Můžeš podnikat

7.prosince, Hana Budská | Pro veřejnost

Pro žáky tříd C3a, b, c a E3 se v pondělí 7. prosince konal dvouhodinový seminář Můžeš podnikat. Cílem akce bylo objasnit žákům proč podnikat, s jakým záměrem, jak získat  a udržet zákazníky. Formou semináře se žáci dostali do vlastního uvažování podnikatelů, jejich činnosti až finančního ohodnocení - srovnání mzdy zaměstnance až podílu na zisku firmy. Seminář byl přínosem pro výuku ekonomiky.