Facebook

Novinky

V přílohách naleznete výsledky přijímacího řízení v souborech:

1) Kritéria přijímacího řízení ... KriteriaNew

2)Seznam přijatých uchazečů na obor elektrotechnika - aplikace počítačů v automatizaci a robotice ... KancelarZverejnit A

3)Seznam přijatých uchazečů na obor informační technologie ... KancelarZverejnit C

4)Seznam přijatých uchazečů na obor elektrotechnika - elektronické počítačové systémy ... KancelarZverejnitE

5)Seznam nepřijatých uchazečů ... KancelarZverejnitW

6)Výsledky přijímacího řízení seřazené podle počtu bodů  ... PriNawwwVsedleBoduPrijmeniJmenaRegCiselZverejnit

7)Výsledky přijímacího řízení seřazené podle registračních čísel ... PriNawwwVseDleRegCiselZverejnit

 

Zápisové lístky je třeba doručit na naši školu nejpozději desátý pracovní den po termínu 25. dubna 2016. To znamená nejpozději v pondělí 9. května 2016 do 15:30 hodin. Při odevzdání zápisového lístku si současně zákonný zástupce převezme Rozhodnutí o přijetí.

Případné odvolání proti nepřijetí je třeba podat nejdříve 25.4.2016 a nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů po dni obdržení rozhodnutí.

Dnes ve škole proběhlo poslední zvonění pro čtvrté ročníky. Každá třída tuto akci pojala po svém a připravila svým mladším spolužákům vtipné rozloučení. Všem studentům přejeme hodně zdaru při maturitě. Ať zkouška dospělosti je úspěšným vykročením do jejich života.

Dne 25.4. reprezenovali naši školu vybraní studenti v krajském kole prestižní vědecké soutěže Středoškolská odborná činnost a zařadili se do prvních třech míst v kategoriích Elektrotechnika a Informatika se svým řešením tiskového serveru, návrhu nosníku solárního panelu i automatické dvouosé linky. Naši žáci tak opět prokázali, že SPŠE Ječná se v oblasti informatiky, elektrotechniky řadí mezi elitní střední školy v Praze.

Pro příští školní rok hledáme učitele odborných předmětů elektrotechniky, elektrotechnických měření, elektroniky a počítačových sítí. Požadujeme vysokoškolské vzdělání v oboru, spolehlivost, zodpovědnost a aktivní přístup k budování školy. Ukončené pedagogické vzdělání výhodou. V případě zájmu kontaktujte ředitele školy Ing. Zdeňka Vondru na telefonu 224941146, případně emailem: vondra@spsejecna.cz

V úterý 26. dubna 2016 proběhlo v tělocvičně přátelské utkání studentů proti zaměstnancům školy v odbíjené. Zápasy probíhaly v přátelském duchu.  Na závěr dostali všichni účastníci sladké překvapení v podobě medovníku. Podobná utkání jsou vždy významným utužením vzájemných vztahů mezi vyučujícími a studenty. Děkujeme všem zúčastněným za účast a fér hru. Bylo to fajn a snad ne naposledy.

Již se stalo tradicí, že se naše škola každý rok účastní přeboru středních škol v hokejbalu „Hokejbal proti drogám“. Pro rok 2016 získal projekt Hokejbalu proti drogám záštitu ministra vnitra České republiky p. Milana Chovance. Letos se hrálo 21. dubna 2016 na stadionu mládeže na Palmovce. Bojovali jsme jako lvi a cíl byl splněn – postoupili jsme do finále, které se bude konat 12. května 2016. Oporou týmu byli brankáři Lukáš Dvořák ze třídy A4 a Daniel Vaňo ze třídy C2b, kteří odvrátili spoustu nepřátelských útoků na naši branku.

V týdnu od 18. do 22. dubna v rámci projektu Pro život proškolili posluchači z 1. Lékařské fakulty UK všechny naše studenty 1. ročníků v poskytování první pomoci – masáž srdce, umělé dýchání, zástava krvácení. Školení bylo přijato s velkou pozorností. Naše studenty zvláště zaujaly praktické ukázky.

Gratulujeme našim žákům, kteří SPŠE Ječnou úspěšně reprezentovali v krajských kolech soutěže mikrořadičů, programování i tvorby webů a v letošním roce opět prokázali, že naše škola je špičkou v středoškolském vzdělávání v oborech Informatika a Elektrotechnika, když se ve všech soutěžích umístili na předních příčkách i ve srovnání s gymnázii.

V přiložené tabulce najdete v pořadí podle registračních čísel výsledky všech uchazečů ze základní školy i z jednotných přijímacích testů. V tabulce jsou výsledky všech uchazečů, kteří měli naši školu v 1. i 2. pořadí zájmu. Tabulka je společná pro všechny obory naší školy.

Výsledky o přijetí/nepřijetí budou zveřejněny v pondělí 25. 4. 2016 ráno. Zatím na tom pracuji. Záleží hodně na tom, kolik uchazečů (z těch kteří k nám podali přihlášku) k nám skutečně bude chtít nastoupit. V každém případě nepřijatým doporučuji podat si co nejdříve odvolání. Zákonný zástupce si může vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí třeba hned v pondělí do 14 hodin - pak je budeme posílat poštou. A při této příležitosti může rovnou podat odvolání.

Uchazeči, kteří budou přijati (bude zveřejněno pouze na naší www, dopisy se neposílají), musí do 10 pracovních dnů od zveřejnění odevzdat v kanceláři naší školy zápisový lístek a současně si vyzvednout rozhodnutí o přijetí. Uplynutím této lhůty rozhodnutí o přijetí pozbývá platnosti  

Žáci naší školy navštívili akustickou laboratoř na Elektrotechnické fakultě ČVUT, kde viděli bezodrazovou komoru, odzkoušeli si svůj sluch, viděli demonstraci stojatého vlnění a mnoho dalšího.

Dne 15.4. naši žáci úspěšně reprezentovali SPŠE Ječnou na krajském kole soutěže programování mikrořadičů, kde dva z nich dosáhli maximálního možného počtu získatelných bodů splněním všech soutěžních úkolů. Postupujícím gratulujeme a těšíme se na národní kolo soutěže.

SPŠE Ječná Vás zve na dvoudenní konferenci pro učitele angličtiny, která se bude konat v pátek a sobotu 9. a 10. září 2016 na naší škole. Mezi prezentujícími budou odborníci ze zahraničí i z České republiky. Konference je vhodná pro vyučující všech vzdělávacích úrovní, od předškolní až po terciální, včetně jazykových škol. Více informací o konferenci naleznete na webové stránce www.atecr.weebly.com v sekci Konference 2016. Konference bude akreditována MŠMT. 

V letošním roce naše škola zařadila do standardní výuky databázových systému nový profesionální databázový server IBM DB2. Naše škola k tomuto systému ve spolupráci s českou pobočkou IBM zajistila zdarma pro všechny žáky 3. ročníků nové učebnice v českém překladu, za které tímto společnosti IBM děkujeme.

SPŠE Ječná se umístila na 2. místě v národním kole soutěže Czech StudNET Awards 2016, kde náš student 4. ročníku prezentoval svůj projekt IoT Tiskového serveru. Gratulejeme a těšíme se na další reprezentaci.

Rádi bychom poděkovali panu Miroslavu Zikmundovi za jeho sponzorské dary v podobě plotrů a jednoho velkokapacitního kopírovacího stroje. Všechny tyto dary dále použijeme pro zlepšení výuky. Děkujeme.

Vzhledem ke stále se zvyšující poptávce po žácích a absolventech naší školy jsme pro Vás připravili nový seznam nabídek práce, který je určený přesně pro naše studenty. Máte-li zájem o brigádu, nebo přivýdělek, neváhejte a kontaktujte některou z firem nabízejících práci přímo pro naše žáky a absolventy.

Ve dnech 31. 3. a 1. 4. se zúčastnil tým našich studentů z prvního a druhého ročníku národního finále soutěže CanSat. Po náročném klání vybojovali skvělé 4. místo mezi všemi týmy z ČR. Výsledky si můžete prohlédnout na webu české pobočky ESERO. Úspěšným studentům gratulujeme.

Gratulujeme našemu studentovi, který se svým projektem návrhu repliky zbraně Quake gun, jako case pro osobní PC postoupil do národního kola Elektrotechnické olympiády a přejeme mu hodně štěstí v dalšm kole soutěže.

Gratulujeme našim studentům, kteří v obvodním kole soutěže z programování pro Prahu 1,2 a 3 opět prokázali, že naše škola patří ke špičce ve středoškolské výuce informatiky, programování a algoritmizace. Nejlepší žáci byli následně oceněni zástupci MŠMT a Magistrátu hlavního města Prahy na slavnostním vyhlášení výsledků a předání cen.

Dne 29.3. proběhlo školní kolo 38. ročníku soutěže Středoškolská odborná činnost, ze kterého postoupilo pět soutěžních projektů z oblasti Informatiky, Elektrotechniky a Tvorby učebních pomůcek do krajského kola soutěže. Všem postupujícím gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších kolech.

Student 3. ročníku oboru Elektrotechnika (František Štefanec) získal vynikající hodnocení svého soutěžního videa Polovodičově buzený Teslův transformátor zachycujícího pokus, který dokumentuje působení fyzikálních zákonů z oblasti elektrotechniky