Pro život 2017

20.března, Hana Budská | Pro veřejnost

V rámci projektu Pro život absolvují všichni žáci 1. ročníků ve skupinách školení o poskytování první pomoci, včetně praktického nácviku na figurínách. Školení vedou posluchači 1. lékařské fakulty UK.