ZÁJEZD DO LONDÝNA, OXFORDU A JIŽNÍ ANGLIE

25.března až 30.března, Mgr. Pavel Lopocha | Pro veřejnost

se uskutečnil ve dnech 25. – 30. března a zúčastnilo se ho 45 studentů a 3 vyučující. Cestovali jsme s CK LondonWay, se kterou jsme absolvovali velmi vydařený zájezd loňského roku.  Po cestě do Londýna jsme zhlédli prezentaci studentů 4. ročníku, kteří si v anglickém jazyce připravili několik zajímavostí o křižníku Belfast a Big Benu. Vystoupili jsme u pevnosti Tower, poté jsme zamířili přes Tower Bridge ke křižníku Belfast.  Odtud jsme pak pokračovali ke katedrále Saint Paul´s a na Tarafalgarské náměstí. Druhého dne jsme se vydali do Oxfordu. Prohlédli jsme si jídelnu v Christ Church College, kde se filmoval Harry Potter, staré uličky, muzeum a užili jsme si chvíle volna, abychom buď dobře pojedli, nebo něco pěkného nakoupili. Odtud jsme zamířili do města Winchester  do gotického chrámu, který má nejdelší chrámovou loď v Evropě. Byl to zcela nevšední pohled a zážitek. Další den byl náročný, neboť jsme vyrazili do přímořského letoviska Brighton. Tam jsme si nenechali ujít známé molo, orientální palác, muzeum s výstavou Art Deco a užili si volna každý po svém.Dále jsme pokračovali do Hastingsu, kde jsme si připomněli slavnou bitvu v roce 1066, a odtud vyrazili do Doveru podívat se na hrad a na bílé křídové útvary, kterými je toto město proslulé. Byla již tma, když jsme dorazili na poslední plánované místo – do Canterbury. Obešli jsme úžasnou katedrálu, podívali jsme se do jejích zahrad, které byly krásně nasvícené, a večerní procházkou po městě zakončili den. Poslední fotky nočního Londýna ukončily náš krátký, ale vydatný pobyt v Anglii. Vyrazili jsme na zpáteční cestu do Doveru, kde jsme byli trajektem převezeni na „Kontinent“ a docela vyčerpaní pokračovali domů trávit Velikonoce se svými rodinami.