Přijímací řízení 2016 - přijatí na odvolání II

18.května, Ing. Zdeněk Vondra | Pro veřejnost

V rámci autoremedury byli na odvolání dále přijati tito uchazeči:

A) Obor elektrotechnika - elektronické počítačové systémy

    1) Badampurev Lkhagvatseren

    2) Dvořák Dominik

    3) Fouček Jakub

    4) Hanzlík Tomáš 

    5) Kraus Vojtěch

    6) Ksandr Albert

    7) Libich Petr

B) Obor elektrotechnika - aplikace počítačů v automatizaci a robotice

    1) Polák Josef

    2) Takáč Jakub

    3) Tukker Antony

    Pokud jmenovaní uchazeči odevzdali zápisový lístek na jinou školu, mohou si u nás jejich zákonní zástupci vyzvednout v kanceláři školy od 7:00 do 15:30 hodin rozhodnutí o přijetí na odvolání. S tímto rozhodnutím jdou na školu, na kterou odevzdali zápisový lístek, vyzvednou si ho a přinesou k nám. Pokud jste ještě nedali zápisový lístek nikam, stačí, aby si zákonní zástupci vyzvedli u nás rozhodnutí a současně odevzdali zápisový lístek.

Ostatní odvolání budou předána k řešemí na MHMP.