Novinky

V pátek 16. února 2024 u nás ve škole pořádal studentský parlament akci s názvem "No-Backpack Day". Jak již název napovídá, studenti, kteří se akce zúčastnili, si své školní potřeby přinesli jiným způsobem než v batohu. Kreativita našich studentů nás příjemně překvapila, což dokládají i přiložené fotografie. Jednalo se o pilotní akci školního parlamentu, která sklidila pozitivní ohlasy jak mezi studenty, tak i pedagogy. Proto věříme, že se akce bude konat i v příštím roce. Více fotek na https://www.instagram.com/jecnaparlament/

Pro správné vyplnění přihlášky na naši skolu prostřednictvím systému DiPSy, nebo pomocí papírového formuláře uvádíme základní informace o naší škole a nabízených programech ke studiu:

 

Název a adresa střední školy: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30

Forma studia: denní (pro všechna zaměření)

Zkrácené studium: ne, nezaškrtávat (pro všechna zaměření)

Názvy a kódy oborů a zaměření

  • Název oboru zaměření/ŠVP: C / Programování a aplikace počítačů Kód oboru vzdělání: 18-20-M/01
  • Název oboru zaměření/ŠVP: A / Aplikace počítačů v automatizaci a robotice Kód oboru vzdělání: 26-41-M/01
  • Název oboru zaměření/ŠVP: E / Elektronické počítačové systémy Kód oboru vzdělání: 26-41-M/01

Povinné přílohy:

Nepovinné přílohy (pouze pro uchazeče, kterých se to týká):

Doporučujeme kompletní přihlášku, včetně všech příloh podat prostřednictvím systému DiPSy, ale škola samozřejmě akceptuje všechny formy podání přihlášky a v případě nejasností bude s uchazeči aktivně komunikovat e-mailem, nebo datovou schránkou.

Naši čtyři studenti 4. ročníku se zúčastnili  na VUT Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií v Brně soutěže Merkur PerFEKT Challenge na téma  stavba autonomního dopravního prostředku. Obsadili ve finále velmi pěkné 3. místo. Tím získali další pohár do sbírky naší školy. Tímto jim děkujeme za účast a  gratulujeme!!!

Včera jsme uspořádali další panelovou diskusi. Opět přišel Jak Viktor Křepelka a Antonín Kadrmas a k nim se přidal Ondřej Komeda. Se žáky 2. a 3.  diskutovali o tom, jak vypadá život po absolutoriu naší školy.LM

Dnes u nás měli přednášku hoši z NN IT HUBu o etickém hackingu. Žáci se dozvěděli o tom, jaké je to být etickým hackerem, a také o možnostech brigád a stáží.

Děkuji Janu Kopeckému a Markovi Jílkovi, že přišli. LM

Studenti třídy E2 navštívili dne 13.2.2024 školní štěpný jaderný reaktor VR-1 Vrabec, který provozuje Katedra jaderných reaktorů na FJFI ČVUT. Získali zajímavé informace o konstrukci a činnosti jaderného reaktoru, druhu a použití jaderného paliva, demineralizaci vody použité v reaktoru, ochraně před jaderným zářením a práce operátorů při řízení činnosti reaktoru. Díky minimálnímu výkonu reaktoru měli možnost nahlédnout přímo do nádoby reaktoru s umístěnými palivovými tyčemi.

Ve dnech 29. 1. - 2. 2. 2024 se konal tradiční lyžařský zájezd do Alp. Ledovec Kitzsteinhorn v nadmořské výšce 3200 metrů nás přivítal krásným slunečným počasím a nádherně upravenými sjezdovkami. Specialitou tohoto střediska je černá sjezdovka "Black Mamba", která má sklon63%. Sjezdovka je dlouhá 1000 metrů, převýšení činí 290 metrů a je „jedovatá“ jako mamba. Dalším lyžařským střediskem, které jsme navštívili, byl Schmitten s nejdelší sjezdovkou v délce 4000 m. Studenti školy si v Alpách perfektně zalyžovali a načerpali energii na nové pololetí, někteří také na maturitu :-). Velké poděkování Ski Rakousko, ALVA Tour za perfektní zajištění skvělého zájezdu pro studenty naší školy.

V rámci karierního poradenství probíhá na škole série panelových diskusí s úspěšnými absolventy naší školy.

Dne 30. ledna jsme se takto potkali s panem Ing. Vackem a M. Kozákem, kteří sdíleli své zkušenosti s třídou C2c a A2a. Cílem akce bylo motivovat studenty ke studiu a prostřednictvím osobních příběhu jejich bývalých spolužáků a ukázat jaké jsou možnosti uplatnění našich absolventů na pracovním trhu.

Naši žáci se zúčastnili exkurze do Staropramenu, kde viděli, že vaření piva je dnes hlavně o technice. Měli možnost vidět celý automatizovaný provoz.  Děkujeme paní Horské za organizaci exkurze.

Vážení rodiče, studenti, bývalí studenti a přátelé školy, srdečně vás zveme na maturitní a imatrikulační ples školy, který se koná v sobotu 17.2. od 19 hodin ve Velkém sále Lucerny. Vstupenky na ples lze zakoupit v síti Ticketmaster.cz

Dnes k nám přišli páni z firmy TÜV SÜD a seznámili žáky 4. ročníku s technickým řešením bezpečnosti v automobilech. Naši žáci získali možnost ucházet se o práci v této firmě.

Naši žáci se včera zúčastnili praktického workshopu o kontejnerovém sytému kubernetes přímo v centrále Seznam.cz. Žáci si mohli vyzkoušet, jak se kontejnery pracuje. Dozvěděli i užitečné o celém sytému kubernetes.MS

25.ledna

Zveme zájemce o studium a jejich rodiče a přátele na den otevřených dveří spojený s prohlídkou školy, který se koná dne 25. ledna 2024 (čtvrtek) od 14:30 do 17:30 hodin.