Facebook

Novinky

Přitažlivým cílem posledních exkurzí v tomto školním roce se stala návštěva a prohlídka přilehlých výrobních provozů ve firmě Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Skupina studentů tříd A1a, A2 a E2b si v pondělí 26. června 2016 prohlédla se zájmem muzeum, depozitář automobilů, oddělení lisů a kompletace automobilů. Viděli zde i produkty firem Tucker, Schuler a Siemens.

Naši studenti se 22. 5. - 26. 5. 2017 zúčastnili soustředění Jarní škola mladých autorů, které pořádala fakulta ČVUT FEL, katedra fyziky. Bylo zaměřené na výuku v autorských programech, základy typografie, zacházení s videosoubory, zvukovými soubory atd. Studenty velmi zaujalo také noční pozorování oblohy a překrásná jihočeská krajina. V soutěži o nejlepší prezentaci vybraného tématu se naši studenti umístili na prvním místě za prezentaci o termojaderné fúzi. Srdečně blahopřejeme!

SPŠE Ječná se ve středu 7. 6. 2017 zúčastnila konference StreTech na ČVUT v Praze, kde prezentovala studentské projekty z oblasti elektrotechniky a IoT, jako například elektrickou koloběžku, robotickou základnu, IQRF IoT  se senzory osvětlení, Teslův transformátor řízený Arduinem a další. Náš stánek se opět těšil velké návštěvnosti jak z řad návštěvníků tak i  posluchačů ČVUT.

V příloze je uvedeno zařazení žáků budoucích prvních ročníků do tříd. Vzhledem k tomu, že na pokročilou němčinu se přihlásili jen 4 žáci, jsou všichni němčináři sloučeni do jedné skupiny a obsah výuky bude přizpůsoben úrovni vědomostí žáků.

V příloze je formulář přihlášky k podzimnímu termínu maturit. Formulář žák vyplní, vytiskne a odevzdá řediteli školy co nejdříve, nejpozději do 26. 6. 2017.

Pokyny k vyplnění:

Školní rok: 2016/2017

Období: podzim

Škola: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30

Ječná 30, 121 36 Praha 2

Forma vzdělávání: denní

RED IZO: 600004783

 

Žák, který jde k maturitní zkoušce poprvé, si zaškrtne řádný termín. Pokud vykonal úspěšně písemnou práci z českého jazyka a literatury  (všichni žáci, krom jednoho, který z důvodu nemoci práci nepsal) bude mu tato uznána.

Ve středu 7. 6. 2017 proběhl ve Sportovním areálu Pražačka Student Cup 2017. Na této akci naši studenti úspěšně prezentovali naší školu a získali ocenění za nejlépe hodnocenou střední školu v pátém ročníku Student Cupu SŽDC.

Dne 7.6.2017 probíhalo vyhlášení výsledků obvodních a krajských kol soutěží Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jednou ze soutěží byla i soutěž v programování mikrořadičů, kde se v krajském kole umístili naši žáci na 3. místě Kryštof Keil a na 1. místě František Štefanec. Oběma žákům gratulujeme.

Příslušník policie por. Holub rozebíral při dvouhodinové lekci s žáky 1. ročníků témata nebezpečí návykových látek, zákaz jejich držení a distribuce. Dále probral pravidla bezpečného pohybu ve městě, právo na nutnou přiměřenou obranu a druhy povolených obranných pomůcek. Na názorných příkladech lektor rozebíral různé situace z policejní praxe, které mohou pomoct studentům v každodenním životě. Základní myšlenka byla: „Chovejme se k druhým lidem tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám". Studenti měli možnost si prohlédnout vybavení, které používá Policie ČR a jiné bezpečnostní složky.