Odvolání a další kola přijímacího řízení

16.května, Ing. Zdeněk Vondra | Pro veřejnost

Všechny třídy jsou napněny v 1. kole přijímacího řízení a žádné další kolo již nebude. Prvních 6 odvolání (podle počtu bodů v přijímacím řízení) řešil ředitel školy autoremedurou. Ostatní ddvolání byla předána k rozhodnutí na odbor školství MHMP.