Facebook

Novinky

Veřejné slavnostní předávání maturitních vysvědčení se koná v úterý 31.5. v aule školy.

Od 15 hodin pro třídy C4a, C4b, od 16 hodin pro třídy A4 a E4. Gratulujeme absolventům

k úspěšnému ukončení studia.

Přístupové údaje pro možnost nahrání fotografií jsou generovány až po zařazení do tříd. Vzhledem k tomu, že jsem prodloužil možnost žádat o zařazení do třídy s kamarádem, mění se tím i datum generování kódů. Ty budou zasílány až koncem příštího týdne.

Příslušník policie por. Holub rozebíral při dvouhodinové lekci s žáky 1. ročníků témata nebezpečí návykových látek a trestnost jejich držení a distribuce. Pravidla bezpečného pohybu ve městě, zvláště ve večerních hodinách, právo na nutnou přiměřenou obranu, zásahy policie. Základní myšlenka byla: „Chovejme se k druhým lidem tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám". Nevyhledávejme rizikové situace. Žáci si vyzkoušeli přinesené pomůcky a neformální besedu ocenili.

Dobrý den pane řediteli, ráda bych vám nabídla letní stáž pro studenty ve sturtupu www.byzance.cz. Vyvíjíme sadu nástrojů pro návrh, vývoj a správu IoT. Několik studentů k nám již dochází, učí se velmi rychle a hlavně je to baví. Proto nabízíme další místa. Kontaktovat mě mohou na mailu: katerina.stejskalova@byzance.cz Děkuji Hezký den Kateřina Stejskalová

Ve finále Přeboru středních škol v hokejbalu „Hokejbal proti drogám“ se naše škola umístila mezi nejlepšími pražskými týmy na 8. místě. Děkujeme všem studentům za perfektní reprezentaci školy, zejména letošním maturantům Martinu Šťastnému a Františku Venclovi ze třídy C4b, kteří přišli podpořit svůj tým i v době maturit. 

V rámci autoremedury byli na odvolání dále přijati tito uchazeči:

A) Obor elektrotechnika - elektronické počítačové systémy

    1) Badampurev Lkhagvatseren

    2) Dvořák Dominik

    3) Fouček Jakub

    4) Hanzlík Tomáš 

    5) Kraus Vojtěch

    6) Ksandr Albert

    7) Libich Petr

B) Obor elektrotechnika - aplikace počítačů v automatizaci a robotice

    1) Polák Josef

    2) Takáč Jakub

    3) Tukker Antony

    Pokud jmenovaní uchazeči odevzdali zápisový lístek na jinou školu, mohou si u nás jejich zákonní zástupci vyzvednout v kanceláři školy od 7:00 do 15:30 hodin rozhodnutí o přijetí na odvolání. S tímto rozhodnutím jdou na školu, na kterou odevzdali zápisový lístek, vyzvednou si ho a přinesou k nám. Pokud jste ještě nedali zápisový lístek nikam, stačí, aby si zákonní zástupci vyzvedli u nás rozhodnutí a současně odevzdali zápisový lístek.

Ostatní odvolání budou předána k řešemí na MHMP.

Studenti naší školy se v letošním ročníku celonárodní soutěže talentovaných žáků z programování a mikrořadičů probojovali přes okresní i krajská kola do celonárodního kola. Během soutěžních kol řešili nejrůznější úlohy ze svého oboru a umísťovali se vždy v první desítce ze stovek soutěžících. Gratulujeme   F. Štefancovi, J. Kohákovi k získání 1. místa v kategoriích mikrořadičů a O. Ježilovi k  7. místu v kategorii programování (pokročilé) a přejeme hodně úspěchů v dalším, národním kole.

Od 2.5.2016 je studenty otevřena nová sada soutěžních kvízů na témata jako jsou například

  • Sociální inženýrství
  • Kybergrooming, Kyberšikana
  • Autorské právo na intenetu
  • a další..

Úspěšní řešitelé mohou získat mobilní telefon LUMIA 550 o další hodnotné ceny. 

V příloze je zveřejněn rozpis ústních maturit pro jednotlivé dny.

Pro příští školní rok hledáme učitele odborných předmětů elektrotechniky, elektrotechnických měření, elektroniky a počítačových sítí. Požadujeme vysokoškolské vzdělání v oboru, spolehlivost, zodpovědnost a aktivní přístup k budování školy. Ukončené pedagogické vzdělání výhodou. V případě zájmu kontaktujte ředitele školy Ing. Zdeňka Vondru na telefonu 224941146, případně emailem: vondra@spsejecna.cz

V rámci autoremedury byli na odvolání zatím přijati tito uchazeči:

A) Obor informační technologie

    1) Čermák Petr - Praha 3

    2) Dumalas Andreas

    3) Janák Jiří

    4) Kaplan Marek

    5) Khrystenko Yuliya

    6) Kurganskyy Oleksandr

    7) Pronyshyn Jaroslav

    8) Šebek Dan

 B) Obor elektrotechnika - aplikace počítačů v automatizaci a robotice

    1) Fürst Tomáš

    2) Soukup Lukáš

 C) Obor elektrotechnika - elektronické počítačové systémy

    1) Bartl Adam

    2) Beška Jan

    3) Brázda Michal

    4) Čada Adam

    5) Čepela Martin

    6) Černý Daniel

    7) Pátek Mikuláš

    8) Mitrová Eva Pavla

    9) Niederle Matěj

    10)Ounický Lukáš

    11)Prokeš Michal

    12)Pyš Ondřej

    13)Rapant David

    14)Snihura Bohdan

    15)Stehlík Jan

    16)Šaněk Jiří

    17)Vojtaššák Ondřej

    18)Yankovyy Vitaliy

 

Pokud jmenovaní uchazeči odevzdali zápisový lístek na jinou školu, mohou si u nás jejich zákonní zástupci vyzvednout v kanceláři školy od 7:00 do 15:30 hodin rozhodnutí o přijetí na odvolání. S tímto rozhodnutím jdou na školu, na kterou odevzdali zápisový lístek, vyzvednou si ho a přinesou k nám.

Pokud jste ještě nedali zápisový lístek nikam, stačí, aby si zákonní zástupci vyzvedli u nás rozhodnutí a současně odevzdali zápisový lístek. 

Zápisový lístek je třeba odevzdat na naší škole do 10  pracovních dnů od zveřejnění těchto seznamů. Tedy nejpozději v úterý 24. května 2016. Prosím zákonné zástupce uchazečů, aby zápisový lístek dali na naši školu co nejdříve, případně informovali o tom, že uchazeč k nám nenastoupí (mailem na vondra@spsejecna.cz) - aby byla možnost dát šanci dalším odvolávajícím se uchazečům.

Jako každoročně se žáci naší školy zúčastnili akce pořádané společností ČEZ nazvané Energetická maturita, která se konala ve dnech 27. až 29.4.2016. Hostitelem studentů partnerských elektrotechnických průmyslovek z Čech a Moravy byla Elektrárna Tušimice II. Na programu třídenní akce byly nejen přednášky na téma provoz parní elektrárny, ekologie, energetická koncepce České republiky, ale také prohlídka vlastní elektrárny, včetně prohlídky míst, kam se ostatní návštěvníci nepodívají, např. vnitřní uspořádání chladicí věže. Na závěr žáci absolvují vědomostní test, který má přímou souvislost s obsahem přednášek. Naší školu reprezentovali 3 žáci třídy E3.

Ve dnech 25. až 29. 4. 2016 se na výstavišti v Hannoveru konalo současně několik veletrhů: Industrial AutimationDigital FactoryEnergyIndustrial SupplyResearch & TechnologyRobotation Academy, které vyučující SPŠE Ječná navštívili, aby se seznámili s moderními trendy v oboru a mohli tak vhodně nastavit vzdělávací programy pro naše žáky.