Výpočet šance na přijetí

Známky z 8. třídy, 1. pololetí
Český jazyk:
Matematika:
Fyzika:
Chování:
Průměr všech známek:
Známky z 8. třídy, 2. pololetí
Český jazyk:
Matematika:
Fyzika:
Chování:
Průměr všech známek:
Známky z 9. třídy, 1. pololetí
Český jazyk:
Matematika:
Fyzika:
Chování:
Průměr všech známek: