Novinky

Ve dnech 18. - 20. června 2019 se konal tradiční vodácký kurz. Zúčastnila se jej řada studentů tříd C1bE2b, A2, A3a a čerství maturanti třídy A4, E4b. Sjížděla se Vltava od Vyššího Brodu do Českého Krumlova. Počasí se vydařilo a studenti  si užili  krásné tři dny na vodě. Tento vodácký kurz byl významným utužením kolektivu. Na krátký sestřih z akce se můžete podívat na YOUTUBE.

Osm studentů SPŠE Ječná se zúčastnilo odborné praxe na FIT ČVUT. Od garanta odborné praxe doc. Ing. Kateřiny Hyniové, CSc. dostali naši studenti nejen certifikáty, ale i výborné hodnocení. Je překvapivé, že dosáhli obdobných bodových hodnocení, jakých dosahují studenti FIT během celého semestru. Dá se tedy předpokládat, že pokud by projevili zájem studovat na FIT ČVUT, byli by úspěšnými vysokoškolskými studenty s dobrým předpokladem studium dokončit. 

Na závěr školního roku třída E2b navštívila Bowling centrum na Chodově. V příjemném prostředí studenti si otestovali své pohybové dovednosti získané na hodinách tělesné výchovy.

O víkendu se v Průmyslovém paláci konal 2. ročník Maker Faire Prague. Velkolepé přehlídky inovací a kreativity se zúčastnili i makeři ze SPŠE Ječná s několika zajímavými projekty. Jejich stánky měly možnost shlédnout tisíce návštěvníků.

Žáci, kteří byli na praxi ve firmě Elektroline, se zůčastnili speciální exkurze, kde si měli možnost prohlédnout zařízení, které firma vyrábí a instaluje a na jejichž výrobě se žáci podíleli. Exkurze byla odměnou za dobrou práci našich žáků a byla jedním z mnoha vyvrcholení našeho programu spolupráce s průmyslem.

V přílohách naleznete přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky pro jednotlivé obory. Vytištěné přihlášky jsou k dispozici v kanceláři školy. Vyplněnou přihlášku je třeba dodat do kanceláře školy nejpozději do 25. 6. 2019 (do 15 hodin). Žákům, kteří již psali PP z ČJL, avšak nedokončili 4. ročník 30. 4. 2019, bude výsledek této dílčí zkoušky uznán za předpokladu, že dokončí 4. ročník nejpozději do 30. 9. 2019. Informace o možnosti uznání výsledku PP z ČJL bude součástí výpisu z přihlášky žáka.

Student Jakub Hyna ze třídy A2 zvítězil v Republikové soutěži České asociace sportu pro všechny v branném závodu všestrannosti (závod hlídek) „Medvědí stezkou”, který se konal 15. 6. 2019 v Českém ráji v Pařezu. Gratulujeme ke skvělému výkonu!

 

5. června se uskutečnil již čtvrtý Den otevřených dveří v Národním centru Průmyslu 4.0 a v Testbedu pro Průmysl 4.0 ČVUT CIIRC. Červnový den byl zaměřen na kyberbezpečnost a také bezpečné sdílení průmyslových dat. I letos se dne otevřených dveří účastnili i naši studenti.

SPŠE Ječná se ve středu   5. 6. 2019 zúčastnila konference StreTech na ČVUT v Praze, kde prezentovala studentský projekt  LoRa Gateway. Jde o projekt z oblasti  IoT použitelný zejména při realizaci SmartCity, SmartFactory a dalších. Náš stánek se opět těšil velké návštěvnosti jak z řad návštěvníků tak i  posluchačů a vyučujících ČVUT.