Přijímací řízení 2016

3.dubna, Ing. Zdeněk Vondra | Pro veřejnost

V přiložené tabulce jsou podle abecedy uvedeni všichni uchazeči, kteří podali přihlášku na naši školu. Prosím je o kontrolu, případně informaci škole, pokud je zde nějaká chyba. 15. dubna 2016 od 8:30 hodin budou všichni uchazeči konat jednotné testy z matematiky. Od 10:20 hodin budou všichni uchazeči konat jednotné testy z českého jazyka s výjimkou Yuliya Khrystenko a Arman Tutundzhyan - ti budou místo jednotného testu z českého jazyka konat test z anglického jazyka v učebně 5a.

Z tabulky je zřejmé, kteří uchazeči budou konat jednotné testy v budově naší školy. Ti již obdrželi pozvánky na maily uvedené na přihláškách - pokud ne, prosím o informaci škole na telefon 224941469.

Pozvánku si vytiskněte a přineste k přijímacím testům. Spolu s pozvánkou jste obdrželi dokument Protokol o předání pozvánek - ten nebudeme vyžadovat.

Pro malý zájem uchazečů nebudeme na oboru elektrotechnika otevírat zaměření D = Digitální telekomunikační a informační systémy.

Budeme otevírat 3 třídy oboru elektrotechnika - v jedné bude Aplikace počítačů v automatizaci a robotice ve druhé budou Elektronické počítačové systémy a třetí bude kombinace obou zaměření.