Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro 2022/2023

29.dubna, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2022/2023 nalezte na stránce výsledky přijímacího řízení po zadání jména a data narození (včetně registračních čísel). Anonymizované seznamy s výsledky jsou přílohou této zprávy. Kritéria přijímacího řízení naleznete zde.

 

Pro přijaté: 

Gratulujeme přijatým uchazečům a prosíme zájemce o doručení zápisových lístků, které přijímáme denně od 7:30 do 16:00 do pátku 13.5.2022 (včetně) na sekretariátu školy. Po předchozí telefonické dohodě je možno dodat zápisový lístek i v pozdějších hodinách. (Pokud se rozhodnete na naši školu nenastoupit, prosím informujte nás, usnadníte tak přijetí dalších uchazečů na odvolání.)

 

Pro zatím nepřijaté: 

Rozhodnutí o nepřijetí je možné si vyzvednout v pondělí 2.5.2022 do 16:00 na sekretariátu školy. Nevyzvednutá rozhodnutí budou následující den odeslána poštou a lhůta pro odovolání začíná od dne doručení. Zatím nepřijatým uchazečům doporučujeme odvolání v případě, že uchazeč získal:

  • pro obor Informační technologie (C) více než 610 bodů.
  • pro obor Elektrotechnika (E,A) více než 500 bodů.

Odvolání je nezbytné podat 3 dny od převzetí písemného rozhodnutí o nepřijetí, ale nejlépe co nejdříve. Škola se pokusí vyhovět maximálnímu možnému počtu odvolání ihned po té, co přijatí uchazeči oznámí, že k nám nenastoupí.

 

Anonymizované seznamy: