Facebook

Novinky

Dne 22. září 2015 se naši studenti zúčastnili jako každým rokem akce pořádané nadací Život dětem a prodávali přívěsky a magnety. Nyní jsme obdrželi poděkování  a informace o využití vybrané částky.

Naší škole a zejména dívčímu týmu GirlsSAT byla za umístění na 3. pozici v Evropě v rámci mezinárodní soutěže CanSAT udělena Evropskou kosmická agenturou (ESA) plaketa s nášivkou ESA, která létala přímo na oběžné dráze spolu s posádkou kosmické stanice. Členky týmu GirlsSAT, které pod osobní záštitou primátorky hlavního města Prahy satelit sestavily, se tak mohly opět přiblížit evropskému kosmickému programu a legendární astronautce S. Christopherové, která stejnou nášivku nosila při svém pobytu na kosmické stanici. Děkujeme ESA ze ocenění naší práce a také všem, kteří nás v této soutěži podporovali.

V příloze jsou uvedeny údaje o soutěži, které se mohou zúčastnit naše studentky.

Ve dnech 21. až 25. září 2015 absolvovali studenti prvních ročníků adaptační kurz v Kytlici v Lužických horách. Náplní programu byly hry na utužení kolektivu, ve kterých měli účastníci společně vyřešit úkoly. Zvlášť se povedla automobilová soutěž napříč třemi třídami. Závodníci měli za úkol nejen sestavit vlastní automobil z toho, co měli po ruce, ale i prezentovat přednosti svého výrobku. Vyvrcholením soutěže byl automobilový závod, cílem kterého bylo dostat se do cíle bez ztráty komponentů auta :-) Video můžete zhlédnout zde a také tady.

Ve dnech 23. a 24. 9. 2015 se všechny 2. ročníky zúčastnily na nádraží Praha - Bubny akce nazvané Preventivní vlak. Organizátoři se snaží osvětou, projekcemi a diskusí se studenty upozornit na nebezpečí číhající kolem železniční trati a prevencí minimalizovat počet těchto tragédií. 

Studenti zhlédli povídkový film, který natočili jejich starší vrstevníci z FAMU, mohli se zblízka seznámit s vybavením hasičského zásahového vozu a diskutovali s vyšetřovateli železničních nehod.

V pátek 18. 9. se naše škola zúčastnila finále soutěže Cortex Challenge 2015 pořádané FEL ČVUT. Naši žáci a žákyně  obsadili skvělé 2. a 3. místo s projekty zabývajícími se tvorbou osciloskopu a využitím ARM procesorů v soutěži CanSAT s moduly IQRF. Soutěž byla určena pro studenty středních škol, kteří mají zájem o mikroprocesory, programování a elektroniku. Úkolem bylo vytvořit mikroprocesorovou aplikaci s procesorem ARM-Cortex, která bude v domácích podmínkách provádět sběr dat nebo ovládat domácí přístroje. Gratulujeme úspěšným řešitelům, kteří opět dokázali, že SPŠE Ječná nabízí studentům  velmi kvalitní studijní programy v oborech IT a elektrotechniky.

IQRF Smart School je program IQRF Alliance zaměřený na podporu výuky, vzdělávání a praktických dovedností studentů středních a vysokých škol v oblasti bezdrátové komunikace, technologie IQRF a Internetu věcí (IoT). Naši studenti se s těmito technologiemi setkávají pravidelně již několik let. Ve 3. a 4. ročníku běžně pracují se systémy Internetu věcí (IoT), které se využívají ve špičkových komerčních firmách. Věříme, že užší spolupráce s IQRF Aliancí našim žákům přinese nejen moderní znalosti a dovednosti z oborů informační technologie, automatizace a elektrotechnika, ale také výrazně zvýší jejich uplatnění na trhu práce.

Naše škola v letošním roce opět přijala pozvání FCC PUBLIC na Mezinárodní strojírenský veletrh 2015, kde vystavovala a prezentovala své studentské projekty. Studenti naší školy představili robotického psa a minisatelit CANSAT. Všechny vystavené práce byly autorskými díly studentů, a možná i proto byla naše prezentace jednou z nejpopulárnějších částí veletrhu. Děkujeme všem žákům i partnerům za spolupráci.

V příloze je potvrzení  o bezinfekčnosti dítěte, které podepisuje rodič.

V další příloze je upřesněn odjezd tříd a potřebné věci s sebou.