Novinky

V příloze je uveden předpokládaný rozpis ústních maturit v týdnu od 21.5. pro třídy C4a, A4 a loňskou třídu C4d, jejíž žáci maturují společně se třídou C4a.

Odborné praxe ve firmách se konají od 21. 5. do 1. 6. 2018 a jsou povinné pro všechny žáky 2. a 3. ročníků. Za účelem podpory žáků a odevzdávání profesních životopisů byla na moodle.spsejecna.cz zřízena kategorie kurzů OP - Odborná praxe a kurz Odborná praxe 21. 5. - 1. 6. 2018. V případě nějakého problému během praxe volejte ZŘ Ing. Zdeňka Velicha, 603 33 19 25. UPOZORNĚNÍ: Potvrzení o absolvování odborné praxe byla žákům rozdána před nástupem na praxi. Ke stažení je k dispozici též na Moodle.

Praktické maturitní zkoušky se konají 10. a 11. 5. (třídy A4, C4a a žák Matyáš Šmalcl z loňské C4d), 17. 5. (C4b) a 18. 5. (E4) dle přiloženého rozpisu. Začátek zkoušky je v 7:30 hodin (dostavte se v 7:15). 

Zajímavý kurz spojující dovednosti programátorské a  kreativní, techniku a umění, pod vedením zkušených lektorů a s  možností navázat kontakt na možném budoucím místě dalšího studia. Uzávěrka přihlášek je do 25. května 2018. https://www.iim.cz/cs/events/physical-computing-pro-stredoskolaky-cili-bastleni-pro-mlade-inovatory-a-tvurce/

Arduino Day je „narozeninová oslava“ platformy Arduino. Koná se tuto sobotu 12. 5. 2018 na Matematicko-fyzikální fakultě UK, Malostranské náměstí 25, Praha 1. Součástí programu jsou přednášky, ukázky vlastní práce, workshopy… Neváhej a přijď ukázat, co pěkného jsi z Arduina postavil!

Dvanáctý ročník konference StreTech (středoškolská technika) se koná 6. 6. 2018 - viz přiložená pozvánka. Přihlásit se je možné zde. Cílem konference StreTech je umožnit setkání a prezentaci prací studentů SŠ na půdě ČVUT. Práce mohou být individuální nebo kolektivní a mohou být prezentovány formou posteru, modelu nebo elektronické prezentace. Témata nejsou omezená - humanitní, umělecká, přírodovědná nebo technická.

NABÍDKA PRACOVNÍCH POZIC V PRŮMYSLOVÝCH OBORECH 15.–16. 5. 2018

 

FOR JOBS je zcela nový projekt v rámci veletrhu FOR INDUSTRY 2018, který má zacíl propojit nabídku volných pracovních míst v technických oborech s cílovou skupinou odborných návštěvníků.

 

FOR INDUSTRY – vystavují zde tradičně firmy z oborů strojírenství, technologií pro svařování, pájení a lepení, logistiku, skladování a manipulace a také výroby, rozvodu a efektivního využití energie, povrchových úpravy a 3D technologií. Hlavním cílem organizátora veletrhu je vytvořit jedno místo pro setkání odborníků z těchto oborů a zároveň nabídnout jedno místo pro představení novinek a trendů z jednotlivých oblastí.

V přílohách naleznete výsledky přijímacího řízení na jednotlivé obory řazené jednak podle pořadí a jednak podle registračního čísla. Své výsledky naleznete podle Vašeho registračního čísla. Dále jsou v příloze Kritéria přijímacího řízení a v dalších přílohách jsou abecední seznamy přijatých a nepřijatých uchazečů na jednotlivé školní vzdělávací programy.

Kancelář školy bude dne 2. 5. 2018 otevřena od 7:00 do 17:00 hodin a v dalších pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hodin.

Přijatí uchazeči (respektive jejich zákonní zástupci) mohou odevzdat zápisový lístek - to je třeba udělat nejpozději desátý pracovní den po zveřejnění rozhodnutí - tedy nejpozději ve čtvrtek 17. 5. 2018. Současně s tím si zákonný zástupce vyzvedne rozhodnutí o přijetí (je nutno mít občanský průkaz - u cizinců pas).

Nepřijatí uchazeči (respektive jejich zákonní zástupci) si mohou ve středu 2. 5. 2018, nebo ještě ve čtvrtek 3. 5. 2018 do 14 hodin vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí (je nutno mít občanský průkaz - u cizinců pas) a současně s tím mohou podat odvolání. Pokud si rozhodnutí o nepřijetí nevyzvednete, bude odesláno poštou.

Body získané z centrálně zadáváných přijímacích zkoušek, včetně součtu všech bodů v rámci přijímacího řízení naší školy můžete nalézt pod odkazem výsledky přijímacího řízení.

Dnes ve škole proběhlo poslední zvonění pro čtvrté ročníky. Každá třída tuto akci pojala po svém a připravila svým mladším spolužákům vtipné rozloučení. Všem studentům přejeme hodně zdaru při maturitě. Ať zkouška dospělosti je úspěšným vykročením do jejich života.

Dovolujeme si poděkovat našim žákům, kteří  v tomto školním roce zveřejnili své školní referáty pomocí platformy YouTube a pokusili se popularizovat vybraná témata objektového programování a pokročilé informatiky široké veřenosti v českém i anglickém jazyce. Vybraná videa si můžete prohlédnout níže:

  

Ve dnech 19. a 20. dubna se v Plzni na letišti Letkov a v Centru Robotiky v Plzni uskutečnil 3. ročník národního finále soutěže CANSAT. CANSAT je soutěž středoškolských týmů, jejichž úkolem je sestavit funkční malý satelit o velikosti plechovky od limonády. Naši žáci se umístili na 5. místě a získali cenu za nejodolnější Cansat. Vítěz finále postupuje do evropského kola, které se letos koná na Azorských ostrovech. Reportáže z CanSat finále si můžete poslechnout na stránkách Radiožurnálu - http://prehravac.rozhlas.cz/audio/4000522