Soutěž angličtinář roku

27.ledna, Hana Budská | Pro veřejnost

I letos se naše škola zapojila do soutěže Angličtinář roku, která je nově pod záštitou MŠMT a poprvé probíhá i v zahraničí pod názvem Best in English. Soutěž je také zvláštní tím, že studenti jsou testováni online z poslechu, orientace v textu a gramatiky a to v rozsahu B1-C1 dle společného evropského referenčního rámce. Test trval 60minut a probíhal v počítačových učebnách. Do soutěže se dobrovolně zapojilo cca 100 studentů všech ročníků, kteří jistě byli motivování skvělými cenami. Ten nejlepší angličtinář vyhrává měsíční pobyt v Kanadě. Nejlepší škola (10 nejlepších studentů z každé školy, jejichž výsledky se zprůměrují) získává výběr ceny dle vlastního rozhodnutí v hodnotě 26 000 Kč. Po skončení testu každý student ihned viděl, kolika bodů a celkové vyhlášení výsledků proběhne 28. února 2016. Děkujeme všem studentům, kteří se rozhodli zapojit.