Beseda s policií

26.května, Hana Budská | Pro veřejnost

Příslušník policie por. Holub rozebíral při dvouhodinové lekci s žáky 1. ročníků témata nebezpečí návykových látek a trestnost jejich držení a distribuce. Pravidla bezpečného pohybu ve městě, zvláště ve večerních hodinách, právo na nutnou přiměřenou obranu, zásahy policie. Základní myšlenka byla: „Chovejme se k druhým lidem tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám". Nevyhledávejme rizikové situace. Žáci si vyzkoušeli přinesené pomůcky a neformální besedu ocenili.