Seminář: Co je smlouva

8.listopadu, Hana Budská | Pro veřejnost

Dne 7. 11. se konaly semináře pro žáky třetích ročníků na téma Co je smlouva a co z ní vyplývá. Žáci byli seznámeni s druhy smluv, náležitostmi, právy a povinnostmi smluvních stran. Byla jim předložena kupní smlouva na starší auto, kontrolovali její náležitosti. Tento seminář doplňoval výuku ekonomiky.