Kurzy pro veřejnost

Naše škola je školícím střediskem v rámci DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků) a pořádá také kurzy pro veřejnost. Seznam nabízených kurzů naleznete v následující tabulce:

Aktuálně nabízené kurzy

TypNázev školení
MKoordinace v oblasti informačních a komunikačních technoligií (ICT) 3 semestry
SZáklady programování v jazyce Java
SProgramování v jazyce Java pro pokročilé
SZáklady programování v jazyce C# (csharp)
SProgramování v C#.NET pro pokročilé
STvorba www stránek pro začátečníky
SWWW stránky - pokročilejší techniky
SAdministrace a programování MS SQL 2008/2010
Swww stránky - ASP.NET 2.0 a 3.5
SProgramování jednočipových mikropočítačů
SZáklady práce s PC, textovým a tabulkovým editorem
SPokročilá práce s PC, textovým a tabulkovým editorem
SVyužití počítačových sítí ve výuce
SNávrh a realizace databázových systémů
SOracle Academy - návrh databází a jazyk SQL
SOracle Academy - jazyk PL SQL

Studiem pro ICT koordinátory (školení typu M) získá absolvent kvalifikační předpoklady pro výkon specializované činnosti koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií dané vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, která nabyla účinnosti dnem 1. září 2005.

Studium je třísemestrové, s celkovým počtem 255 hodin, z toho je 155 hodin věnováno přímé výuce prezenční formou, 90 hodin výuce distanční formou a 10 hodin konzultacím v souvislosti s vypracováním závěrečné práce.

Školitelé

Organizační zajištění:

Odborné zajištění a metodický vedoucí:

Školitelé:

  • Ing. Vladimír Váňa, CSc.
  • Ing. Jana Valchářová, DrSc.
  • Ing. Antonín Vobecký
  • Mgr. Alena Reichlová
  • Ing. Jan Šváb
  • Ing. Jana Spilková
  • Ing. František Blecha
  • Bc. Ondřej Mandík

Organizace a rozsah kurzů

typ školenírozsahcena
kurz-Sobsahuje 20 výukových hodin, 1 lektor na 10 účastníkůcena 2000 Kč za 1 účastníka
kurz-M3 semestrové studium. Celkem 255 hodin, 25 studentů ve tříděcena 12000 Kč (4000 Kč za semestr)

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu je 7 osob. V případě, že je účastníků od 10 do 15 provádějí školení jeden školitel s jedním asistentem, do 10 účastníků je kurz prováděn pod vedením pouze školitele.

Časové termíny lze dohodnout individuálně.

Objednávání kurzů

E-mail: egram@spsejecna.cz
Telefon: 224 941 469 (ustředna)