Poslední zvonění

26.dubna, Ing. Vladimír Beránek | Pro veřejnost

Pátek 26. dubna byl pro studenty čtvrtého ročníku dnem, kterým skončila jejich pravidelná školní docházka. Třídní učitelé předali svým čtvrťákům závěrečná vysvědčení a ti se pak slavnostně rozloučili se svými mladšími spolužáky a školními povinnostmi po svém. Na poslední zvonění někteří dorazili i v zajimavých maskách, čímž celé akci dodali ten správný říz. Teď už jen zbývá všem maturantům popřát úspěšné složení zkoušky dospělosti.