Student Cup 2016

10.června, Hana Budská | Pro veřejnost

Studenti třídy A3 se 8. června zúčastnili sportovně – vzdělávací akce Student Cup 2016 pořádané SŽDC Praha v areálu Na Pražačce. Jednalo se o zdařilou akci, kde naše škola, spolu s ostatními šesti středními školami prezentovala své technické obory žákům 8. a 9. tříd základních škol, kteří se v blízké době budou rozhodovat o svém budoucím povolání.