Novinky

Dovolujeme si na základě bodu XXI. dodatku MŠMT k OOP č. j. MSMT-4337/2021-8 informovat uchazeče o studium na naší škole o možnosti účasti na náhradním termínu pro uchazeče, kteří se z jakéhokoli důvodu neúčastnili obou termínů JPZ na jedné škole, a dále upozorňujeme na mimořádnou možnost zpětvzetí zápisového lístku v případě účasti na náhradním termínu přijímacích zkoušek. Více informací naleznete na stránkách MŠMT.

Uchazeči obdrželi pozvánku na jednotné přijímací zkoušky na SPŠE Ječná. Na pozvánce je uvedena učebna Cermatu. Naše skutečná učebna, ve které se zkoušky konají, je jiná. Má jiné číslo.  Podle tabulky v příloze si můžete již nyní zjistit číslo učebny, ve které budete zkoušku skutečně konat. Doporučujeme si skutečnou učebnu již nyní v tabulce najít a poznamenat. Stejná tabulka bude k dispozici při vstupu do školy. Dále budou vyvěšeny v 1. patře  také jmenné seznamy žáků, kdo patří do které učebny, ve které zkoušky koná.

Přijďte včas. Škola bude otevřena nejméně od 7.30. Začátek zkoušek v učebnách je v 8.30. Po této době nebude uchazečům již umožněn přístup do učebny.  Rodičům není povoleno do budovy vstupovat.

Zkoušky končí kolem 13 hodiny podle skupiny, do které žák patří podle přiznaného časového navýšení.

Dovolujeme si upozornit, že uchazeči o studium na naší škole musí vykonat jednotné přijímací zkoušky, které se konají od 8:30 dne 3. a 4. května 2021. Prosím uchazeče, aby do školy přišli v čase, který jim byl vygenerován na pozvánce, a dodržovali následující pokyny a pravidla:

  • Přinést si teplé oblečení. Po celou dobu budou pravěpodobně otevřena všechna okna.
  • Při vstupu si dezinfikovat ruce.
  • Při vstupu doložit negativní výsledek antigenního nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu/viru SARS-CoV-2. Potvrzení by uchazečům měla běžně vydávat jejich ZŠ, ale lze využít i potvrzení z libovolného zdravotnického zařízení. Potvrzení nesmí být starší než 7 dní a lze jej také nahradit dle bodu II. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN
  • Po celou doby přítomnosti je povinné mít nasazenou ochranu dýchacích cest, přičemž doporučujeme respirátor typu FFP2 nebo KN95, ale dle opatření MZDR 15757/2020-48/MIN/KAN akceptujeme i běžné ústenky. 
  • Po celou dobu přítomnosti v maximální možné míře dodržovat odstup 1,5m od všech ostatních osob.

Také si dovolujeme připomenout, že je třeba vzít si doklad s podobenkou, pozvánku na přijímací řízení a psací i rýsovací potřeby.

Neboli Girls Day připadá letos na 22. 4. 2021. Je otevřený všem středoškolačkám.V rámci tohoto dne se mohou dívky přihlásit do firmy v jakémkoli regionu, vyzkoušet si nové technologie v praxi, seznámit se s lidmi v oboru a získat důležité kontakty. Letos (9. ročník) si mohou vybírat z programů těchto firem: ŠKODA AUTO; VODAFONE; CN GROUP CZ, MSD CZECH REPUBLIC; KONPLAN.

Přihlašovat  se mohou do 15. dubna přes online formulář na stránkách akce: https://girlsday.cz/cz/pro-divky. Akce je zdarma. Dotazy zodpoví organizátoři akce přes e-mail na girlsday@genderstudies.cz, nebo telefonicky na 777 910 930.

Jak se dá sportovat v době pandemii a distanční výuky? Podívejte se na video https://youtu.be/fCWJcNz5Yx0

Dekujeme žákům na videu za udělení souhlasů se zveřejněním.

S velikým zármutkem oznamujeme, že dne 22. března 2021 zemřel pan Ing. Josef Hrázský. Byl nadšeným pedagogem s osobitým přístupem k výuce. Studenti i kolegové si ho velmi vážili pro jeho mimořádnou píli, vysokou odbornost, velké praktické dovednosti a zkušenosti. Patřil mezi učitele, na které není možné zapomenout. SPŠE Ječná vyjadřuje rodině a přátelům upřímnou soustrast.

V novém pořadu ČT radí maturanti maturantům, jak zvládnout didaktický test. V každém z třiadvaceti dílů pořadu provázejí po typických úlohách maturitních didaktických testů z českého jazyka a matematiky a vedle obvyklých postupů upozorňují i na nejčastější chyby. Internetová série Dáme to je volně dostupná na vzdělávacím webu ČT edu, www.ctedu.cz/dameto. Zahrnuje 10 dílů k testům z českého jazyka, 10 dílů k matematice a tři díly provázejí hodnocením maturitních testů či správným vyplňováním záznamových archů.

Na základě informací z MŠMT upozorňujeme na změnu termínů JPZ, které se konají v termínech níže. Upozorňujeme, že kvůli vysokému počtu přijatých přihlášek pro školní rok 2021/2022 naše škola JPZ v letošním roce koná.

  • 3. května 2021 pro uchazeče, kteří naši školu zvolili na prvním místě.
  • 4. května 2021 pro uchazeče, kteří naši školu zvolili na druhém místě.

Pokud jste naši školu zvolili na obou místech, nebo druhá škola nepořádá jednotné přijímací zkoušky, prosíme abyste se dostavili na oba uvedené termíny do naší školy. Doporučujeme uchazečům, aby se na zkoušky zodpovědně připravili a využili k přípravě testy z minulých let, které naleznete na: https://prijimacky.cermat.cz