Facebook

Novinky

Dne 17.1. naše škola obdržela ocenění za výsledky ve středoškolské soutěži KBPI zaměřené na bezpečnost internetu a kyberkriminalitu, které žáci i ředitel školy převzali v rezidenci primátorky hlavního města Prahy z rukou Libora Hadravy, radního MHMP pro bezpečnost prevenci kriminality. Všem oceněným gratulujeme a děkujeme vedení města Prahy, že ocenilo náš odpovědný přístup ke vzdělávání v oblasti internetové bezpečnosti.

Ve středu 11. 1.  byli vybraní žáci na exkurzi na ČVUT FEL, kterou je provázel prof. Jiříček. Nejdříve si prohlédli výstavu "60 let počítačů". Pokračovali do akustické laboratoře, kde poznali, k čemu slouží bezodrazová komora. Vyzkoušeli si rozdíl mezi výstřelem ze signální pistole vně i uvnitř komory. Viděli demonstraci stojatého vlnění.

Naše škola otevře zájemcům o studium na SPŠE Ječná kurz z matematiky a českého jazyka na přípravu k přijímacím zkouškám. Tento kurz vám také usnadní vstup na naši školu. Dvouhodinová výuka bude probíhat vždy ve středu 15-17 hod. (15.2., 22.2., 1.3., 8.3., 22.3., 5.4.). Poplatek 500 Kč za kurz zaplatí účastník na druhé lekci. První lekce kurzu je zdarma. Přihlásit se můžete do 21.1.2017.

Přijímání přihlášek bylo 21.1.2017 ukončeno.

64. maturitní a imatrikulační ples se koná v Lucerně v pátek 24.2. 2017 od 19 hodin. Srdečně zveme na ples všechny žáky, absolventy a přátele školy. Vstupenky si můžete zakoupit v kanceláři školy nebo v den plesu v pokladně Lucerny (od 18 hodin).  

Naše škola využívá spolupráce s firmou HUMUSOFT, která je zastoupením pro Českou a Slovenskou republiku americké firmy MathWorks. Výsledky jsou publikovány v článku Použití programu MATLAB - Simulink při výuce Automatizace vyučujících  předmětu Ing. Petera a Ing. Vondry. Ukázky je možno vidět v laboratoři automatizační techniky L2 na dni otevřených dveří 13. února 2017.

Studenti třídy E1 využili sněhové nadílky a postavili na školním hřišti krásného sněhuláka :-)

Dne 22.12.2016 došlo za přítomnosti ředitele školy Ing. Zdeňka Vondry a vyučujícího Cisco akademie Ing. Martina Petera k slavnostnímu předání certifikátů kurzu IT Essentials: PC Hardware and Software úspěšným absoluventům kurzu. Blahopřejeme, mnoho úspěchů v další studiu připadně v profesním životě.

Hlasujte v anketě Střední Roku, která je průzkumem mezi studenty středních škol v České republice, jak se jim na středních školách studuje. Máte-li chuť se podělit s ostaními o hodnocení naší školy, hlasujte pomocí svých facebookových účtů na webu www.stredniroku.cz.

 

Děkujeme za Vaši podporu.