Výsledky přijímacího řízení

21.dubna, Ing. Zdeněk Vondra | Pro veřejnost

V přiložené tabulce najdete v pořadí podle registračních čísel výsledky všech uchazečů ze základní školy i z jednotných přijímacích testů. V tabulce jsou výsledky všech uchazečů, kteří měli naši školu v 1. i 2. pořadí zájmu. Tabulka je společná pro všechny obory naší školy.

Výsledky o přijetí/nepřijetí budou zveřejněny v pondělí 25. 4. 2016 ráno. Zatím na tom pracuji. Záleží hodně na tom, kolik uchazečů (z těch kteří k nám podali přihlášku) k nám skutečně bude chtít nastoupit. V každém případě nepřijatým doporučuji podat si co nejdříve odvolání. Zákonný zástupce si může vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí třeba hned v pondělí do 14 hodin - pak je budeme posílat poštou. A při této příležitosti může rovnou podat odvolání.

Uchazeči, kteří budou přijati (bude zveřejněno pouze na naší www, dopisy se neposílají), musí do 10 pracovních dnů od zveřejnění odevzdat v kanceláři naší školy zápisový lístek a současně si vyzvednout rozhodnutí o přijetí. Uplynutím této lhůty rozhodnutí o přijetí pozbývá platnosti