Výsledky náhradního termínu přijímacího řízení pro 2023/2024

18.května, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

Výsledky z náhradního termínu (NT) přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2023/2024 nalezte na stránce výsledky přijímacího řízení po zadání jména a data narození (včetně registračních čísel). Anonymizované seznamy s výsledky jsou přílohou této zprávy. Kritéria přijímacího řízení naleznete zde.

 

Rozhodnutí je možné si vyzvednout v pátek 19.5.2023 od 7:30 do 13:00 na sekretariátu školy. Nevyzvednutá rozhodnutí budou odpoledne odeslána poštou a lhůta pro odovolání začíná od dne doručení. Odvolání je nezbytné podat 3 dny od převzetí písemného rozhodnutí o nepřijetí, ale nejlépe co nejdříve. 

 

Anonymizované seznamy po NT: