Jak vyplnit přihlášku

  • Na naše vzdělávací programy není třeba talentová zkouška, použijte proto formulář s růžovým podtiskem.
  • Vyplňujete pouze přední stranu přihlášky, druhou stranu vyplní základní škola.
  • Název naší školy je: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30, Praha 2, Ječná 30.
  • V přihlášce můžete uvést až dvě školy, nebo dva různé obory na jedné škole. Názvy a kódy oborů naleznete na stránce: Informace o přijímacím řízení. Pořadí škol není závazné, rozhodnout se můžete až po přijímacích zkouškách.
  • V rámci oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika je třeba na přihlášce uvést, který vzdělávací program (zaměření) jste zvolili. Názvy a kódy vzdělávacích programů naleznete na stránce Informace o přijímacím řízení.
  • Pro obor 26-41-M/01 Elektrotechnika a vzdělávací programy A i E je potřeba lékařské potvrzení na přihlášce, nebo v příloze.
  • Vyplněná přihláška se odevzdává dvakrát v tištěné podobě na obě zvolené školy (na každou z nich po jednom vyhotovení).
  • Formulář získáte na základní škole nebo je ke stažení na konci této stránky.

Vzorově vyplněná přihláška

Vyplněná přihláška

Přihláška ke stažení

Přihlášku v elektronické podobě (formát PDF nebo MS Excel) si můžete stáhnout na webu MŠMT