Soutěž AMAVET 2013

5.dubna, Ing. Zdeněk Vondra | Pro veřejnost

Se svými projekty se studenti naší školy úspěšně zúčastnili regionálního kola soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže AMAVET 2013

Jakub Truneček (I4d) Centrální databáze studentů, profesorů a dalších uživatelů – postupuje do národního kola

Martin Matuna (I4d) E-learningové a podpůrné systémy pro studenty

Michal Šanda (I4d) Vytvoření stabilní sítě, správa gateway a realizace captive portalu

Amin Shakery (C3a) Přenosný přístupový bod Raspberry Pi

Michael van Zutphen (I4a) Linux Server Development Team Leading

Gratulujeme k vynikajícímu výsledku.