Novinky

Od 25. 11. 2020 bude obnovena prezenční výuka 4. ročníku ve všech předmětech kromě TV a současně bude obnovena prezenční výuka praktických cvičení, laboratoří a dílen všech ročníků. Nový rozvrh je již nahraný v informačním systému školy, prosím seznamte se s ním. 

Školní jídelna je až do 1. 12. 2020 mimo provoz a obědy vydáváme až od středy 2.12.2020. Stravování nebude nijak zajištěno - prosíme žáky i zaměstnance o zajištění vlastní stravy.

Rozpis on-line hodin a suplování naleznete na: http://spsejecna.cz/suplovani 

Den otevřených dveří všech fakult Vysoké školy ekonomické v Praze se uskuteční ONLINE v pondělí 21. prosince 2020 od 14 do 18 h. je určen všem zájemcům o bakalářské studium na naší škole, i těm studentům středních škol, kteří ještě nejsou o svém budoucím studiu rozhodnuti. Den otevřených dveří proběhne formou živého online přenosu, který bude možné sledovat na speciálním webu. Během odpoledne se představí všech šest fakult, jejichž zástupci budou mimo jiné přímo odpovídat na dotazy studentů prostřednictvím chatu. Zájemci o studium ani letos nepřijdou o prohlídku kampusu či informace o studentských kolejích a možnosti studia v zahraničí... Přesný program a další podrobnosti zveřejňujeme průběžně v události na Facebooku a na webu.

Vážení zájemci o studium a prohlídku školy, dovolujeme si oznámit, že SPŠE Ječná posouvá termín prvního dne otevřených dveří (z původního 1.12.2020) nově na úterý 15.12.2020 od 14:30 do 16:30. Těšíme se na Vaší návštěvu formou komentovaných prohlídek školy po menších skupinkách.

Fakulta FIT ČVUT vás zve na svůj online Den otevřených dveří, který se koná v sobotu 21.11. Odkaz na něj naleznete v příloze.

Ředitel školy v souladu s platnými nařízeními MŠMT, MZDR a HSHMP, které určují mimořádná opatření upozorňuje, že od 14.10.2020 bude probíhat veškerá výuka pouze distančně. Nadále bude škola vydávat rozpis online hodin i suplování a nově budou dnes do 16:00 upravena pravidla distanční výuky. 

Rozpis on-line hodin a suplování: http://spsejecna.cz/suplovani 

Pravidla distanční teoretické výukyhttp://spsejecna.cz/distancni-vzdelavani

Školní stravování: Škola nebude do ukončení nouzového stavu poskytovat stravování a všechny obědy byly hromadně odhlášeny

Dále upozorňujeme na prodloužení podzimních prázdnin od 26. 10. až do 30. 10.

Na základě omezení vlády ze dne 21.10.2020 škola ve smyslu výkonu činností orgánu veřejné moci upravuje svou otevírací dobu pro veřejnost na:

 • Pondělí od 8:00 do 13:00
 • Středa od 8:00 do 13:00

Ředitel školy v souladu doporučením HSHMP, nařízením Ministerstva zdravotnictví a doporučením Bezpečnostní rady hl. m. Prahy upravuje následující hygienická opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob s platností od 22.9.2020 ve znění níže. 

 • Zakazuje se vstup a pobyt ve škole všem osobám, které vykazují příznaky respiračního onemocnění.
 • Všechny osoby, které vstupují do školy, musí mít stále nasazenou roušku, nebo si vhodným způsobem zakrývat nos a ústa. Roušky si každá osoba musí po třech hodinách užívání měnit.
 • Roušky lze sejmout pouze v učebně mimo výuku a jídelně na nezbytnou dobu v případě konzumace jídla a nápojů, nebo při výměne roušky.
 • Všechny osoby si musí povinně po vstupu do školy umýt nebo dezinfikovat ruce ve vstupní hale. V případě utvoření fronty je třeba dodržovat rozestupy 2m.
 • Všechny osoby od sebe udržují odstup 2m, vyjma případů kdy je přiblížení nezbytně nutné.
 • Všechny osoby musí omezit přímý kontakt s jinými osobami, zejména podávání rukou.
 • Všichni žáci se na základě pokynu pedagoga musí podrobit bezdotykovému měření teploty, které je prováděno na vrátnici školy. O měření teploty mohou žáci na vrátnici požádat i dobrovolně.
 • V případě zvýšené teploty, nebo jiných příznaků respiračního onemocnění musí bezodkladně po nahlášení situace zletilý žák opustit školní budovu a nezletilý žák nastoupí do karantény v učebně D2, nebo D1 a vyčká příjezdu rodičů.
 • Žákovská služba je povinna každou přestávku po celou dobu jejího trvání větrat, vyjma období, kdy to klimatické podmínky neumožňují.
 • Ve sdílených učebnách, zejména v PC učebnách, provádí žáci na základě pokynu pedagoga dezinfekci svého pracoviště.
 • Všechny osoby musí plně respektovat a dbát pokynů pracovníků školy pověřených k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti provozu školy.

Poslední aktualizace pokynů proběhla: 17.8.2020