Školní kolo Středoškolské odborné činnosti

26.ledna, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

Ve středu 22.2.2017 pořádá SPŠE Ječná školní kolo soutěže SOČ - Středoškolská odborná činnost. Prezentace studentských prací proběhne v aule školy  před odbornou komisí složenou z vyučujících a vedení školy od 15:00 hodin. 

Délka jednotlivých prezentací je stanovena na 15 minut. Prosíme všechny zájemce, aby vyplnili online přihlášku na https://socv2.nidv.cz a jako e-mail garanta školy uvedli: mandik@spsejecna.cz a své práce odevzdali do 17.2.2017, kdy bude uzávěrka přihlášek.