Přijímací řízení 2016 - přijatí na odvolání

10.května, Ing. Zdeněk Vondra | Pro veřejnost

V rámci autoremedury byli na odvolání zatím přijati tito uchazeči:

A) Obor informační technologie

    1) Čermák Petr - Praha 3

    2) Dumalas Andreas

    3) Janák Jiří

    4) Kaplan Marek

    5) Khrystenko Yuliya

    6) Kurganskyy Oleksandr

    7) Pronyshyn Jaroslav

    8) Šebek Dan

 B) Obor elektrotechnika - aplikace počítačů v automatizaci a robotice

    1) Fürst Tomáš

    2) Soukup Lukáš

 C) Obor elektrotechnika - elektronické počítačové systémy

    1) Bartl Adam

    2) Beška Jan

    3) Brázda Michal

    4) Čada Adam

    5) Čepela Martin

    6) Černý Daniel

    7) Pátek Mikuláš

    8) Mitrová Eva Pavla

    9) Niederle Matěj

    10)Ounický Lukáš

    11)Prokeš Michal

    12)Pyš Ondřej

    13)Rapant David

    14)Snihura Bohdan

    15)Stehlík Jan

    16)Šaněk Jiří

    17)Vojtaššák Ondřej

    18)Yankovyy Vitaliy

 

Pokud jmenovaní uchazeči odevzdali zápisový lístek na jinou školu, mohou si u nás jejich zákonní zástupci vyzvednout v kanceláři školy od 7:00 do 15:30 hodin rozhodnutí o přijetí na odvolání. S tímto rozhodnutím jdou na školu, na kterou odevzdali zápisový lístek, vyzvednou si ho a přinesou k nám.

Pokud jste ještě nedali zápisový lístek nikam, stačí, aby si zákonní zástupci vyzvedli u nás rozhodnutí a současně odevzdali zápisový lístek. 

Zápisový lístek je třeba odevzdat na naší škole do 10  pracovních dnů od zveřejnění těchto seznamů. Tedy nejpozději v úterý 24. května 2016. Prosím zákonné zástupce uchazečů, aby zápisový lístek dali na naši školu co nejdříve, případně informovali o tom, že uchazeč k nám nenastoupí (mailem na vondra@spsejecna.cz) - aby byla možnost dát šanci dalším odvolávajícím se uchazečům.