Novinky

Festival kreativity Maker Faire Prague se koná 11. až 12. 9. 2021 na Výstavišti v Holešovicích. Pracujete-li na nějakém zajímavém projektu, můžete se do 15. 8. 2021 přihlásit zde. Před přihlášením, prosím, kontaktujte Ing. Velicha (velich@spsejecna.cz), který Vám udělí další pokyny.

V týdnu 13. až 19. září 2021 se opět uskuteční akce Echt Praxe, den otevřených dveří v německojazyčných firmách v ČR. Během týdne Echt Praxe otevřou německojazyčné podniky z různých regionů své brány zájemcům z řad žáků základních a středních škol i studentů univerzit.K účasti jsou přihlášeny i firmy z Vašeho regionu. Více na https://www.echtpraxe.cz/pro-navstevniky/, nebo na https://www.facebook.com/EchtPraxe a Instagramu: @echtpraxe

 

Žáci, kteří jsou přihlášeni k mimořádnému termínu DT, obdrželi pozvánky e-mailem. Vytištěné si je mohou vyzvednout v kanceláři školy.

Místo konání DT: Střední škola obchodní, Belgická 250/29, 12000 Praha 2

Matematika: 7. 7. 2021 9:00

Anglický jazyk: 7. 7. 2021 14:30

Český jazyk a literatura: 8. 7. 2021 9:00

Žáci, kteří se nedostaví, budou automaticky omluveni a mohou konat v dalším zkušebním období v pětileté lhůtě.

Tento týden proběhlo slavnostní předávání maturitních vysvědčení v aule školy. Ředitel školy pogratuloval čerstvým maturantůmúspěšnému dokončení SPŠE Ječná, která se považuje za jednu z nejtěžších středních škol v ČR. Maturanti při převzetí vysvědčení dostali zároveň nabídky zaměstnání od renomovaných firem a instituci, jako například Siemens, IBM nebo BIS. Krátké video můžete zhlédnout zde.

Výsledky náhradního termínu přijímacího řízení do 1. ročníků 2021/2022 s nástupem od 1.9.2021 nalezte na stránce výsledky přijímacího řízení po zadání jména a data narození (včetně registračních čísel). Anonymizované seznamy s výsledky jsou přílohou této zprávy. Kritéria přijímacího řízení naleznete zde.

 

Pro přijaté: Gratulujeme přijatým uchazečům v náhradním termínu a prosíme zájemce o doručení zápisových lístků, které přijímáme denně od 7:30 do 16:00 do pondělí 28.6.2021 na sekretariátu školy. Po předchozí telefonické dohodě je možno dodat zápisový lístek i v pozdějších hodinách.

 

Pro zatím nepřijaté: Zatím nepřijatým uchazečům nedoporučujeme podání odvolání, které je možné podat do 3 dnů od převzetí písemného rozhodnutí o nepřijetí z důvodu téměř plného naplnění kapacity školy. Rozhodnutí o nepřijetí je možné si vyzvednout do úterý 15.6.2021 do 14:00 na sekretariátu školy. Nevyzvednutá rozhodnutí budou následující den odeslána Českou poštou a lhůta začíná od dne doručení.

 

Anonymizované seznamy:

Vzdělání budoucnosti, za kterým stojí studenti a absolventi Fakulty strojní ČVUT v Praze. Bezplatné lekce Pythonu, Arduina a 3D tisku jsou pořádány ve spolupráci s neziskovou organizací Vzdělávání budoucnosti a Fakultou strojní ČVUT v Praze.ONLINE lekce se konají ve dnech 14. 6. a 15. 6. 2021 a jsou zcela ZDARMA. Doporučujeme také online detektivní programovací hru Python GO 2, která se koná 19. 6. 2021. Studenti se mohou přihlašovat na https://vzdelanibudoucnosti.cz/krouzky-pro-deti

Maturitní vysvědčení budou slavnostně předána jednotlivým třídám v aule školy takto:

úterý 15.6. od 15 hodin C4a, od 16 hodin C4b

Prosíme, přijďte o hodinu dříve, než je naplánováno předávání vysvědčení pro vás. Otestujte se v učebně 2 na negativní Covid. Testy zajišťuje pí. Netrefová.

Středa 16.6. od 15 hod. A4, od 15.45 E4a, od 16.30 E4b.

Prosíme, příjďte o hodinu dříve, než je naplánováno předávání vysvědčení pro vás. Otestujte se v učebně 2 na negativní Covid. Testy zajišťuje paní Netrefová.

Od 8.6.2021 dle nařízení MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN a na základě vyjadření MŠMT ze 7.6.2021 nemusí mít žáci školy nadále nasazen ochranný prostředek dýchacích cest v následujících případech:

  • během vyučovací hodiny ve třídě, odborné laboratoři nebo dílně,
  • během maturitních zkoušek, pokud jsou od dalších osob vzdáleni min. 2 metry,
  • během stravování ve školní aule.

Pedagogičtí pracovníci nemusí mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest při poskytování vzdělávání obecně. Nadále ale pro všechny osoby platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve všech společných prostorách školy (chodby, vstupní prostory, toalety, fronta na oběd, třídy o přestávkách). Připomínáme také povinnost dezinfekce rukou při vstupu do školy a stále trvající povinnost větrání ve třídách.

Na základě extrémně vysokého počtu přijatých zápisových lístků, kde došlo k zaplnění všech nově otevíraných tříd na maximální možný počet žáků, si dovolujeme oznámit, že SPŠE Ječná  v rámcí autoremedury pravděpodobně nevyhoví většině žádostí o odvolání. 

Nepřijatým uchazečům doporučujeme na níže uvedené stránce školského odboru MHMP v sekci "Přehled volných míst v dalších kolech přijímacího řízení" sledovat seznam škol vyhlašující další kola přijímacího řízení: https://skoly.praha.eu/88595_Prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani-ve-strednich-skolach-pro-skolni-rok-2021-2022

Oznamujeme, že nebudeme pro školní rok 2021/2022 vyhlašovat 2. kolo přijímacího řízení. Kapacita školy bude naplněna uchazeči přijatými v 1. kole. 

Navštivte online Open Day Thermo Fisher Scientific v Brně a v Bratislavě! 

Chcete poznat, jak vypadá práce u lídra v oboru elektronové mikroskopie a hmotnostní spektrometrie? Připojte se na online open day pro absolventy - čeká na vás nabitý program, věnovat se vám budou přímo naši kolegové z jednotlivých oddělení. Půjdeme opravdu do detailu, žádné obecné náborové prezentace. Ať už vás zajímá prohlídka výroby, demo na produktu, vývoj softwaru, elektronika, fyzika nebo mechanika – věříme, že si vyberete. V rámci Open Day budete mít  příležitost se dozvědět o našem internship programu nebo se budete moct zeptat na vše, co vás zajímá ohledně výběrového řízení. Přihlásit se můžete přímo přes odkazy níže: