Novinky

V úterý 5. 6. 2018 v aule SPŠE za přítomnosti pana ředitele, prof. třídních a místopředsedů komisí se konalo slavnostní předávání maturitních vysvědčení studentům tříd A4, C4a, C4b a E4. K slavnostní atmosféře přispěla i přítomnost mnohých rodičů a sourozenců. Blahopřejeme studentům k úspěšnému složení zkoušky dospělosti!

V úterý 5. června 2018 tým SPŠE Ječná se zúčastnil Poháru Prahy středních škol v nohejbalu. V napínavém souboji o 5. místo se našim studentům podařilo porazit SPŠ Dušní 2:1 na sety. Oporou týmu byl Immanuel Bárta ze třídy E3a. Děkujeme studentům za reprezentaci školy. Na krátký sestřih utkání v rozlišení 4K se můžete podívat na YOUTUBE.

V přílohách naleznete abecední seznamy tříd prvních ročníků.

 

V pondělí 11. 6. 2018 v 11 hod. se konalo v Brožíkově síni Staroměstské radnice přijetí studentů středních škol u příležitosti slavnostního předávání pamětních listů za úspěšnou účast v soutěžích vyhlašovaných MŠMT. Z naší školy bylo oceněno 5 studentůSrdečně gratulujeme!

V přílohách naleznete přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky podle jednotlivých oborů. Vyplněnou přihlášku je třeba dodat do školy co nejdříve - nejpozději 25. 6. 2018 do 15 hodin.

Informace CERMATu: Žáci, kteří v jarním zkušebním období maturitní zkoušky 2018 úspěšně vykonali písemnou práci z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky (PP z ČJL), ale neukončili řádně poslední ročník vzdělávání a nevznikl jim tedy nárok na konání dalších zkoušek v jarním zkušebním období, se v rámci podání přihlášky k řádnému termínu MZ hlásí k celé komplexní zkoušce z ČJL včetně PP, nebudou ale PP z ČJL v podzimním zkušebním období znovu konat. Žákům bude výsledek této dílčí zkoušky uznán, ale pouze za předpokladu, že úspěšně ukončí závěrečný ročník studia v tomto školním roce (tj. nejpozději do 30. září 2018). Informace o možnosti uznání výsledku PP z ČJL bude součástí výpisu z přihlášky žáka. Dále máte v příloze informace CERMATu k podzimní maturitní zkoušce.

Dům dětí a mládeže Praha 2 již devátým rokem předával ceny a diplomy na slavnostním ceremoniálu vítězům soutěží Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Oceněno bylo celkem 130 soutěžících v různých kategoriích od kategorie „cvrček“ až po studenty středních škol v kategorii Programovací jazyky a Tvorba webu. V těchto kategoriích se umístilo i 8 studentů naší školy, kterým srdečně gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci SPŠE Ječná.

Odborné praxe ve firmách se konají od 21. 5. do 1. 6. 2018 a jsou povinné pro všechny žáky 2. a 3. ročníků. Za účelem podpory žáků a odevzdávání profesních životopisů byla na moodle.spsejecna.cz zřízena kategorie kurzů OP - Odborná praxe a kurz Odborná praxe 21. 5. - 1. 6. 2018. V případě nějakého problému během praxe volejte ZŘ Ing. Zdeňka Velicha, 603 33 19 25. UPOZORNĚNÍ: Potvrzení o absolvování odborné praxe byla žákům rozdána před nástupem na praxi. Je nutné je odevzdat třídnímu učiteli do 8. 6.

Fakulta strojní ČVUT pořádá pro žáky SŠ tradiční Letní školu robotiky. Přijďte a zkuste si naprogramovat a rozhýbat robota!

Ve středu 30. května 2018 naši žáci navštívili novou budovu ČVUT CIIRC v Praze 6 kde vzniká výzkumné a experimentální prostředí pod názvem Testbed pro Průmysl 4.0. Zde si zájemci o automatizovanou a digitalizovanou výrobu dle principů Průmyslu 4.0 mohou sami vyzkoušet inovativní řešení pro chytré továrny, ověřovat jejich kompatibilitu, funkčnost a účinnost, simulovat a optimalizovat výrobní a související vnitropodnikové procesy. Testbed je unikátní platformou pro otevřenou spolupráci napříč průmyslem a akademickou sférou. Základem Testbedu je flexibilní výrobní linka pro.. více

Rozpis s pozvánkou v příloze

V úterý 15. května 2018 tým SPŠE se zúčastnil 7. ročníku turnaje o pohár VŠFS a obsadil 8. místo. Školu reprezentovali studenti ze tříd C3a, A2a, C1b, E1a, E1b. Na krátký sestřih utkání v rozlišení 4K si můžete podívat na Youtube.

V pondělí 28. 5. 2018 proběhla pro žáky 1. ročníků pod vedením Mgr. Lucie Kovandové z Občanské poradny REMEDIUM beseda na téma Rodina a finance. Důležité otázky dneška: co je finanční gramotnost, jak se nezadlužit, co dělat, když se rodina dostane do finančních problémů aj. Beseda byla pro naše studenty velkým přínosem.

V příloze je uveden předpokládaný rozpis ústních maturit v týdnu od 28.5. pro třídy C4b, E4 a loňskou třídu C4c, jejíž žáci maturují společně se třídou C4b.

Dvanáctý ročník konference StreTech (středoškolská technika) se koná 6. 6. 2018 - viz přiložená pozvánka. Přihlásit se je možné zde. Cílem konference StreTech je umožnit setkání a prezentaci prací studentů SŠ na půdě ČVUT. Práce mohou být individuální nebo kolektivní a mohou být prezentovány formou posteru, modelu nebo elektronické prezentace. Témata nejsou omezená - humanitní, umělecká, přírodovědná nebo technická.