Přijímací řízení - nahrání fotografií

29.května, Ing. Zdeněk Vondra | Pro veřejnost

Přístupové údaje pro možnost nahrání fotografií jsou generovány až po zařazení do tříd. Vzhledem k tomu, že jsem prodloužil možnost žádat o zařazení do třídy s kamarádem, mění se tím i datum generování kódů. Ty budou zasílány až koncem příštího týdne.