Facebook

Novinky

8.prosince

Suplování v příloze

Suplování v příloze

Naše škola získala 2. místo v ocenění ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI roku 2016, který udělují zástupci předních firem z celé České republiky. Jako škola si velmi ceníme tohoto umístění.

www.doporucenozamestnavateli.cz

21. ročník Schola Pragensis je určen žákům ZŠ a jejich rodičům, kteří zde získávají přehled o studijních nabídkách v Praze. Stánek SPŠE byl od prvních minut po otevření v obležení žáků ZŠ, které zajímá elektrotechnika a svět počítačů. Studenti vyšších ročníků SPŠE pro ně připravili bohatý program a seznámili je se svými projekty, které řeší v rámci výuky. Nejvíce pozornosti budila počítačová hra, robotické vozítko KIWI, elektromagnetický levitátor, elektrická koloběžka a vozítko Cadet Car. S mnohými žáky se těšíme na shledanou při dnech otevřených dveří 8. 12. 2016, 10. 1. 2017 a 13. 2. 2017. 

Vzdělávací pobyt zajišťovala Fakulta elektrotechniky (FEL)  ČVUT. Ubytování a výuka probíhala v učebním středisku ČVUT v malé vesnici Temešvár, jež se nachází u Písku. Týden byl zaměřen na přednášky a experimenty z oblasti matematiky, fyziky, techniky a astronomie. Vyzkoušeli jsme si například měření CD laserem, levitaci pomocí supravodivosti či účinky statické elektřiny. Celý pobyt probíhal v přátelském duchu a myslím, že jsme si jej všichni užili a okusili vysokoškolskou atmosféru.

Ve středu 23. 11. 2016 proběhla zatím ve dvou třídách 4. ročníků beseda o možnosti uplatnění absolventů u Policie ČR a o případné možnosti studovat VŠ s policejním zaměřením. Zájemci mohou získat další informace u výchovných poradkyň.

Ve dnech 15.–16. 11. 2016 se v Praze konal IQRF IoT Hackaton, kde byly vidět nejrůznější technologie využívané v oblasti internetu věcí IoT. Utkalo se zde 40 studentů z 10 prestižních středních a vysokých škol ČR. V soutěži ná téma: Realizujte systém automatické ventilace a hlídání ovzduší pro zajištění optimálního prostředí v domácnosti tým naší školy ve spolupráci se SPŠ Frýdek-Místek skončil na 1. místě a porazil tak tým ČVUT Fakulty biomedicínského inženýrství. Úspěšným řešitelům blahopřejeme.

Dne 22. 11. 2016 udělil ředitel školy spolu s garantem výuky IQRF Akademie Ing. Mgr. Vladimírem Váňou, CSc. žákům naší školy certifikát o absolovování kurzu základů technologie IQRF, která se v současné době řadí mezi nejvyspělejší české technologie v oblasti IoT vzdělávání. Všem úspěšným absolventům gratulujeme a těsíme se na jejich další skvělé výsledky.

V pondělí 7. listopadu 2016 se zúčastnilo družstvo naší školy Přeboru SŠ Poprask ve florbalu. Oporou týmu byl student třídy E4 Dominik Záň, který vystřelil do nepřátelské branky 9 gólů. Video můžete zhlédnout zde.

V příloze jsou přihlášky pro obor C a pro obor E. Vyplněnou a podepsanou přihlášku je třeba odevzdat prof. třídnímu do pátku 25.11.

Studenti třídy A4 navštívili studio České televize v Praze. Zde si mohli vyzkoušet práci redaktora televizních zpráv a seznámit se s prací v Newsroomu, střihací technikou, studiovými kamerami a základy klíčování. Zažili zde příjemný čas plný novinek a zkušeností do života.

9.listopadu

Dne 7. 11. se konaly semináře pro žáky třetích ročníků na téma Co je smlouva a co z ní vyplývá. Žáci byli seznámeni s druhy smluv, náležitostmi, právy a povinnostmi smluvních stran. Byla jim předložena kupní smlouva na starší auto, kontrolovali její náležitosti. Tento seminář doplňoval výuku ekonomiky.