklamáním bylo, že na poslední chvíli řada firem zrušila svou účast jako reakci na šíření coronaviru. Úspěchem bylo, že EW2020 se vůbec konal, na rozdíl od řady jiných zcela zrušených veletrhů. I tak je letošní EW2020 pro nás inspirací při inovaci výuky na naší škole.