Informace pro přijaté žáky

16.května, Ing. Zdeněk Vondra | Pro veřejnost

Informace o třídních schůzkách pro zákonné zástupce žáků budoucích prvních ročníků naleznete v příloze "Informace2013".

Dále přikládáme abecední seznam žáků (podle oborů), kteří na naši školu odevzdali své zápisové lístky. V tomto seznamu je také uvedeno, zda se žák zúčastní adaptačního kurzu, jaký cizí jazyk bude studovat. U žáků oboru informační technologie je navíc uveden volitelný předmět (nz=němčina začátečník, np=němčina pokročilejší, o=odborné předměty).

V další příloze je uvedeno, kteří žáci předali řediteli školy žádost o zařazení do stejné třídy.