Ochrana soukromí a osobních údajů

Správcem osobních údajů je škola: SPŠE Ječná, Ječná 30, 121 36, Praha 2 IČO: 61385301 (dále jen škola). Škola v rámci své činnosti uskutečňuje vzdělávací a v souvislosti s ní vědeckou, výzkumnou, vývojovou, inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost a s nimi související činnosti. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Eva Šmídová, gdpr@bdo.cz, 731 609 403, BDO Advisory s.r.o. - Karolinská 661/4, Praha 8, 186 00 . Veškeré další podrobnosti k evidenci osobních údajů a soukromí Vám rádi sdělíme na sekretariátu školy v pracovní době po předchozím telefonickém objedání.

Poučení o zpracování osobních údajů prostřednictvím Cookies

Pro rozlišení jednotlivých počítačů a nastavení některých služeb používáme technologii cookies. To jsou informace, které naše servery ukládají pomocí webového prohlížeče do jednotlivých počítačů. Cookies neslouží k získávání nebo ukládání jakýchkoli citlivých osobních údajů a žádné z cookies neobsahují Vaše přímé identifikační údaje.

Cookies používáme na základě vašeho souhlasu, který vyjadřujete nastavením svého internetového prohlížeče tak, že ukládání těchto cookies umožňuje. Pokud si přejete svůj souhlas s používáním těchto cookies odvolat, proveďte prosím příslušné nastavení vašeho internetového prohlížeče. U běžbých prohlížečů můžete pro správu cookies využít také kombinaci tlačítek "[Ctrl + Shift + Delete]".

K čemu cookies používáme?

 • K uložení osobních nastavení.
 • Ke statistickému zaznamenání, měření návštěvnosti a zabezpečení sítě.
 • K uložení registračních informací.
 • K doručování relevantního obsahu našich stránek.
 • V rámci měření návštěvnosti můžeme také sbírat obecné informace o přibližné geografické lokaci Vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Tyto data jsou sbírána za účelem poskytnutí personalizovaného obsahu na základě vaší geografické lokace.

  Informace o zpracování osobních údajů

  Škola jako správce osobních údajů, tímto informuje subjekty zpracování o rozsahu jejich práv a o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů.

  Škola zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

  Škola shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelu.