Mimořádná opatření v rámci pandemie koronaviru

12.května, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

Veškeré informace k distančnímu vzdělávání a souvisejícím opatřením v rámci pandemie koronaviru, včetne informací pro maturanty naleznete na souhrné stránce https://www.spsejecna.cz/koronavirus která je pravidelně aktulizována na základě nových vládních opatření a informací z MŠMT.

 

Aktualizace:

12.5.2020 10:30 upraveny podmínky pro možnost vyklízení šatních skříněk pro nižší ročníky.

8.5.2020 15:15 stanoveny hyg. opatření pro návštěvu žáků ve škole. Prosíme všechny žáky o vyplnení čestných prohlášení v předstihu před vstupem do školy.

30.4.2020 02:00 upřesněna pravidla dle vyhlášky 211/2020 Sb. v platném znění a stanoven předpoklad povolení osobní účasti žáků 4. ročníků od 11.5.2020 na vzdělávání formou konzultací a konání maturitních zkoušek od 1.6.2020 prezenční formou. Zpřesněna pravidla evidence absence a upřesněna hygienická opatření.

17.4.2020 08:00 škola předpokládá konání MZ s osobní přítomností žáků od 1.6. 

14.4.2020 15:30 upřesnění konání náhradní odborné písemné práce.

02.4.2020 06:00 upřesněny oblasti hodnocení, maturit a informací pro pedagogy.

28.3.2020 09:25 doplněn odkaz ná zákon č. 135/2020 Sb.