IT Informace / eduroam

Eduroam je bezdrátová síť provozovaná výzkumnými a vzdělávacími institucemi, které poskytují připojení uživatelům napříč celou Evropou i na některých dalších kontinentech. Uživatelé by měli být schopni připojit se svým uživatelským jménem a heslem kdekoli, kde je bezdrátová síť eduroam k dispozici.

Myšlenka umožnit uživatelům transparentní používání propojených sítí vznikla v rámci TERENA mobility TF. Motivací všech prací je, aby použití služeb sítě bylo tak snadné jako je používání roamingu mobilních operátorů. Uživatel má jediný účet (ve své domovské síti) a tento účet jej opravňuje k použití bezdrátové sítě kteréhokoliv člena projektu.

Parametry připojení naleznete na stránce o wifi. Při používání sítě eduroam je potřeba dodržovat pravidla připojení.

Pravidla používání

Pravidla pro používání eduroam jsou definovány roamingovou politikou této sítě viz. https://www.eduroam.cz/cs/roamingova_politika.

Uživatelé mají následující povinnosti:

 • Každý uživatel roamingu je povinen se řídit podmínkami roamingu hostující a domácí sítě a dále zásadami přijatelného užití akademické sítě CESNET viz. https://www.cesnet.cz/sdruzeni/dokumenty/zasady-pro-pristup-do-velke-infrastruktury-cesnet-access-policy-ap/
 • .
 • Každý uživatel roamingu je povinen okamžitě reagovat na výzvy a pokyny správy sítě hostující i domácí sítě a roamingového centra Cesnetu.
 • Každý uživatel roamingu je plně odpovědný za zneužití svých osobních údajů (heslo, certifikát,..), umožňujících mu přístup do sítě.

Zásady přijatelného užití

Ze zásad přijatelného užití akademické sítě CESNET vyplývá, že uživatelé nesmějí používat tuto síť pro činnosti, které:

 • umožňují nebo snaží se získat neoprávněný přístup ke zdrojům připojených sítí
 • porušují práva duševního vlastnictví
 • nepříznivě působí na provoz sítě nebo jejích jednotlivých služeb, brání uživatelům v přístupu k těmto službám, ohrožují činnost sítě nebo nadměrně omezují její výkon
 • plýtvají kapacitou sítě
 • ničí integritu informací uložených v počítačích a ostatních síťových prvcích
 • omezují soukromí uživatelů.

Omezení sítě na SPŠE

 • Je podporován protokol IPv4.
 • IPv4 adresa se přiděluje pomocí DHCP.
 • Není povolena přímá komunikace mezi jednotlivými připojenými zařízeními.
 • Není povolen příchozí provoz (provoz iniciovaný z venku), tj. pokud si spustíte například webový server na svém notebooku, tak nebude z vnějšku dostupný.
 • SMTP (odchozí pošta z klienta) je povolen pouze na SMTP servery používající autentizaci a šifrování pomocí TLS (obvykle port 465/tcp či 587/tcp).
 • není povoleno používání Peer to Peer (P2P) sítí jako je DirectConnet, Kazaa či eDonkey,

Blokování přístupu

Při porušení pravidel může být uživateli omezen (zablokován) přístup k síti eduroam a případně i omezen přístup do dalších částí počítačové sítě.

Občas se stane, že počítač šíří nežádoucí provoz i bez vědomí vlastníka počítače – jedná se o různé viry a podobnou havěť. I v tomto případě bude uživateli zablokován přístup do sítě, neboť se řádně nestará o používané zařízení. Věnujte proto dostatečnou péči zabezpečení svého počítače.

Hlášení závad a problémů

V případě problémů se obracejte e-mailem na : podpora@spsejecna.cz, nebo na odpovědnou osobou: Setnička David, Ing.