Korespondenční seminář MOROUS

25.října, Ing. Zdeněk Vondra | Pro veřejnost

V přílohách jsou informace o semináři pořádaném ČVUT-FEL.