Předběžné výsledky přijímacího řízení

27.března, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

Předběžné výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 naleznete v sekci výsledky přijímacího řízení. Vzhledem k malému počtu zájemců o Digitální telekomunikační a informační systémy, nebude v příštím školním roce tento obor otevřen. Přijatí uchazeči, kteří měli zájem o tento obor budou přijati na obor, který si zvolili jako druhý v pořadí. Ostatní přijatí uchazeči budou přijati na obory zvolené na přihlášce v prvním pořadí.