Novinky

Na základě výsledků z náhradních termínu přijímacího řízení byli přijati uchazeči s následujícími evidenčními čísly přihlášek takto:

 • 100 - Uchazeč se přijímá ke vzdělání na obor 26-41-M01 Elektrotechnika, ŠVP E
 • 101 - Uchazeč se přijímá ke vzdělání na obor 18-20-M01 Informační technologie, ŠVP C
 • 177 - Uchazeč se přijímá ke vzdělání na obor 26-41-M01 Elektrotechnika, ŠVP E

Dále §87 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ředitel školy v rámci autoremedury opravuje své původní rozhodnutí z přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 a v souladu s dodržením pořadí uchazečů dle §60 odst. 14 školského zákona vyhovuje následujícím odvoláním proti původnímu rozhodnutí dle evidenčních čísel přihlášek takto: 

 • 233 - Uchazeč se přijímá ke vzdělání na obor 18-20-M01 Informační technologie, ŠVP C

Dle §87 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ředitel školy v rámci autoremedury opravuje své původní rozhodnutí z přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 a v souladu s dodržením pořadí uchazečů dle §60 odst. 14 školského zákona vyhovuje následujícím odvoláním proti původnímu rozhodnutí dle evidenčních čísel přihlášek takto:

 • 25 - Uchazeč se přijímá ke vzdělání na obor 26-41-M01 Elektrotechnika, ŠVP A
 • 38 - Uchazeč se přijímá ke vzdělání na obor 26-41-M01 Elektrotechnika, ŠVP E
 • 78 - Uchazeč se přijímá ke vzdělání na obor 26-41-M01 Elektrotechnika, ŠVP E
 • 129 - Uchazeč se přijímá ke vzdělání na obor 26-41-M01 Elektrotechnika, ŠVP E
 • 191 - Uchazeč se přijímá ke vzdělání na obor 26-41-M01 Elektrotechnika, ŠVP A
 • 236 - Uchazeč se přijímá ke vzdělání na obor 26-41-M01 Elektrotechnika, ŠVP E
 • 242 - Uchazeč se přijímá ke vzdělání na obor 26-41-M01 Elektrotechnika, ŠVP A
 • 276 - Uchazeč se přijímá ke vzdělání na obor 26-41-M01 Elektrotechnika, ŠVP E
 • 280 - Uchazeč se přijímá ke vzdělání na obor 26-41-M01 Elektrotechnika, ŠVP E
 • 323 - Uchazeč se přijímá ke vzdělání na obor 26-41-M01 Elektrotechnika, ŠVP E
 • 331 - Uchazeč se přijímá ke vzdělání na obor 26-41-M01 Elektrotechnika, ŠVP E
 • 334 - Uchazeč se přijímá ke vzdělání na obor 26-41-M01 Elektrotechnika, ŠVP E
 • 353 - Uchazeč se přijímá ke vzdělání na obor 18-20-M01 Informační technologie, ŠVP C

Nová rozhodnutí je možné vyzvednout na sekretariátu školy od pondělí 20.5. od 9:00. O odvoláních, která nejsou uvedena ve výčtu výše zatím nebylo v rámci autoremedury rozhodnuto. Ředitel školy o nerozhodnutých odvoláních může stále rozhodnout zejména podle toho, jestli výše uvedení uchazeči potvrdí svůj zájem odevzdáním zápisového lístku na základě vyhovění jejich odvolání.

Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze pořádá 6. až 9. srpna 2019 v Temešváru u Písku akci FEL Camp určenou studentům nejvyšších ročníků fakultních škol (podmínkou je dovršení věku 18 let před konáním akce). Registrace je prodloužena do 30. 5. 2019. Bližší informace a registrační formulář na http://camp.fel.cvut.cz

Na základě vysokého zájmu o studium na naší škole již v 1. kole přijímacího řízení nebude ředitel školy vyhlašovat žádná další kola přijimacího řízení. Gratulujeme všem přijatým uchazečům a nepřijatým uchazečům přejeme mnoho úspěchu ve studiu na jiných školách.

Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast školství nás informoval o soutěži Škola bez plastů, kterou společně s primátorem vyhlásili 23. dubna. Jedná se o pilotní ročník, pravidla jsou volná. V soutěži by měly studentské týmy vymyslet, jak snížit produkci plastů na škole. Projekty, které rada vyhodnotí jako realizovatelné, podpoří dotací až 10 000,- Kč. Více informací naleznete na stránkách https://skolabezplastu.cz/. Ukončení přihlašování projektů je již 23. května!

Dne 29. 4. 2019 se konalo krajské (pražské) kolo SOČ. Naši studenti se umístili v oborech: Elektrotechnika – Šulc a M. Navrátil získali 2. místo s postupem do celostátního kola, P. Sýkora získal 3. místo s licitací účasti do celostátního kola, M. Chroustovský 5. místo, J. Hamacek 6. místo. V oboru Ochrana životního prostředí se umístil F. Ševčík na 3. místě.  V oboru Kultura a umění získala 4. místo Kateřina Šebestová. Vlastní soutěž proběhla v příjemné fair play atmosféře. Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

V úterý 30. dubna proběhlo ve škole poslední zvonění pro čtvrté ročníky. Každá třída tuto akci pojala po svém a připravila svým mladším spolužákům vtipné rozloučení. Všem studentům přejeme hodně zdaru při maturitě.  Více fotek zde

Gratulujeme všem přijatým uchazečům a nepřijatým přejeme hodně štěstí při případném odvolání. Výsledky přijímacího řízení si můžete prohlédnout na stránce Výsledky přijímacího řízení, nebo dle čísel přihlášek v přiloženém souboru.

 

Rozhodnutí o přijetí je třeba vyzvednout osobně na sekretariátu školy - denně od 7:30 do 16:00. Rozhodnutí o nepřijetí si můžete vyzvednout také na sekretariátu školy do pátku 3.5.2019 do 12:00, následně budou zaslána poštou nebo datovou schránkou.

 

Termín pro podání zápisového lístku:

Na uplatnění zápisového lístku má uchazeč 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů, tj. od 30. 4. 2019. Neodevzdáním zápisového lístku se uchazeč vzdává práva být přijat za žáka školy.