Novinky

SPŠE Ječná se ve středu   5. 6. 2019 zúčastnila konference StreTech na ČVUT v Praze, kde prezentovala studentský projekt  LoRa Gateway. Jde o projekt z oblasti  IoT použitelný zejména při realizaci SmartCity, SmartFactory a dalších. Náš stánek se opět těšil velké návštěvnosti jak z řad návštěvníků tak i  posluchačů a vyučujících ČVUT.

Na finále IoT soutěže ve Vodafone získali naši žáci 3. ročníku třetí místo. Cílem soutěže bylo vytvořit IoT zařízení dle svého nápadu vč. ekonomické rozvahy. V šestičlenné porotě byli zástupci mnoha oddělení, rovněž zástupce ředitele českého Vodafone. Soutěže se zúčastnilo několik škol, prezentace probíhala v angličtině. U projektu"O rezervačním systému parkovacích míst“ porota ocenila nejvíce nápaditost našich žáků.  Jednomu žákovi byla dokonce nabídnuta práce ve firmě. Gratulujeme.

Do školy dorazila zpětná vazba od významného zaměstnavatele (ELTODO a.s.). Vyplývá z ní, že náš žák je schopen uplatnit se na náročném trhu práce jako projektant - elektro již ve 2. ročníku (viz příloha).

Tým SPŠE Ječná ve složení Jan Šulc, Matěj Navrátil a Jakub Slavík (všichni A3b) vyhrál první ročník soutěže pořádané FEL ČVUT Stavíme vlastní dron. Ve finálovém klání, jehož součastí byly i náročné letové zkoušky (zaměřené na vytrvalost, manévrovatelnost, přesnost, ale i vyrovnanost členů týmu), s přehledem porazil tým Gymnázia Mensa. Kromě věcných cen získal i hlavní cenu  5000 Kč, kterou věnovala společnost Pecka Modelář s.r.o. Blahopřejeme!

V přílohách naleznete přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky pro jednotlivé obory. Vytištěné přihlášky jsou k dispozici v kanceláři školy. Vyplněnou přihlášku je třeba dodat do kanceláře školy nejpozději do 25. 6. 2019 (do 15 hodin). Žákům, kteří již psali PP z ČJL, avšak nedokončili 4. ročník 30. 4. 2019, bude výsledek této dílčí zkoušky uznán za předpokladu, že dokončí 4. ročník nejpozději do 30. 9. 2019. Informace o možnosti uznání výsledku PP z ČJL bude součástí výpisu z přihlášky žáka.

Letní školu robotiky 2019 pořádá od 9. do 12. července 2019 Fakulta strojní ČVUT. Studenti předposledních ročníků středních škol, ale i další mladí zájemci se naučí základy programování desek Arduino, používat senzory, ovládat motorky a zobrazovat informaci na displeji. Zkusí si komunikaci s PC a na závěr i vlastní projekt pod dohledem zkušených pedagogů, řízení jezdícího nebo chodícího robota. Žádné předchozí znalosti elektroniky ani programování nejsou nutné. Součástí Letní školy robotiky jsou také odpolední exkurze do fakultních laboratoří. Letní škola robotiky je ZDARMA! Veškeré informace jsou k dispozici na https://control.fs.cvut.cz/roboti2019

V úterý 4. 6. 2019 se v aule školy za přítomnosti pana ředitele, místopředsedů maturitních komisí,  třídních učitelů, rodičů a přátel školy konalo slavnostní předávání maturitních vysvědčení studentům tříd A4, E4a, E4b, C4a a C4b. Zároveň byla studentům udělena mimořádná ocenění a předány nabídky práce od významných firem v ICT a Elektrotechnickém průmyslu.  Studentům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí a úspěchů v další etapě života!

Slavnostní předání maturitních vysvědčení proběhne v aule školy v úterý 4.6. odpoledne, pro třídy A4, E4a, C4a od 15 hodin, pro třídy C4b, E4b od 15.45 hodin. Předávání vysvědčení je přístupné i pro veřejnost.

Student třídy E2b František Matys byl součástí české reprezentace na mistrovství Europy U17 ve fotbale, které se konalo v Irsku. Český tým se probojoval až do čtvrtfinále, kde podlehl Francii 1:6.

V rámci spolupráce s firmou Alpha Industries byla našim žákům nabídnuta možnost programovat umělou inteligenci. Zhostili se úkolu s nadšením, naučili se, jak se umělá inteligence programuje a byli zapojeni do reálných zakázek.  Úspěšně vyhověli všem požadavkům zákazníků.

Na základě výsledků z náhradních termínů přijímacího řízení byli přijati uchazeči s následujícími evidenčními čísly přihlášek takto:

  • 100 - Uchazeč se přijímá ke vzdělání na obor 26-41-M01 Elektrotechnika, ŠVP E
  • 101 - Uchazeč se přijímá ke vzdělání na obor 18-20-M01 Informační technologie, ŠVP C
  • 177 - Uchazeč se přijímá ke vzdělání na obor 26-41-M01 Elektrotechnika, ŠVP E

Dále §87 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ředitel školy v rámci autoremedury opravuje své původní rozhodnutí z přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 a v souladu s dodržením pořadí uchazečů dle §60 odst. 14 školského zákona vyhovuje následujícím odvoláním proti původnímu rozhodnutí dle evidenčních čísel přihlášek takto: 

  • 233 - Uchazeč se přijímá ke vzdělání na obor 18-20-M01 Informační technologie, ŠVP C