Dodatek k opatření obecné povahy - přijímací řízení

10.května, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

Dovolujeme si na základě bodu XXI. dodatku MŠMT k OOP č. j. MSMT-4337/2021-8 informovat uchazeče o studium na naší škole o možnosti účasti na náhradním termínu pro uchazeče, kteří se z jakéhokoli důvodu neúčastnili obou termínů JPZ na jedné škole, a dále upozorňujeme na mimořádnou možnost zpětvzetí zápisového lístku v případě účasti na náhradním termínu přijímacích zkoušek. Více informací naleznete na stránkách MŠMT.