Přijímací řízení

26.února, Ing. Zdeněk Vondra | Pro veřejnost

V přílohách naleznou uchazeči o studium základní informace o přijímacím řízení. Podrobnosti lze nalézt na  http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2016-1404035005.html

Pokud budete nosit přihlášky do školy osobně, bylo by dobré, aby přišel zákonný zástupce, který podepíše převzetí dokumentu Vyjádření k podkladům přijímacího řízení. Pokud přihlášku přinese uchazeč, nebo bude přihláška poslána poštou, podepíše tento dokument zákonný zástupce doma a doručí zpět do školy (poštou, osobně uchazeč).