Přijímací řízení 2013

31.ledna, Ing. Zdeněk Vondra | Pro veřejnost

Přijímací zkoušky se nekonají, uchazeči budou přijímáni podle prospěchu z 8. třídy a pololetí 9. třídy základní školy.

1) Na obor 18-20-M/01 Informační technologie, zaměření Programování a aplikace počítačů bude přijato 60 uchazečů (2 třídy)

2) Na obor 26-41-M/01 Elektrotechnika, bude přijato 60 uchazečů (2 třídy), zaměření Elektronické počítačové systémy, Aplikace počítačů v automatizaci a robotice, Digitální telekomunikační a informační systémy - podle zájmu uchazečů.

3) Při větším zájmu uchazečů budeme žádat o navýšení počtu otevíraných tříd podle zájmu uchazečů až do celkového počtu 180 uchazečů (6 tříd).