Výsledky přijímacího řízení 2

30.dubna, Ing. Zdeněk Vondra | Pro veřejnost

V přílohách naleznete výsledky přijímacího řízení v souborech:

1) Kritéria přijímacího řízení ... KriteriaNew

2)Seznam přijatých uchazečů na obor elektrotechnika - aplikace počítačů v automatizaci a robotice ... KancelarZverejnit A

3)Seznam přijatých uchazečů na obor informační technologie ... KancelarZverejnit C

4)Seznam přijatých uchazečů na obor elektrotechnika - elektronické počítačové systémy ... KancelarZverejnitE

5)Seznam nepřijatých uchazečů ... KancelarZverejnitW

6)Výsledky přijímacího řízení seřazené podle počtu bodů  ... PriNawwwVsedleBoduPrijmeniJmenaRegCiselZverejnit

7)Výsledky přijímacího řízení seřazené podle registračních čísel ... PriNawwwVseDleRegCiselZverejnit

8)Žádosti o zařazení do stejných tříd ... StejneTridy

 

Zápisové lístky je třeba doručit na naši školu nejpozději desátý pracovní den po termínu 25. dubna 2016. To znamená nejpozději v pondělí 9. května 2016 do 15:30 hodin. Při odevzdání zápisového lístku si současně zákonný zástupce převezme Rozhodnutí o přijetí.

Případné odvolání proti nepřijetí je třeba podat nejdříve 25.4.2016 a nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů po dni obdržení rozhodnutí.

Žádosti o zařazení do stejných tříd zasílejte na mail vondra@spsejecna.cz nejpozději 24. 5. 2016.