Výpočet šance na přijetí

Známky z 8. třídy, 1. pololetí
Český jazyk:
Matematika:
Fyzika:
Chování:
Průměr všech známek:
Známky z 8. třídy, 2. pololetí
Český jazyk:
Matematika:
Fyzika:
Chování:
Průměr všech známek:
Známky z 9. třídy, 1. pololetí
Český jazyk:
Matematika:
Fyzika:
Chování:
Průměr všech známek:Upozorňujeme, že uvedená kalkulačka pracuje s odhadem, který byl založen na legislativní úpravě přijímacího řízení do roku 2023. Zavedení nové legislativy v roce 2024 může způsobit nepřesnosti v tomto odhadu, neboť se významně mění matematický model na kterém je přijímací řízení založeno a jeho předvídatelnost je v roce 2024 nižší, neboť pro něj zatím neexistují žádná historická data.