Výsledky přijímacího řízení

15.června, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 20/21 nalezte na stránce výsledky přijímacího řízení po zadání jména a data narození (včetně registračních čísel). Anonymizované seznamy s výsledky jsou přílohou této zprávy. Kritéria přijímacího řízení naleznete zde.

 

Pro přijaté: Gratulujeme přijatým uchazečům a prosíme zájemce o doručení zápisových lístků, které přijímáme denně od 7:30 do 16:00 do úterý 23.6.2020 (včetně) na sekretariátu školy. Po předchozí telefonické dohodě je možno dodat zápisový lístek i v pozdějších hodinách.

 

Pro zatím nepřijaté: Zatím nepřijatým uchazečům, kteří jsou v blízkosti hranice pro přijetí, doporučujeme podání žádosti o nové rozhodnutí (dříve odvolání), které je nezbytné podat 3 dny od převzetí písemného rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí je možné si vyzvednout 16.6.2020 do 15:00 na sekretariátu školy. Nevyzvednutá rozhodnutí budou zítra odeslána poštou a lhůta začíná od dne doručení.

 

Upozornění hygienická opatření: Upozorňujeme také, že vstup do školy je povolen pouze v roušce/ústence a škola vyžaduje od všech osob čestné prohlášení a dodržování zavedených hygienických pravidel.

 

Anonymizované seznamy: