Maturita 2017

8.prosince, Ing. Zdeněk Vondra | Pro veřejnost

Všichni žáci 4. ročníků obdrží od svých třídních učitelů výpis z přihlášky k maturitní zkoušce. Zkontrolují správnost údajů na výpisu a podepíší se u třídního učitele do seznamu - nejpozději v úterý 13. 12. 2016. Fousek Milan, Krahulík Filip, Baštecký David, Flodr Michal, Jamrich Andrej, Malý Daniel a Štech Jan se dostaví do úterý 13. 12. 2016 do kanceláře školy, kde zkontrolují správnost údajů na výpisu a podepíší se do seznamu.