Výsledky náhradního termínu přijímacího řízení pro 2022/2023

18.května, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

Výsledky z náhradního termínu (NT) přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2022/2023 nalezte na stránce výsledky přijímacího řízení po zadání jména a data narození (včetně registračních čísel). Anonymizované seznamy s výsledky jsou přílohou této zprávy. Kritéria přijímacího řízení naleznete zde.

Pro přijaté: 

Gratulujeme přijatým uchazečům a prosíme zájemce o doručení zápisových lístků, které přijímáme denně od 7:30 do 16:00 do středy 1.6.2022 (včetně) na sekretariátu školy. Po předchozí telefonické dohodě je možno dodat zápisový lístek i v pozdějších hodinách. (Pokud se rozhodnete na naši školu nenastoupit, prosím informujte nás.)

Pro zatím nepřijaté: 

Rozhodnutí o nepřijetí je možné si vyzvednout ve čtvtek 19.5.2022 od 7:30 do 16:00 na sekretariátu školy. Nevyzvednutá rozhodnutí budou následující den odeslána poštou a lhůta pro odovolání začíná od dne doručení. Odvolání je nezbytné podat 3 dny od převzetí písemného rozhodnutí o nepřijetí, ale nejlépe co nejdříve. 

 

Anonymizované seznamy po NT: