Projekt Pro život

25.dubna, Hana Budská | Pro veřejnost

V týdnu od 18. do 22. dubna v rámci projektu Pro život proškolili posluchači z 1. Lékařské fakulty UK všechny naše studenty 1. ročníků v poskytování první pomoci – masáž srdce, umělé dýchání, zástava krvácení. Školení bylo přijato s velkou pozorností. Naše studenty zvláště zaujaly praktické ukázky.