Novinky

Naši studenti oboru Informační technologie se zúčastnili exkurze v České televizi v Praze. Zde se seznámili s prací ve střihových studiích, ze základy klíčování, se studiem pro mezinárodní vysílání, oddělením postprodukce, zvukovým studiem a dalšími místy. Získali zde nové znalosti a zkušenosti se zpracováním zvuku a videa ve veřejných sdělovacích prostředcích.

Dne 20.3.2019 a 21.3.2019 proběhlo školní kolo 41. ročníku soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ), ze kterého postoupilo šest soutěžních projektů z oblasti:

Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace,

Ochrana a tvorba životního prostředí,

Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

do krajského kola soutěže. Všem postupujícím gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších kolech.

Dne 12. 3. 2019 studenti naší školy absolvovali exkurzi v budově Českého rozhlasu v Praze. Prohlídka začala v Galerii Vinohradská 12, Praha 2, kde se studenti seznámili s řadou starých rozhlasových přijímačů, magnetofonů, poslechli si nahrávky z archivu rozhlasu a seznámili se i s historií vysílání. Podívali se do vysílacích studií a střižen Českého rozhlasu v Římské ulici.  

Žáci C2a, C2b se zúčastnili exkurze do elektrárny Štěchovice. Měli možnost se v rámci předmětu Elektrotechnika podívat do strojovny průtočné elektrárny s Kaplanovými turbínami o celkovém výkonu 22,5MW a přečerpávací elektrárny s reverzní Francisovou turbínou o výkonu 45MW, které jsou součástí Vltavské kaskády. Viděli, že elektrárna funguje jako vyrovnávací, tj. že se provoz generátorů reguluje podle okamžité potřeby rozvodné elektrické sítě vvn, kam je rozváděna energie z venkovní rozvodny 110kV, přičemž je vše dálkově řízeno z centrálního dispečinku celé kaskády.

V rámci našeho programu spolupráce s průmyslem chodíme s žáky na workshopy do firem. Tentokrát jsme byli ve firmě CloudStack, kde si žáci odzkoušeli, jak se spravují na dálku a hromadně 2500 VM. Žáky práce velmi zaujala a někteří z nich by se této práci rádi věnovali.

V pondělí 4. 3. proběhla na škole prezentace zástupců firmy TMV SS spol. s r. o. Studenti na ní byli seznámeni srozumitelnou formou nejen se základy teorie infračerveného záření, ale i s historií jejího vývoje.

Hlavní částí pak byly praktické ukázky využití termografických systémů. Na závěr byl prezentován obraz posluchačů snímaný termografickou kamerou, který názorně demostroval využití termografického měření v terénu.

V Norimberku se na přelomu února a března konala výstava a konference zaměřená na embedded počítače a IoT. Výstava Embedded world v Norimberku je příležitost ušetřit čas vyhledáváním nových informací a dostat se jednoduše přímo do centra inovací, trendů a technických novinek a získat tak aktuální přehled o novinkách v technologiích embedded systémů, Internet of Things (IoT) a distribuční inteligenci "distributed intelligence". Proto i letos výstavu navštívili  naši vyučující. Kromě zmíněných informací přivezli z Norimberka i několik startkitů a pozvání pro naše studenty na stáže ve firmách.

Přihlášky na naši školu přijímáme denně od 7:00 do 17:00 v kanceláři školy v 1. patře naší školy na adrese: Ječná 30, Praha 2, 120 00. Nejblíže se k nám jde z linky C stanice I.P. Pavlova nebo z linky B stanice Karlovo náměstí. Těšíme se na první setkání s novými žáky a jejich rodiči.

V úterý 26. února 2019 studenty 4. ročníků navštívili zaměstnanci IT oddělení Policie ČR. Na úvod bylo řečeno, že o studenty naší školy je obrovský zájem. Budoucím absolventům SPŠE Ječná byly nabídnuty pracovní pozice v oblasti informačních technologií, jako například vývoj mobilních aplikací, údržba serverů apod. Zmínili taky možnost IT podpory zásahových týmů, například šifrování komunikace, použití dronů atd. Naší absolventi mohou najít uplatnění i v „kriminálce“ při vyšetřování útoků na bitcoinové burzy, osobní účty uživatelů a jiné. Policisté ukázali studentům aplikacitelefonu, pomocí které lustrují osoby... více