IT Informace / Počítače a síť

Přihlašování

Pro přihlášení do školních počítačů použijte přihlašovacích údaje, které běžně používáte do informačního systému.V případě ztráty nebo zapomenutého hesla použijte: Formulář pro zapomenuté heslo. Nové heslo se přenese do školní počítačové sítě až druhý den, do té doby požádejte svého vyučujícího, nebo správce IT o lokální přihlašovací údaje.

Lokální přihlašovací údaje

Pro zobrazení této informace se musíte nejprve přihlást.

Lokální disky v PC v učebnách

 • C:\ je prostor pro operační systém a předinstalované programy. Obsah disku monou měnit pouze vyučující.
 • D:\ je prostor pro dočasné ukládání lokálních souborů během cvičení. Obsah disku může měnit kdokoliv, musí ale vzít na vědomí, že celý disk D: je určen pouze pro dočasná data a pravidleně se maže.

Síťové disky v PC učebnách

 • M:\ je prostor pro ukládání vašich osobních dat. Vyučující z něj mohou pouze číst.
 • Z:\(předmět) je prostor pro sdílení materiálů ke speciálním zkouškám. Platí speciální omezení dle typu zkoušek.

Aplikace, programy, software v učebnách

Software na školních počítačích je rozdělen na standartní a odborný. Standardní software udržuje správce IT a je aktualizován 1x ročně. Tento software je nainstalován na všech PC ve všech učebnách a změny v jeho konfiguraci provádí výhradně správci IT - vyučujícím je zakázáno jej měnit. Za standartní software je považován:

 • Microsoft Visual Studio
 • VariCAD
 • MultiSim
 • Blender
 • Google Chrome
 • Adobe Reader
 • Gimp
 • DoubleCommander
 • 7zip
 • Notepad++
 • OpenOffice/LibreOffice
 • Microsoft Office (různé verze)
 • CSI NIQES

Za odborný software je považáván jakýkoli software, který není uveden v seznamu standardního softwaru. O jeho instalace a správu se starají přímo vyučující. V případě, že vyučující potřebuje tento software přidat, odebrat, nebo spravovat, kontaktujte správce IT, který mu poskytne přístup.

V rámci organizace maturitních zkoušek je od 1.4. do konce ústních maturitních zkoušek zakázáno jakkoli SW v počítačích měnit. Maturitní zkoušky budou probíhat na čistém obrazu učeben k 1.4., který bude před začátkem každé zkoušky nahrán do všech PC.

Aplikace, programy, software v kabinetech

Software na PC ve školních kabinetech a sborovně je rozdělen na standartní a odborný. Standardní software udržuje správce IT a je aktualizován na žádost správce kabinetu. Za standartní software je považován:

 • 7-zip
 • Adobe Reader
 • DoubleCommander
 • Gimp
 • Google Chrome
 • MS OfficeStd2010
 • Notepad++
 • OpenOffice
 • PDF24

Za odborný software je považáván jakýkoli software, který není uveden v seznamu výše. O jeho instalace a správu se starají přímo vyučující. V případě, že vyučující potřebuje tento software přidat, odebrat, nebo spravovat, kontaktujte správce IT, který mu poskytne přístup, obdobně jako v PC učebnách.

Síťová komunikace

Komunikace uvnitř školní sítě je omezená tak, že pro komunikaci uživatelů jsou povoleny pouze na následující rozsahy portů:

 • Porty 8080 až 8090, protokoly TCP/UDP
 • Porty 65525 až 65535, protokoly TCP/UDP

Hlášení závad a problémů

V případě problémů se obracejte e-mailem na : podpora@spsejecna.cz, nebo v případě havárií na odpovědnou osobou: Setnička David, Ing.