Facebook

Novinky

O zručnosti a dobrém technickém rozvoji našich studentů vypovídá i umístění na závodech v Cadet Grand Prix konaného 17. června 2016, kde se umístila naše škola na 3. místě v kategorii „starší kadeti“ a na 2. místě v kategorii „dámy a pánové“.  Děkujeme všem našim reprezentantům a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Přitažlivým cílem posledních exkurzí se v tomto školním roce stala návštěva muzea a prohlídka přilehlých výrobních provozů ve firmě Škoda auto v Mladé Boleslavi.   Studenti 1. až 3. ročníků si 7. a 21. června 2016 se zájmem prohlédli nejen muzeum, ale i oddělení motorů, lisů, svařování a kompletace automobilů. Viděli zde také pracovat fascinující automaty firem Tucker, Schuler a Siemens. Exkurze, které se stávají samozřejmou součástí výuky, tak názorným  způsobem doplňují studijní programy.

Vedení hlavního města Prahy předalo v letošním roce ocenění a pamětní listy nejlepším žákům středních škol. Naši žáci v opět vynikli v oborech informatika, programování, elektrotechnika a mikroprocesorová technika a převzali  ocenění přímo z rukou  Ing. Mgr. Ireny Ropkové, radní HMP. Děkujeme tímto vedení města za podporu a věříme, že i v příštím roce budeme Prahu úspěšně reprezentovat.

SPŠE Ječná se ve středu 8. 6. 2016 zúčastnila konference StreTech na ČVUT v Praze, kde prezentovala studentské projekty z oblasti elektrotechniky a IoT, jako například vývoj řízeného robota, meteostanici se senzory směru a rychlosti větru a další. Náš stánek se opět těšil velké návštěvnosti jak z řad návštěvníků tak i  posluchačů ČVUT.

Pro školní rok 2016/17 nabízíme kurz přípravy na mezinárodní zkoušku z angličtiny zdarma přímo ve škole vedený Mgr. Kohutovou, který bude realizován jako dvě odpolední vyučovací hodiny týdně a bude zaměřen především na zkoušku FCE (FIRST). Studenti, kteří budou chtít složit zkoušku, ale nebudou dosahovat požadované úrovně FCE (FIRST), mohou konat zkoušku PET (Preliminary). Obě zkoušky jsou uznávány na vysokých školách ČVUT FIT i ČVUT FEL, které vyžadují znalost angličtiny na úrovních B1/B2.

 

Přihlašte se do 21.6. 2016 na http://goo.gl/forms/DZfhPSNBbSI3PV6B3

Viz příloha.

Formuláře jsou v příloze.

Studenti třídy A3 se 8. června zúčastnili sportovně – vzdělávací akce Student Cup 2016 pořádané SŽDC Praha v areálu Na Pražačce. Jednalo se o zdařilou akci, kde naše škola, spolu s ostatními šesti středními školami prezentovala své technické obory žákům 8. a 9. tříd základních škol, kteří se v blízké době budou rozhodovat o svém budoucím povolání. 

 

Pro vybrané studenty středních odborných škol pořádalo ČVUT týdenní pobyt od 23. 5. do 27. 5. 2016 ve školicím středisku v Temešváru u Písku. Již téma „ Jarní škola mladých autorů“ naznačovalo, co bude hlavní náplní odborného týdne. Studenti, rozděleni do skupin, měli za dobu pobytu vytvořit prezentaci a vědecký článek na zvolené téma. Přednášky jim měly pomoci s jejich úkolem. Také se dozvěděli, jak upravovat fotografie a videa, jak fotit. Dvanáct studentů naší školy získalo cenné informace a před porotou zvolené téma prezentovali. Temešvár byla také zábava s příjemným kolektivem a profesory v krásné jihočeské přírodě.

Žáci třídy C4a, kteří podali žádost o konání reparátů již v červnu, je budou konat takto:

Programové vybavení: středa 22.6. v 8 hodin  v učebně 18a

Matematika: pátek 24.6. v 10.20 v učebně 8a

Programování v aplikacích: čtvrtek 23.6. v 8.30 před učebnou 18a

Mezinárodní soutěž o nejlepší bezdrátovou aplikaci IQRF Wireless Challenge II odhalila své vítěze. Do soutěže bylo přihlášeno přes 40 soutěžních projektů ze 14 zemí světa. Finálové klání proběhlo formou interaktivního veletrhu na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze 27. května 2016, kde SPŠE Ječná obsadila 2. místo v kategorii studentů středních škol.

Žádáme všechny žáky 4. ročníků, pokud tak ještě neučinili, aby vyklidili své odkládací skříňky a odevzdali klíčky od nich prof. třídním nebo v kanceláři. Podobně žádáme o vrácení bílých přístupových karet, pokud je máte od školy zapůjčené. Toto můžete udělat při podání své přihlášky k podzimní maturitě. Přihlášku na předepsaném formuláři je nutno podat řediteli školy nejpozději 25.6., pokud chcete být zařazeni do podzimního termínu maturit. Posudek z PPP nemusíte k přihlášce připojovat.

V přílohách naleznete zařazení žáků budoucích prvních ročníků do tříd.

Veřejné slavnostní předávání maturitních vysvědčení se koná v úterý 31.5. v aule školy. Od 15 hodin pro třídy C4a, C4b, od 16 hodin pro třídy A4 a E4. Gratulujeme absolventům k úspěšnému ukončení studia.