Novinky

Ve dnech 21. - 23. června 2022 se konal tradiční vodácký kurz. Zúčastnila se jej řada studentů tříd C1a, C1b, C2a, C2b, C2c, A2, A3, C3b, C3d, E3 a čerství maturanti třídy A4, C4b. Sjížděla se Vltava od Vyššího Brodu do Českého Krumlova. Počasí se vydařilo a studenti si užili krásné tři dny na vodě. Tento vodácký kurz byl významným utužením kolektivu. Na krátký sestřih z akce se můžete podívat na YOUTUBE.

Naši studenti se 28.6.2022 zúčastnili exkurze u fy.Elektroline a.s. Navštivili výstavbu nové tramvajové vozovny (depa) v Plzni Slovany, dále stavbu trolejového vedení a lávky pro České dráhy a nakonec dokončenou realizaci kruhového objezdu pro trolejbusy DP Plzeň. Exkurze byla podnětná a studenti se seznámili s nejnovějšími trendy ovládání a signalizace dopravní infrastruktury.

Díky finanční podpoře MŠMT a za podpory Magistrátu hl. m. Prahy si Vás dovolujeme pozvat na 60 hodinový výcvik v programu aART. Jde o jedinečnou zahraniční evidence-based metodu, která ve 3 modulech podporuje u dětí nácvik sociálních dovedností, zvládnutí vzteku a agrese a rozvoj morálního usuzování. V rámci 3 školících a 1 supervizního setkání se účastníci naučí vést preventivní program aART, vyzkouší si jej a dostanou podporu formou reflexe jejich práce. Dále budou moct aART využívat ve své vlastní praxi. Více informací v příloze. Vedení školy doporučuje!

Třída C3b navštívila pod vedením Jana Moliče muzeum dálnopisu v Třebotově. Kdysi populární technika komunikace je dnes provozována již jen nadšenci. Ovšem parádní je, že většina strojů v expozici funguje! Více se dozvíte na https://dalnopisy.webnode.cz/muzeum/

Kariérní poradenství na naší škole připravilo dne 27.6.2022 pro studenty druhých ročníků přednášku pana Tomáše Habarty, který je absolventem SPŠE a ve své krátké profesionální kariéře prošel firmou spolupracující s americkou NASA, má zkušenosti s podnikáním i s prací v startupu a v současnosti pracuje ve společnosti JUFA jako virtuál reality advisor. Přednáška, zaměřená hlavně na vnitřní motivaci, ukázala studentům jak zajímavou práci jim nabízí současné vzdělání, kde všude se využívá VR a jak je pro kariérní postup důležitá cílevědomost a mysl otevřená k novým příležitostem.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy pořádá letní kurzy češtiny pro žáky z Ukrajiny. Kurzy jsou určeny pro žáky ve věku 14–18 let, výuka probíhá každý všední den po dobu čtyř týdnů. Celková hodinová dotace kurzu je 80 vyučovacích hodin. Žáci dostanou zdarma učebnici a další výukové materiály. Kurzy budou probíhat v centru Prahy (Praha 1). 

- 4. 7. – 29. 7., pondělí až pátek od 9.30 do 12.45 h (Praha 1, ulice Hybernská) - 4. 7. – 29. 7., pondělí až pátek od 13.30 do 16.45 h (Praha 1, ulice Hybernská) - 1. 8. – 26. 8., pondělí až pátek od 9.30 do 12.45 h (Praha 1, ulice Hybernská) Pro přihlášení vyplňte přihláškuPro další informace pište na email katerina.sormova@ff.cuni.cz, tel. 604 316 808

Studenti třídy C4b Roman Skřivan a Dmitry Leshchinskiy obsadili druhé a třetí místo v soutěží v programování v okresním kole v Praze 2. Studentům byly předány ceny a diplomy na slavnostním ceremoniálu, který se konal ve středu 15. 6. 2022 v aule DDM ve Slezské ulici na Praze 2.

Ve středu 22. června 2022 se budou ve škole od 17:00 konat třídní schůzky pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků. Třídní schůzku povede vyučující, který bude s velkou pravděpodobností od září vykonávat funkci třídního učitele. Na třídních schůzkách budete seznámeni se školním řádem, pravidly pro hodnocení a klasifikaci a také s fungováním informačního systému, ve kterém budete moci sledovat docházku a klasifikaci. 

Magistrát hl. m. Prahy, který přijal  záštitu nad esportovým turnajem Prague Champs, který se odehraje tento víkend 18. – 19. 6. v O2 universu, nabízí vstupenky na tuto akci našim studentům s 50% slevou. Při objednávce na webu ticketmaster.cz uplatněte speciální kód SKOLA50.

Dne 10.6. 2022 se v rámci programu kariérového poradenství uskutečnila na naší škole přednáška společnosti ATOS. Studenti třetího ročníku se dozvěděli, proč je důležité si založit LinkedIn profil, jak má vypadat úspěšné CV, co to je HR a čím se zabývá IT specialista ve společnosti ATOS. Přednášejícími byli pan Jan Vaněk, Zuzana Horáková, Alois Sečkár a Roman Matoušek. Všem přednášejícím děkujeme za inspirativní dopoledne!

1. června 2022 se konal čtrnáctý ročník konference StreTech 2022. Konferenci Středoškolská Technika - StreTech pořádalo ČVUT v Praze ve spolupráci se středními školami. Tak jako v minulosti i letos se konference zúčastnili studenti naší školy se svými projekty. Prvním byl projekt umělá inteligence prakticky zabývající se tvorbou firmware s prvky AI pro mikrokontrolér STM32L432 zpracovávající data z akcelerometru snímajícího chvění ventilátorku a naučeného poznat správný či chybný chod větráčku, přičemž studenti použili nástroj NanoEdge AI Studio od firmy STMicroelectronic. Druhým projektem programování mikrokontrolérů STM32 v jazyce micropython zabývající se implementací jazyka Python do mikrokontroléru STM32WB rovněž od firmy STMicroelectronic. Rovněž tento projekt byl motivován studiem AI. Tak jako v minulých letech o projekty našich studentů byl zájem, stejně jako o naše studenty coby budoucí studenty ČVUT.

Studenti SPŠE Ječná absolvovali odbornou praxi na FIT ČVUT s níž úzce spolupracujeme. Absolvovali praktická cvičení v bakalářských a magisterských předmětech, např. 3D tisk, Struktury a architektury počítačů, Strojové vidění a zpracování obrazu a jiné. Milým překvapením je, že dosáhli srovnatelných bodových výsledků, jakých běžně dosahují studenti FIT. Jsou tak k VŠ studiu dobře připraveni. Nejlepších výsledků dosáhl student Martin Krupička z 2. ročníku naší školy. Bodové hodnocení absolventů odborné praxe bude zohledněno v přijímacím řízení na FIT ČVUT.  

Studenti naší školy v rámci splnění odborných praxí se zúčastnili projektu Erasmus+ v počtu tří výjezdových skupin. První skupina navštívila Rakousko, kde ve Vídni konali praktickou výuku v různých odborných firmách, navštívili muzea a prohlédli si kulturní a historické památky města. 

Druhá a třetí skupina konala praxe v odborné firmě Dolphin v italském Miláně. Kromě práce a získávání zkušeností v oboru se studenti zajímali i o historické centrum a dění města. Podnikli výlety do okolí, kde obdivovali krásy mistní krajiny, zvyky a zdejší historii. Všichni studenti si přivezli zpět nejenom zajímavé a hlavně nezapomenutelné zážitky, ale i mnoho zkušeností s prací v zahraničí.