Novinky

V učebně 8. se konala beseda se studenty 4. ročníků na téma „Proč studovat vysokou školu?“. Přednášející popsal specifika studia na vysoké škole. Studenti jevili zvýšený zájem o laboratoř nanotechnologie, která umožňuje vyrábět struktury na bázi atomových sil. Lektor se zmínil o problematice výroby čipu a vývoje optických vláken. Vyzdvihl úspěšného absolventa SPŠE Ječná, který v rámci Double degree programu získal diplom prestižního National Taiwan University of Science and Technology (NTUST).

Naši čtyři studenti třídy C4b se zúčastnili 16.11.2021 na VUT Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií v Brně soutěže Merkur PerFEKT Challenge na téma Kresba obrázku pomocí robotické ruky. Obsadili velmi pěkné 3. místo. Tímto jim děkujeme za účast a  gratulujeme!!!

Dne 19. 11. 2021 během velké přestávky (10:05 - 10:20) si můžete přijít zabubnovat do školní tělocvičny.  Akci Bubnovačka 2021 pořádá celostátně Centrum LOCIKA, které pomáhá dětem ohroženým domácím násilím. Motto akce je: "Bubnuj, aby bylo děti lépe slyšet!" Bubínky si přineste s sebou. 

Odkazy:  https://www.centrumlocika.cz/https://www.detstvibeznasili.cz/https://www.detstvibeznasili.cz/bubnovacka

Na Karlovku proběhne 13. listopadu 2021 na Právnické fakultě UK a zároveň část celého programu se bude streamovat na webu nakarlovku.cz. Na chatech budou připraveni zodpovědět jakékoli otázky zástupci všech 17 fakult UK. Pro větší přehlednost v široké nabídce studijních programů je připraven nový web pro uchazeče nakarlovku.cz a brožura Studuj na Univerzitě Karlově. Pro uchazeče s ekonomickým znevýhodněním nabízí například podání jedné přihlášky zdarma či nabídku seminářů. 

 

Ve středu odpoledne proběhlo diskusní setkání našich žáků a programátorů z praxe. Diskutovalo se o dvou tématech: Co má umět junior programátor; jak může vypadat zadání od zákazníka. Žáci 4. ročníků se velmi aktivně zapojili do diskuse a získali důležité poznatky pro jejich začínající profesní život.

Dovolujeme si zájemce o studium a jejich rodiče a přátele upozornit, že dny otevřených dveří se budou konat pouze online v nejbližších termínech. Sledujte prosím naše stránky školy.

Zajímájí vás novinky ze světa informačních technologií? Na otázky ze světa IT vám odpoví nový technologický podcast Jedničky a Nuly Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze.  Podcast uvádí známá popularizátorka vědy Sara Polak, V prvním dílu s názvem: Kdy nám budou drony doručovat nákupy? se posluchači od odborníka z FIT ČVUT Ing. Lukáše Brchla Veškeré informace najdete na www.fit.cvut.cz/podcast 

Fakulta dopravní ČVUT v Praze vyhlašuje 14. Ročník soutěže Cena Děkana. Podrobné podmínky soutěže naleznete na https://cena-dekana.fd.cvut.cz/ a se svými dotazy se můžete obrátit na kontaktní osobu, kterou je Ing. Jana Bidlová (e-mail: cena-dekana@fd.cvut.cz.)

Ve středu 13. října 2021 družstvo školy ve složení Michal Blaha A3, Jiří Blaha, Jakub Hofman E3 a Dominik Bek E2 obsadili 6. místo z 26. škol v Přeboru Prahy v přespolním běhu. Děkujeme studentům za skvělou reprezentaci školy.