Facebook

Novinky

V pondělí 22. května 2017 se třídy A1a a A1b zúčastnili představení o lidských právech, které pořádalo Fórum PPV. Studenti získali základní informace o Všeobecné deklaraci lidských práv včetně nezbytného společenského a historického kontextu. Využití těchto znalostí si pak vyzkoušeli “na vlastní kůži” v rámci interaktivního divadelního představení. Prostřednictvím fiktivní situace měli možnost použití aktivní argumentace zaměřené na následující témata:.. více

Nockin Dorian byl přijat na obor 18-20-M/01 Informační technologie

Kadera Tobias nebyl přijat na obor 18-20-M/01 Informační technologie

Kadera Tobias nebyl přijat na obor 26-41-M/01 Elektrotechnika

Rozpis maturit na třetí týden (C4c a E4) je v příloze. Rozpis maturit na druhý týden ( C4d, A4) je také zveřejněn v novinkách pro veřejnost.

V přílohách naleznete seznamy uchazečů přijatých na odvolání na jednotlivé obory. Prosím rodiče žáků přijatých na odvolání, aby se dostavili co nejdříve do naší školy vyzvednout rozhodnutí o přijetí a odevzdat zápisový lístek. Pokud jste již zápisový lístek odevzdali na jinou školu a máte zájem o přijetí k nám, musíte si u nás nejprve vyzvednout rozhodnutí (jedině zákonný zástupce), pak jít na druhou školu spolu se synem (dcerou) pro zápisový lístek a ten pak vyplněný přinést k nám - to už může zákonný zástupce, nebo uchazeč(ka). K převzetí rozhodnutí je třeba předložit doklad totožnosti.  

Ve dnech 24.4. - 29.4. se  45 žáků školy zúčastnilo autobusového zájezdu do Anglie. Cestou jsme se zastavili v Auto & Technik MUSEUM v Sinsheimu, navštívili London Transport muzeum  a továrnu na výrobu automobilů Jaguár. V Oxfordu jsme si udělali představu o tamním univerzitním prostředí, prohlédli si Christ Church College a potom jsme zavítali do Stratford upon Avon vzpomenout na Shakespeara. Londýn jsme si prošli při dvoudenním putování po zajímavých a historických místech. Projeli jsme se také lodí po Temži do Greenwich a prohlédli si Londýn shůry při projížďce na London Eye a od Greenwich Royal Observatory. Zajímavé zážitky přineslo bydlení v rodinách v Oxfordu.

Na odvolání na obor informační technologie jsou zatím přijati tito žáci:

Rovný Milan

Doležal Dominik

Buček Vojtěch

Kostera David

Mlčochová Kateřina

Kerzel Jakub

Přibyl Matyáš

Havlík Robin

 

O dalších odvoláních na obor informační technologie i obor elektrotechnika bude rozhodnuto v pátek 19. 5. 2017 a v pondělí 22. 5. 2017

Rozpis na jednotlivé dny v příloze

Gratulujeme studentům, kteří nás úspěšně reprezentovali na krajském kole soutěže v programování a mikrořadičů a krajském kole středoškolské odborné činnost a obsadili přední příčky v mnoha kategoriích. Naši žáci tak opět prokázali, že se řadíme mezi elitní pražské školy v oblasti informatiky, elektrotechniky, a dalších. Přejeme všem postupujícím studentům mnoho úspěchů v národních kolech.

V týdnu 25.4. až 27.4. se našich 8 žáků zúčastnilo školení pořádané firmou JABLOTRON ALARMS a. s. na téma Autoalarmy a Základy elektronického zabezpečení budov. Školení rozšířilo znalosti našich žáků získané ve škole a umožnilo po přezkoušení získání certifikátu této firmy.

Dnes ve škole proběhlo poslední zvonění pro čtvrté ročníky. Každá třída tuto akci pojala po svém a připravila svým mladším spolužákům vtipné rozloučení. Všem studentům přejeme hodně zdaru při maturitě. Ať zkouška dospělosti je úspěšným vykročením do jejich života.

Již se stalo tradicí, že se naše škola každý rok účastní přeboru středních škol v hokejbalu „Hokejbal proti drogám“. 16. ročník Pražského přeboru základních a středních škol v hokejbalu, tradičního školního hokejbalového turnaje, který je pořádán ve spolupráci s hl. m. Prahou a Domem dětí a mládeže hl. m. Prahy, a který je opět zapojen do celorepublikové sportovní akce školních mužstev „Hokejbal proti drogám“ se konal 20. dubna 2017 na stadionu mládeže na Palmovce. Oporou týmu byli brankáři Lukáš Novotný a Daniel Vaňo ze třídy C3b, kteří odvrátili spoustu nepřátelských útoků na naši branku. Děkujeme studentům za reprezentaci školy.