Navázání spolupráce s FEL ČVUT

19.dubna, Ing. Vladimír Beránek | Pro veřejnost

Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze spolupracuje s vybranými středními školami a některým z nich propůjčuje titul Fakultní škola Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. Jsme rádi, že od 15.4.2013 patříme mezi tyto vybrané školy. Tímto partnerstvím získáme možnost nadstandardního přístupu k informacím a vzdělávacím programům realizovaným fakultou. Díky tomu mohou naši žáci prohloubit znalosti v oboru a navázat kontakty pro budoucí studium na vysoké škole.