Novinky

V příloze je uveden předpokládaný rozpis ústních maturit v týdnu od 28.5. pro třídy C4b, E4 a loňskou třídu C4c, jejíž žáci maturují společně se třídou C4b.

Dvanáctý ročník konference StreTech (středoškolská technika) se koná 6. 6. 2018 - viz přiložená pozvánka. Přihlásit se je možné zde. Cílem konference StreTech je umožnit setkání a prezentaci prací studentů SŠ na půdě ČVUT. Práce mohou být individuální nebo kolektivní a mohou být prezentovány formou posteru, modelu nebo elektronické prezentace. Témata nejsou omezená - humanitní, umělecká, přírodovědná nebo technická.

Na škole pracuje několik kroužků elektroniky pod vedením p. Kubáta, Ing. Hrázského a Ing. Velicha, viz např. video Richarda Kloubského. Správný "bastlíř" musí umět navrhnout, vyvrtat a osadit plošný spoj, oživit zařízení, vymodelovat a vytisknout krabičku.

Odborné praxe ve firmách se konají od 21. 5. do 1. 6. 2018 a jsou povinné pro všechny žáky 2. a 3. ročníků. Za účelem podpory žáků a odevzdávání profesních životopisů byla na moodle.spsejecna.cz zřízena kategorie kurzů OP - Odborná praxe a kurz Odborná praxe 21. 5. - 1. 6. 2018. V případě nějakého problému během praxe volejte ZŘ Ing. Zdeňka Velicha, 603 33 19 25. UPOZORNĚNÍ: Potvrzení o absolvování odborné praxe byla žákům rozdána před nástupem na praxi. Ke stažení je k dispozici též na Moodle.

Za účasti SPŠE Ječná (team J-SAT) se v prostorách PVA EXPO PRAHA konal tradiční veletrh FOR INDUSTRY, který veřejnosti představil technologické novinky napříč průmyslovými obory včetně elektromobility a 3D tisku. Součástí veletrhu byla i akce FOR JOBS zaměřená na pracovní příležitosti pro absolventy technických oborů.

V příloze je uveden předpokládaný rozpis ústních maturit v týdnu od 21.5. pro třídy C4a, A4 a loňskou třídu C4d, jejíž žáci maturují společně se třídou C4a.

Praktické maturitní zkoušky se konají 10. a 11. 5. (třídy A4, C4a a žák Matyáš Šmalcl z loňské C4d), 17. 5. (C4b) a 18. 5. (E4) dle přiloženého rozpisu. Začátek zkoušky je v 7:30 hodin (dostavte se v 7:15). 

Zajímavý kurz spojující dovednosti programátorské a  kreativní, techniku a umění, pod vedením zkušených lektorů a s  možností navázat kontakt na možném budoucím místě dalšího studia. Uzávěrka přihlášek je do 25. května 2018. https://www.iim.cz/cs/events/physical-computing-pro-stredoskolaky-cili-bastleni-pro-mlade-inovatory-a-tvurce/

Arduino Day je „narozeninová oslava“ platformy Arduino. Koná se tuto sobotu 12. 5. 2018 na Matematicko-fyzikální fakultě UK, Malostranské náměstí 25, Praha 1. Součástí programu jsou přednášky, ukázky vlastní práce, workshopy… Neváhej a přijď ukázat, co pěkného jsi z Arduina postavil!

NABÍDKA PRACOVNÍCH POZIC V PRŮMYSLOVÝCH OBORECH 15.–16. 5. 2018

 

FOR JOBS je zcela nový projekt v rámci veletrhu FOR INDUSTRY 2018, který má zacíl propojit nabídku volných pracovních míst v technických oborech s cílovou skupinou odborných návštěvníků.

 

FOR INDUSTRY – vystavují zde tradičně firmy z oborů strojírenství, technologií pro svařování, pájení a lepení, logistiku, skladování a manipulace a také výroby, rozvodu a efektivního využití energie, povrchových úpravy a 3D technologií. Hlavním cílem organizátora veletrhu je vytvořit jedno místo pro setkání odborníků z těchto oborů a zároveň nabídnout jedno místo pro představení novinek a trendů z jednotlivých oblastí.

V přílohách naleznete výsledky přijímacího řízení na jednotlivé obory řazené jednak podle pořadí a jednak podle registračního čísla. Své výsledky naleznete podle Vašeho registračního čísla. Dále jsou v příloze Kritéria přijímacího řízení a v dalších přílohách jsou abecední seznamy přijatých a nepřijatých uchazečů na jednotlivé školní vzdělávací programy.

Kancelář školy bude dne 2. 5. 2018 otevřena od 7:00 do 17:00 hodin a v dalších pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hodin.

Přijatí uchazeči (respektive jejich zákonní zástupci) mohou odevzdat zápisový lístek - to je třeba udělat nejpozději desátý pracovní den po zveřejnění rozhodnutí - tedy nejpozději ve čtvrtek 17. 5. 2018. Současně s tím si zákonný zástupce vyzvedne rozhodnutí o přijetí (je nutno mít občanský průkaz - u cizinců pas).

Nepřijatí uchazeči (respektive jejich zákonní zástupci) si mohou ve středu 2. 5. 2018, nebo ještě ve čtvrtek 3. 5. 2018 do 14 hodin vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí (je nutno mít občanský průkaz - u cizinců pas) a současně s tím mohou podat odvolání. Pokud si rozhodnutí o nepřijetí nevyzvednete, bude odesláno poštou.